Hyppää sisältöön

Kolmiliuskaläpän viat

Kolmiliuskaläpän vuoto eli trikuspidaalivuoto johtuu useammin oikean kammion ja läppärenkaan laajenemisesta, kuin itse läpässä olevasta viasta.

Mikko Syvänne
Julkaistu 13.11.2014
Päivitetty 3.9.2018
Kuva: Jarno Hämäläinen

Kolmiliuskaläpän eli trikuspidaaliläpän ahtauma (trikuspidaalistenoosi, lat. stenosis valvulae tricuspidalis, engl. tricuspid stenosis) on seurausta reumakuumeesta ja on siten hyvin harvinainen Suomen alkuperäisväestössä. Se esiintyy yleensä yhdessä vasemmanpuoleisten läppien reumaattisten vikojen kanssa.

Kolmiliuskaläpän vuoto eli trikuspidaalivuoto (lat. insufficientia valvulae tricuspidalis, engl. tricuspid regurgitation) on useammin sekundaarinen eli oikean kammion ja läppärenkaan laajenemisesta johtuva kuin itse läpässä olevasta viasta aiheutuva. Taustalla oleva perussairaus voi olla sydämen vasemman puolen toimintaa heikentävä vika (sepelvaltimotauti, sydänlihassairaus tai läppävika), keuhkosairaus tai itsenäinen keuhkojen verenpainetauti (pulmonaalihypertensio).

Kolmiliuskaläpän vuotaessa osa oikean kammion systolessa pumppaamasta verestä virtaa taaksepäin sen sijaan että kulkeutuisi normaalisti eteenpäin keuhkovaltimoon. Vaikeassa vuodossa takaperoinen virtaus voi ulottua oikean eteisen kautta kaulalaskimoihin ja maksan laskimoihin.

Vähäinen kolmiliuskaläpän vuoto on tavallinen ja normaali ilmiö ultraäänitutkimuksessa. Se mainitaan usein tutkimuslausunnoissa, koska normaalia vuotosuihkua voidaan hyödyntää keuhkovaltimopaineen arvioinnissa.

Oireet ja tutkimukset

Vaikeakin kolmiliuskaläpän vuoto voi olla oireeton tai taustalla olevan vian oireet hallitsevat oirekuvaa. Erityisesti tähän läppävikaan liittyviä oireita ovat turvotukset, vatsan turpoaminen ja sykkivä tunne kaulalla.

Tyypillinen sivuääni saattaa kuulua, mutta olla myös kuulumattomissa tai peittyä muiden löydösten alle. Kaulalaskimot ovat veritäyteiset ja tutkimukseen perehtynyt lääkäri voi todeta tyypillisen laskimopulssiaallon. Maksa voi olla suurentunut ja sykkivä. Alaraajaturvotukset ovat todettavissa.

Ultraäänitutkimus on keskeinen kolmiliuskaläpän vuodon toteamisessa ja vaikeusasteen arvioinnissa. Tutkimuksessa selvitetään oikean kammion ja eteisen koko ja mahdollinen vasemmanpuoleinen sydänvika. Magneettikuvaus antaa tarvittaessa lisätietoa erityisesti oikean puolen lokeroiden koosta ja toiminnasta.

Hoito

Vaikea kolmiliuskaläpän vuoto hoidetaan leikkauksella, usein osana vasemmanpuoleisen läpän leikkausta. Useimmiten leikkauksessa kurotaan laajentunutta läppäaukkoa pienemmäksi tukirenkaalla (annuloplastia). Jos tarvitaan tekoläppää, valitaan useimmiten bioläppä.

Turvotustaipumusta voidaan hoitaa nesteenpoistolääkkeillä.

Lue seuraavaksi