Hyppää sisältöön

Sanasto

Sanasto esittelee sydämeen ja sydänsairauksiin liittyvää sanastoa aakkosjärjestyksessä.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 17.9.2020
Päivitetty 7.4.2022

A

Ablaatio
sydämen rytmihäiriöitä aiheuttavan kohdan arpeuttaminen
ACE-estäjät
reniini-angiotensiinijärjestelmää estävä lääkeaineryhmä, jota käytetään verenpainetaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa
AMI, Acute myocardial infarction, sydäninfarkti.
sepelvaltimon tukkeutumisen aiheuttama kuolioalue sydänlihaksessa.
Anamneesi
esitiedot, potilaan itse kertoma tieto esim. lääkityksestä ja oireista.
Aneurysma
valtimon tai sydämen seinämän pullistuma
Antikoagulantti
veren hyytymistä hidastava lääke
Antioksidantti
aine, joka estää rasvojen ja solujen hapettumista eli härskiintymistä. Ravinnon antioksidantteja ovat mm. C- ja E-vitamiinit, beetakaroteeni, seleeni, flavonoidit sekä monet hivenaineet. Elimistö tuottaa myös itse jonkin verran antioksidantteja mm.ubikinonia ja glutationia.
Angina pectoris
sepelvaltimoiden ahtautumisesta johtuva, rasituksen yhteydessä esiintyvä rintakipu, joka menee ohi lepäämällä.
Angiografia
verisuonten varjoainekuvaus, jossa potilaan sepelvaltimoihin ruiskutetaan varjoainetta ja ne kuvataan eri suunnilta. Näin saadaan näkyville valtimoiden ahtaumakohdat.
Angioplastia
verisuonen pallolaajennus
Antiarytminen
rytmihäiriötä estävä, yleensä lääkehoito
Antikoagulantti
veren hyytymistä estävä lääkeaine
Antitromboottinen
veren hyytymistä estävä
Aortta
sydämestä lähtevä valtasuoni, josta valtimoverenkierto haarautuu eri puolille.
Aorttaläppä
sydämen ja aortan välissä sijaitseva läppä.
Aortan aneurysma
aortan pullistuma
Arterioskleroosi
valtimonkovettumatauti
Arytmia
rytmihäiriö
ASA
asetyylisalisyylihappo, aspiriini
Asystolia
sydämenpysähdys
Atelektaasi
Keuhkon tai sen osan ilmattomuus
Aterooma
rasvanystyrä valtimon seinässä
Ateroskleroosi
eli verisuonten kalkkeutuminen on hidas, usein vuosien tai vuosikymmenten aikana etenevä prosessi. Se ahtauttaa sepelvaltimoita, alaraajojen valtimoita ja aivovaltimoita. Ateroskleroosia kiihdyttävät erityisesti veren korkea kolesterolipitoisuus, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

B

Beetasalpaaja
lääkeaineryhmä, jota käytetään kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin ja rytmihäiriöiden hoidossa
Bigeminia
sydämen rytmi, jossa joka toinen sydämen lyönti on lisälyönti (eteis- tai kammioperäinen)
Biopsia
koepala
Blokki
häiriö sydämen sähköisessä johtoradassa
BNP
B-tyypin natriureettinen peptidi. BNP on hormoni, jota erittyy sydänkammioiden seinistä vereen myös fysiologisesti. Eritystä stimuloi pääasiassa sydämen seinien venytys, minkä vuoksi BNP sopii sydämen vajaatoiminnan osoittajaksi.
Bradykardia
hidas sydämen syke

C

CABG
Coronary artery bypass grafting, sepelvaltimoiden ohitusleikkaus. Leikkaus, jossa ahtautuneet tai tukkeutuneet sepelvaltimohaarat ohitetaan valtimo- tai laskimosiirteillä ja näin parannetaan sydänlihaksen veren- ja hapensaantia.
CAD
Coronary artery disease, sepelvaltimotauti
CCS
Canadian Cardiovascular Society -luokitus, Rintakipuoireen vaikeusasteen arviointiin kehitetty luokitus.
Claudicatio intermittens
katkokävely

D

Defekti
puutos, vajavuus
Defibrillaattori
laite, joka pysäyttää kammiovärinän sähkön avulla ja mahdollistaa näin sydämen normaalitoiminnan
Delta-aalto
varhaisaktivaatio EKG:ssä; kertoo synnynnäisestä oikoradasta eteisten ja kammioiden välillä
Diabetes mellitus
sokeritauti
Diastole
sydämen lyönnin palautumisvaihe
Diastolinen verenpaine
alapaine, lepopaine
Digitalis
sydänlääke, jota käytetään sydämen vajaatoiminnan ja joskus pysyvän eteisvärinän hoidossa.
Dilatoitunut
laajentunut
Diureetit
virtsaneritystä lisäävä lääkeaineryhmä, jota käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa
Doppler – tutkimus
verivirran suunnan ja nopeuden osoittaminen kaikututkimuksella
Dyslipidemia
veren rasva-arvojen poikkeavuus
Dyspnea
hengenahdistus, hengästyminen, ilman loppumisen tunne

E

ECHO, ekkokardiogrammi
sydämen ultraäänitutkimus
Ei-ST-nousuinfarkti
sydäninfarkti, johon ei liity EKG:ssä nähtävää ST–segmentin nousua.
Ejektiofraktio (EF)
sydämen pumppauskyvyn mitta. Yhden supistuksen pumppaaman verimäärän osuus prosentteina siitä verimäärästä, joka on vasemmassa kammiossa supistusta ennen. Normaali EF on yleensä 50-70%.
EKG,elektrokardiogrammi
sydänkäyrä, joka kuvaa sydämen sähköistä toimintaa
Ekstrasystolia
lisälyönti, lisälyöntisyys
Elektiivinen
ennalta sovittu
Endokardiitti
sydänläpän tulehdus, yleensä bakteerin aiheuttama
Energia
energian mittayksikkö on kilojoule (kJ) tai kilokalori (kcal) (1 kcal = 4,2 kJ). Energiaa kuluu perusaineenvaihdunnan lisäksi työssä ja liikunnassa. Energiaa saadaan ravinnon hiilihydraateista, proteiineista ja rasvasta sekä alkoholista. Jos kehon energian kulutus ja saanti ovat tasapainossa, paino pysyy ennallaan. Liiallinen energia varastoituu rasvaksi ja paino nousee.

F

Familiaalinen hyperkolesterolemia
periytyvä, suvuittain esiintyvä veren kohonnut kolesterolipitoisuus. Käytetään lyhennettä FH-tauti.
Flimmeri
eteisvärinä. Rytmihäiriö, jossa sydämen eteiset ja kammiot supistuvat eri tahtiin. Eteiset supistelevat nopeasti (värisevät) ja kammiot hitaammin, mutta epäsäännöllisesti.

H

Hb
hemoglobiini. Matala hemoglobiini tarkoittaa anemiaa.
HDL
”Hyvä kolesteroli”. Kudoksista, esimerkiksi verisuonen seinämästä pois kulkeutuva kolesteroli.
Hiippaläppä
vasemman eteisen ja kammion välillä oleva läppä; mitraaliläppä
Holter
EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti. Laite, jolla sydämen rytmiä nauhoitetaan kotioloissa 24 tai 48 tunnin ajan.
Homokysteiini
Homokysteiini on veressä kiertävä aminohappo. Veren suuri homokysteiinipitoisuus on yhteydessä suurentuneeseen valtimosairauksien vaaraan, mutta sitä ei kuitenkaan erityisesti mitata sairauksia tutkittaessa. Veren homokysteiinipitoisuuteen vaikuttaa perimän lisäksi ruokavalio. Eniten vaikuttavat foolihappo, B6-vitamiini ja B12-vitamiini. Nämä ravintoaineet pienentävät veren homokysteiinipitoisuutta. Foolihappoa ja B6-vitamiinia on kaikissa elintarvikkeissa, erityisesti kasvikunnan tuotteissa. B12-vitamiinia on pelkästään eläinkunnan tuotteissa.
HRR
Heart rate reserve, sykereservi. Iän mukaisen maksimisykkeen ja leposykkeen erotus.
Hyperkalemia
liian korkea kaliumin pitoisuus veressä
Hypertensio
kohonnut verenpaine
Hypertrofia
liikakasvu. Sydämestä puhuttaessa tarkoittaa yleensä sydänlihaksen paksuuntumista.
Hypertyreoosi
kilpirauhasen liikatoiminta
Hypoksia
hapenpuute
Hypotonia
matala verenpaine, joka saattaa aiheuttaa oireita kuten väsymistä ja huimausta, jopa pyörtymisen.

I

Insuliiniresistenssi
insuliinin tavallista heikompi vaikutus ääreiskudoksissa, erityisesti luustolihaksissa
Invasiivinen tutkimus
verisuonen katetroinnin avulla suoritettu tutkimus
Iskeeminen
hapenpuutteesta johtuva
Isotooppitutkimus
radioaktiivisen alkuaineen avulla suoritettu tutkimus
Iskuvolyymi, Iskutilavuus
Verimäärä, jonka vasen kammio pumppaa aorttaan yhdellä supistuksella.

K

Kaikututkimus
ultraäänitutkimus
Kalsiumestäjät
lääkeaineita, jotka estävät kalsiumin virtausta solun sisään. Käytetään mm. kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin tai rytmihäiriöiden hoidossa.
Kammiovärinä
vakava rytmihäiriö, joka aiheuttaa sydämen pumppaustoiminnan pysähtymisen.
Kardiologi
sydänlääkäri, sydänsairauksien erikoislääkäri
Kardiomyopatia
ryhmä sydänlihassairauksia, joissa sydänlihaksen rakenne ja toiminta on heikentynyt.
Kardioversio
rytminsiirto, sydämen rytmin palauttaminen normaaliksi sähköiskun avulla.
Kasvimargariini
margariini, joka on valmistettu ainoastaan kasvirasvoista ja /tai kasviöljyistä. Kasvimargariini voi sisältää rasvaa 60 tai 40 %. Muun rasvamäärän sisältävät tuotteet ovat rasvalevitteitä. 40 % tai sen alle rasvaa sisältävistä margariineista käytetään myös nimitystä kevyt kasvimargariini.
Kasvisterolit ja -stanolit
Kasvisteroli on kolesterolin kaltainen yhdiste, mutta sitä on vain kasvikunnan tuotteissa. Kasvisterolien (yleisimmät sitosteroli, stigmasteroli, kampesteroli) on havaittu alentavan veren kolesterolipitoisuutta. Tehokkaimmaksi on kuitenkin havaittu sitosterolin johdannainen, sitostanoli. Sitostanoli estää kolesterolin imeytymisen suolesta ja pienentää näin veren kolesterolipitoisuutta. Se ei itse imeydy, vaan poistuu elimistöstä ulosteen mukana. Sitostanolia on lisätty mm. Benecol-tuotteisiin ja sitosterolia on Becel pro.activ- ja Alentaja-tuotteissa.
Katekoliamiini
stressihormoni, joka suurentaa mm. sydämen lyöntitiheyttä ja verenpainetta
Kertatyydyttymätön rasvahappo
eli monotyydyttymätön rasvahappo sisältää vain yhden kaksoissidoksen. Kertatyydyttymätön rasva on olomuodoltaan huoneenlämmössä juoksevaa tai pehmeää. Sitä on erityisen runsaasti oliiviöljyssä ja rypsiöljyssä.
Kliininen rasituskoe
lääkärin valvonnassa tehtävä tutkimus, jolla selvitetään fyysistä suorituskykyä ja sitä rajoittavia tekijöitä. Tutkittava polkee kuntopyörää ja lääkäri seuraa sydänsähkökäyrää ja verenpainereaktiota.
Kolesteroli
Rasvamainen aine, jota on vain eläinkunnan tuotteissa. Ihmisen elimistö tuottaa tarvitsemansa kolesterolin. Runsas, ruoasta tuleva kolesteroli lisää veren kolesterolipitoisuutta, mikä puolestaan edistää valtimoiden kovettumista.
Kollateraali
yhdyssuoni, uudissuoni. Verisuoni, jonka kautta tukkeutuneen suonen suonitusalue saa verenkiertoa muualta.
Komplikaatio
haittatapahtuma. Jälkitauti tai oire, joka tavallisesti vaarantaa alkuperäisen sairauden hoidon tuloksen.
Koronaarit
sydämen sepelvaltimot
Kova rasva
Sekä tyydyttynyt rasva että transrasva ovat olomuodoltaan kovaa rasvaa. Kova rasva nostaa veren kolesterolipitoisuutta heikentämällä maksan LDL-kolesterolireseptoreiden toimintaa.
Kuitu
Ravintokuiduksi kutsutaan ohutsuolessa hajoamattomia ja imeytymättömiä hiilihydraatteja. Kuidulla on lukuisia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Sitä saadaan kaikista kasvikunnan tuotteista, etenkin täysjyväviljavalmisteista.
Kuuden minuutin kävelytesti
Kuuden minuutin kävelytesti (6 MWT). Vakioiduissa olosuhteissa suoritettava submaksimaalinen rasituskoe

L

LAD
Left anterior descending, vasemman sepelvaltimon eteen laskeva haara
LCX
Left circumflex, vasemman sepelvaltimon kiertävä haara
LDL
”Paha kolesteroli”. Se kolesterolin muoto, joka on matkalla kudoksiin, esimerkiksi valtimoiden seinämiin.
Leukosyytti
valkosolu.
Liuotushoito
sydäninfarktin aiheuttavan verihyytymän liuottaminen lääkeaineen avulla
LVEF
sydämen vasemman kammion supistusvoima. Katso myös ”ejektiofraktio”.

M

Magneettikuvaus
tutkimus, jolla voidaan tutkia kohdennetusti eri elimiä. Sydämen magneettikuvaus kertoo erityisesti sydänlihaksen rakenteesta, myös läppien toiminnasta.
Maksimisyke
sydämen maksimaalinen lyöntimäärä minuutissa. Ikään perustuva maksimisyke voidaan laskea esimerkiksi kaavasta 220 miinus ikä. Siten esim. 45 vuotiaan maksimisyke on 220 – 45 = 175 lyöntiä minuutissa.
Marfanin oireyhtymä
sairaus, jossa geenipoikkeama aiheuttaa kudoksia tukevan fibrilliinin (=valkuaisaine) puutoksen. Seurauksena on mm. verisuonen seinämän heikkous.
MET
metabolinen ekvivalentti on lepohapenkulutuksen (VO2) kerrannainen, noin 3,5 ml/min/kg. Se vastaa istuvan ihmisen hapenkulutusta. Eri toiminnoissa kuluvan energian määrää voidaan kuvata lepoarvon kerrannaisina.
Metabolinen oireyhtymä
insuliinin tavallista heikommasta vaikutuksesta ääreiskudoksissa johtuva insuliinitason nousu, joka voi johtaa verenpaineen kohoamiseen. Tilaan liittyy lisäksi pieni HDL- ja suuri triglyseridipitoisuus sekä heikentynyt glukoosinsieto, usein diabetes.
Mitraaliläppä
hiippaläppä, vasemman eteisen ja kammion välinen läppä
Mobiz 1 ja 2
toisen asteen tyypin 1 tai 2 eteis-kammiokatkos
Monityydyttymätön rasva
Rasva eli rasvahappo, jossa on kaksi tai useampia kaksoissidoksia. Monityydyttymätön rasva on huoneenlämmössä juoksevaa tai pehmeää. Monityydyttymätöntä rasvaa on runsaasti mm. auringonkukkaöljyssä ja rypsiöljyssä.
Myokardiitti
sydänlihaksen tulehdus
Myopatia
lihassairaus

N

Natrium (Na)
kivennäisaine, joka on välttämätön ihmiselle. Elimistö tarvitsee natriumia vain alle gramman päivässä ja sen liika saanti kohottaa verenpainetta. Eniten natriumia saadaan ruokasuolasta (NaCl), josta natriumia on noin puolet.
Neuropatia
ääreishermon sairaus
Neutrofiili
veren valkosoluihin kuuluva kuuluva neurtofilinen granulosyytti, makrofagi
Nitroglyseriini
nitro, laskimoiden ja valtimoiden lihasta herpauttava lääkeaine, laajentaa pieninä annoksina pääasiassa laskimoita ja suurina annoksina sekä valtimoita että laskimoita.
NSTEMI
Katso ”Ei-ST-nousuinfarkti”
NTproBNP
B-tyypin natriureettisen peptidin esiaste. B-tyypin natriureettinen peptidi on vasoaktiivinen peptidihormoni. Sitä syntyy sydänlihaksen soluissa, joista se vapautuu kammion seinän venytyksen seurauksena. Mitataan usein tutkittaessa sydämen vajaatoimintaa. Katso myös ”BNP”.
NYHA I-IV
toimintakyvyn luokitus (New York Heart Associationin mukaan). Sydän- ja verisuonisairauksien vaikeusasteen arviointiin kehitetty luokitus, jossa kartoitetaan tutkittavan oireet suhteessa tyypillisiin arkipäivän toimintoihin ja ponnistuksiin. Käytetään nykyään erityisesti sydämen vajaatoiminnan haitta-asteen mittarina

O

Ohitusleikkaus (CABG)
Leikkaus, jossa tukkeutuneet sepelvaltimot ohitetaan siirteiden avulla.
Ortostaattinen hypotensio
Ortostaattisessa hypotensiossa systolinen verenpaine (yläpaine) laskee liikaa (> 20 mmHg) pystyasennossa.

P

Painevaijeritutkimus
FFR (functional flow reserve); tutkimus, jossa selvitetään kuinka paljon todettu verisuoniahtauma rajoittaa veren virtaamista.
Painoindeksi
BMI, body mass index; paino suhteutettuna pituuteen, lasketaan jakamalla paino (kg) pituuden neliöllä (m)
Pallolaajennus tai PCI
suonen ahtaumakohtaan vietyyn pallokatetriin johdetaan suurella paineella nestettä, jolloin pallo avautuessaan pusertaa ahtaumamassan valtimon seinämään ja veri pääsee taas virtaamaan
Palpitaatio
tuntemus sydämen tihentyneestä sykkeestä, tykytys.
Parasympaattinen hermosto
tahdosta riippumattoman hermojärjestelmän osa. Tahdosta riippumaton hermosto muodostuu sympaattisesta ja parasympaattisesta hermojärjestelmästä. Ne vaikuttavat toistensa suhteen vastakkaisesti ja säätelevät verenkiertoelinten, rauhasten, ruoansulatuskanavan sekä virtsaelinten toimintoja. Sympaattinen kiihdyttää, parasympaattinen rauhoittaa.
Paroxysmaalinen
Kohtauksittain esiintyvä
PCI
Percutaneous coronary intervention, sepelvaltimon pallolaajennus. Toimenpide, jossa ihon läpi johdetaan valtimoita myöten ahtauman kohdalle katetri, jonka kärjessä on täytettävä pallo. Kun palloon johdetaan hetkeksi korkea paine, ahtauma painuu suonen seinämän sisään, suonen vapaa läpimitta suurenee ja verenvirtaus paranee.
PCSK9-estäjä
kolesterolia tehokkaasti laskeva lääke, joka annostellaan pistoksina tavallisesti kahden kuukauden välein. Nimi tulee sanoista Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin 9.
Pehmeä rasva
Tyydyttymättömät rasvat eli kertatyydyttymättömät ja monityydyttymättömät rasvat (rasvahapot) ovat olomuodoltaan pehmeää rasvaa. Pehmeä rasva laskee veren kolesteroli- ja LDL-kolesterolipitoisuutta.
Perfuusio
verenvirtaus elimeen tai kudokseen
Perikardiitti
sydänpussin tulehdus
Perikardium
sydänpussi
Plakki
valtimon seinämässä oleva ateroskleroosipesäke, joka sisältää kolesterolia, sidekudosta, soluja ja usein myös kalkkia. Pitkälle kehittynyt plakki ahtauttaa suonta ja estää veren virtaamista. Plakin pinnan repeytyminen tai rikkoutuminen ja verihyytymän kertyminen tähän kohtaan suonen sisään on tyypillinen syy sepelvaltimotautikohtaukseen (sydäninfarktiin).
Plastia
muovaus; läppäplastiassa läpän vika korjataan oma läppä säästäen, jolloin ei tarvita tekoläppää
Postoperatiivinen
leikkauksen jälkeinen
Prinzmetalin angiina
harvinainen angina pectoriksen muoto, jossa rintakipu ilmaantuu levossa ja aiheuttajana on sepelvaltimohaaran spasmi (äkillinen supistuminen)
Profylaktinen
ehkäisevä
PTCA
Percutaneous transluminal coronary angioplasty, vanha nimi sepelvaltimon pallolaajennukselle. Nykyään käytetään yleensä kattavampaa termiä PCI.
Pulssi
syke, sydämen lyöntitiheys
Pulssipaine
systolisen ja diastolisen verenpaineen erotus

Q

Q–aaltoinfarkti
sydäninfarkti, johon liittyy patologinen Q-aalto EKG:ssa. Q-aalto on usein merkki suuresta sydänlihasvauriosta.

R

Rabdomyolyysi
oireyhtymä, jolle on tyypillistä poikkijuovaisten lihasten vaurioituminen ja lihaspunan (myoglobiini) erittyminen virtsaan esim. voimakkaan rasituksen yhteydessä.
Radiologi
röngenlääkäri
Rasitus-EKG
katso kliininen rasituskoe.
RCA
Right coronary artery, oikea sepelvaltimo
Repolarisaatio
sydämen sähköinen palautumisvaihe
Resistenssi
käsin tunnettava ympäristöään kiinteämpi kohta
Respiraattorihoito
hengityskonehoito
Restenoosi
uudelleenahtautuminen. Pallolaajennuksella hoidetun kohdan uudelleen ahtautuminen arpikudoksella, mikä tuo oireet takaisin.
Restriktiivinen
jäykistävä, sydänlihaksen normaali toiminta on rajoittunut
RPE
Rating of perceived exertion. Borgin asteikko 6–20, joka kuvaa numerolla kuormittumistuntemusta.
Ruptuura
repeämä
Rytminsiirto
katso ”kardioversio”.

S

Sepelvaltimotauti
Sydänlihaksen omasta verenkierrosta ja hapensaannista huolehtivan sepelvaltimon verenkierron häiriytymisen aiheuttama sairaus. Sen aiheuttaa useimmiten sepelvaltimoita ahtauttava ateroskleroosi. Taudin ilmenemismuotoja ovat ns. angina pectoris -oire eli rasitusrintakipu, sydäninfarkti ja vakavasta sydämen rytmihäiriöstä johtuva äkillinen sydänkuolema.
Sinusrytmi
normaali sydämen rytmi, jota sinussolmuke johtaa.
Sinussolmuke
sydämen oikean eteisen yläosassa sijaitseva rytmikeskus, josta normaali sydämen sähkökäsky käynnistyy.
Spiroergometria
rasituskoe, jossa kasvoilla olevan maskin kautta mitataan uloshengityksen virtausta ja analysoidaan happi- ja hiilidioksidipitoisuutta. Käytetän mm. epäselvien rintatuntemusten erotusdiagnostiikassa ja suorituskyvyn arvioimisessa.
Spirometri
hengitystilavuuksien ja puhalletun ilman virtanopeuksien mittaus. Sen avulla voidaan todeta keuhkosairauksia ja arvioida leikkauskelpoisuutta ja työkykyä.
ST-väli
sydämen sähköisen toimintasyklin palautumisvaihetta kuvaava kohta EKG:ssä. ST-segmentin tason muutoksia käytetään esimerkiksi sydäninfarktin yhteydessä tai rasituskokeessa sydänlihaksen hapenpuutetta arvioitaessa.
Statiinit
ryhmä lääkkeitä, jotka pienentävät veren kolesterolipitoisuutta
Status
tila. Sairauskertomuksessa kertoo lääkärin havainnoista ja tutkimuksista potilaasta.
STEMI
ST-nousu-sydäninfarkti, ST-segmentin nousu merkitsee yleensä vaikeaa, koko sydänlihaksen paksuuden käsittävää hapenpuutetta. Sepelvaltimosuoni on kokonaan tukossa ja hoitoa tarvitaan heti.
Stenoosi
ahtauma
Stentti
verkkoputki, joka viedään sepelvaltimoahtauman kohdalle pallolaajennuksessa. Auttaa suonta pysymään auki ja estää sen uudelleenahtautumista.
Sternotomia
rintakehän avaus (sternum= rintalasta).
Stetoskooppi
kuuntelulaite, jonka avulla kuunnellaan kehonsisäisiä ääniä (sydänäänet, hengitysäänet, suoliäänet)
ST-nousuinfarkti
katso ”STEMI”.
Stressi
rasitus; tila, joka syntyy kun elimistön tasapaino järkkyy
Supraventrikulaarinen takykardia
eteisistä tai eteisten ja kammioiden raja-alueelta lähtevä nopea rytmihäiriö.
Syanoosi
ihon sinerrys
Syke
pulssi, sydämen lyöntitiheys
Syke-painetulo
Systolisen verenpaineen ja sykkeen tulo, joka kuvaa sydänlihaksen hapenkulutusta
Sympaattinen hermosto
tahdosta riippumattoman hermojärjestelmän osa. Tahdosta riippumaton hermosto muodostuu sympaattisesta ja parasympaattisesta hermojärjestelmästä. Ne vaikuttavat toistensa suhteen vastakkaisesti ja säätelevät verenkiertoelinten, rauhasten, ruoansulatuskanavan sekä virtsaelinten toimintoja. Sympaattinen kiihdyttää, parasympaattinen rauhoittaa.
Synkopee
äkillinen tajunnan menetys, pyörtyminen, joka johtuu äkillisestä verenpaineen laskusta tai sydämen sykkeen muutoksesta.
Systolinen verenpaine
yläpaine

T

Tahdistin
laite, joka sähköisen ärsykkeen avulla saa aikaan sydänlihaksen supistumisen
Takykardia
tiheälyöntisyys
Thorax
rintakehä. Thorax-kuva on rintaontelon ja sen elinten röntgenkuva.
Trans-rasvahapot (eli transrasva)
rasvahappoja, joita syntyy märehtijöiden pötsissä tai kun kasviöljyjä kovetetaan teollisesti. Ne vaikuttavat veren kolesteroliin yhtä haitallisesti kuin kova eli tyydyttynyt rasva.
Trigeminia
rytmi, jossa joka kolmas sydämen lyönti on poikkeava (eteis- tai kammioperäinen lisälyönti)
Triglyseridit
tavallinen rasva ruoassa, joka koostuu glyserolista ja rasvahapoista. Rasvahappo on ravinnon rasvan osa, joka määrää rasvan laadun. Rasva voi olla laadultaan joko tyydyttynyttä, ”kovaa” rasvaa tai tyydyttymätöntä, ”pehmeää” rasvaa.
Trikuspidaaliläppä
sydämen kolmiliuskainen läppä, oikean eteisen ja kammion välinen läppä.
Trombi
verisuonen tai sydämen sisälle muodostunut verihyytymä.
Trombogeeninen
veren hyytymistä lisäävä.
Trombolyysi
verisuoneen syntyneen hyytymän liuottaminen suoneen annettavan lääkeaineen avulla
Troponiini
sydänmerkkiaine. Laboratoriosta riippuen mittaus on lyhenteeltään TnI tai TnT. Se nousee sydäninfarktissa, mutta myös monen muun sairauden yhteydessä kuten sydänlihastulehduksessa, keuhkoveritulpassa, sydämen tai munuaisten vajaatoiminnassa tai vaikeassa infektiossa.
Tyydyttymätön rasva
”Pehmeä” rasva, joka on huoneen lämmössä juoksevaa tai notkeaa. Kalan rasva ja kasvirasva, lukuun ottamatta kookosrasvaa, ovat pääasiassa tyydyttymätöntä rasvaa.
Tyydyttynyt rasva
”Kova” rasva, joka on huoneen lämmössä kiinteää. Maito- ja eläinrasva, lukuun ottamatta kalan rasvaa, sisältävät runsaasti tyydyttynyttä rasvaa.

U

Ultraäänitutkimus
kuvaus äänikaiun avulla, kaikukuvaus
UAP
Unstable angina pectoris, epästabiili angina pectoris. Äkillinen sepelvaltimotaudin ilmentyminen tai paheneminen. Oireet tulevat jo levossa tai pienessäkin rasituksessa.
Urheilijansydän
ruumiillisen harjoittelun aiheuttamat muutokset sydämen rakenteessa ja toiminnassa (hidastunut syke, suurentunut iskutilavuus ja sydämen suurentunut koko).

V

Vagaalinen
vagaalinen eli parasympaattinen tonus vallitsee, kun ihminen on lepotilassa.
Vasodilaattori
verisuonia laajentava lääke, jota käytetään erityisesti kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa
Ventrikulaarinen
kammioperäinen, kammioista lähtöisin oleva
Verenpaine
valtimoissa vallitseva paine, joka syntyy sydämen supistuessa ja pumpatessa verta eteenpäin valtimoihin. Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Isompi luku kuvaa painetta sydämen supistuessa (systolinen paine) ja pienempi painetta sydämen lepovaiheessa (diastolinen paine).
VO2max
Maksimaalinen hapenottokyky (ml/kg/min). Verenkierto- ja hengityselinten toimintakykyä kuvaava luku, joka ilmoittaa, paljonko happea enintään siirtyy lihastyön aikana ilmasta keuhkojen ja verenkierron kautta kudoksiin​

Ö

Ödeema
Turvotus, jonka aiheuttaa epätavallisen runsas nesteen kertyminen kudokseen

Kirjainlyhenteitä

AI
Aortic insufficiency, aorttaläpän vuoto
ALCAPA
Anomalous left coronary artery from pulmonary artery, vasemman sepelvaltimon poikkeuksellinen lähtö keuhkovaltimosta
AO
Aortta
ARVD
Oikean kammion tautitila, johon liittyy toistuvia ja iän myötä pahenevia rytmihäiriöitä
AS
Aortic stenosis, aortan läpän ahtauma
ASD
Atrial septal defect, eteisväliseinäaukko
AV-
Atrioventricular, eteiskammio-
CHD
Congenital heart disease, synnynnäinen sydänvika
CI
Cardiac index, sydämen minuuttitilavuus kehon pinta-alaa kohti suhteutettuna (l/min/m2)
CMP
Cardiomyopathy, kardiomyopatia, sydänlihastauti
CO
Cardiac output, sydämen pumppaama minuuttitilavuus
CoA
Coarctation of aorta, aortan koarktaatio
CRP
tulehdusta osoittava laboratoriokoe
CRT
Cardiac Resynchronization Therapy, sydäntä synkronisoiva tahdistin, sydämen vajaatoimintatahdistin
CW-doppler
Continuous wave -doppler, jatkuva doppler
ECHO
Ultraäänitutkimus, kaikukuvantaminen
ECMO
Keinohapetus, extracorporeal membrane oxygenator
EF
Ejectio fractio, katso sanastosta ejektiofraktio.
EFT
Elektrofysiologinen tutkimus
EHRA
European Heart Rhythm Association, EHRA 1-4 luokittelua käytetään eteisvärinän oirearvioinnissa
EMB
Endomyocardial biopsy, koepala sydämen sisäpinnasta
FFR
Functional flow reserve, k.s. painevaijeritutkimus
FS
Fractional shortening, vasemman kammion läpimitan supistuskerroin, fraktionaalinen supistuminen
GUCH
Grown-up congenital heart disease, synnynnäinen rakenteellinen sydänvika aikuisella.
HOCM
Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, sydänlihaksen paksuuntumistauti, joka estää veren vapaan virtaamisen sydämestä aorttaan.
IVC
Inferior vena cava, alaonttolaskimo
IVS
Intact ventricular septum, ehjä kammioiden välinen seinämä
LA
Left atrium, vasen eteinen
LAA
Left atrial appendage, vasemman eteisen korvake, umpipussi
LAD
Left anterior descendent, vasemman sepelvaltimon sydämen etupinnassa laskeva haara
LAHB
Left anterior hemiblock, sydämen sähköisen johtoradan vasemman etuhaaran katkos
LBBB
Left bundle branch block, sydämen johtoradan vasemman päähaaran katkos
LPHB
Left posterior hemiblock, sydämen johtoradan vasemman takahaaran katkos
LPV
Left pulmonary vein, vasemman keuhkon laskimo
LQTS
Long QT -syndrome, pitkä QT -oireyhtymä; tautitila, johon liittyy vakavia rytmihäiriöitä
LV
Left ventricle, vasen kammio
LVEF
Vasemman kammion ejektiofraktio, ks. ejektiofraktio
LVH
Left ventricular hypertrophy, vasemman kammion liikakasvu eli hypertrofia
LVPW
Left ventricular posterior wall, vasemman kammion takaseinämä
MKG
Magnetokardiografia, katso magneettikuvaus
M-mode
Motion mode, yksi kuvaustapa sydämen ultraäänitutkimuksessa
MPA
Main pulmonary artery, keuhkovaltimon päärunko
MR
Mitral regurgitation, mitraliläpän vuoto
MRI
Magnetic resonance imaging, katso magneettikuvaus
MS
Mitral stenosis, mitraaliläpän ahtauma
MV
Mitral valve, mitraali- eli hiippaläppä
NMR
Nucleo-magnetic resonance, magneettikuvantaminen
NYHA
New York Heart Associationin luokitus, joka kuvastaa fyysistä suorituskykyä (luokat I&IV)
PA
Pulmonary atresia, keuhkovaltimon rungon tukos
PDA
Patent ductus arteriosus, avoin valtimotiehyt
PAH
pulmonaaliarteriahypertensio eli keuhkovaltimoverenpainetauti
PI
Pulmonary insufficiency, keuhkovaltimoläpän vuoto
PS
Pulmonary stenosis, keuhkovaltimon läpän ahtauma
PQ-aika
EKG-käyrästä mitattu aika, joka kuluu eteisten supistumisesta kammioiden supistumisen alkuun.
PVC
Premature ventricular contraction, kammioperäinen lisälyönti
PVR
Pulmonary vascular resistance, keuhkoverenkierron virtausvastus
PW-doppler
Pulsed wave -doppler, pulsoiva doppler
QP
Keuhkoverenkierron eli pienen verenkierron virtaus
QP:QS
Keuhkoverenkierron virtauksen suhde systeemiverenkierron eli aortan virtaukseen
QS
Systeemiverenkierron eli ison verenkierron virtaus
QT-aika
EKG-käyrästä mitattu aika, joka kuluu Q-heilahduksen alusta T-heilahduksen loppuun.
RA
Right atrium, oikea eteinen
RAA
Right atrial appendage, oikean eteisen korvake
RBBB
Right bundle branch block, sydämen johtoradan oikean haaran katkos
RPA
Right pulmonary artery, keuhkovaltimon oikea haara
RPV
Right pulmonary vein, oikean keuhkon laskimo
RR
Verenpaineen mittaus mansetilla raajasta, Riva&Rocchin menetelmä
RV
Right ventricle, oikea kammio
RVH
Right ventricular hypertrophy, oikean kammion hypertrofia eli liikakasvu
RVP
Right ventricular pressure, oikean kammion paine
s1
Ensimmäinen sydänääni, joka kuuluu stetoskoopilla
s2
Toinen sydänääni, joku kuuluu stetoskoopilla
SVC
Superior vena cava, yläonttolaskimo
SVES
Supraventrikular ekstrasystole, eteisperäinen lisälyönti
SVT
Supraventricular tachycardia, katso supraventrikulaarinen takykardia.
TEE
transesophageal echocardiography; ruokatorven kautta tehtävä sydämen kaikukuvaus eli ultraääni
TI
Tricuspid incompetence, trikuspidaaliläpän vuoto
TnI, TnT
troponiini
TOF
Tetralogy of Fallot, Fallot’n tetralogia (ks. Fallot)
TT
Tietokonetomografia, kerrosröntgenkuvantaminen
TTE
transthoracal echocardiography; rintakehän päältä tehtävä sydämen kaikukuvaus eli ultraääni
TV
Tricuspid valve, trikuspidaaliläppä
UVH
Univentricular heart, yksikammioinen sydän
Ultraäänitutkimus, kaikututkimus
VA
Ventriculo-arterial, yhteys kammiosta valtimoon
VES
Ventricular extrasystole, kammioperäinen lisälyönti
VSD
Ventricular septal defect, kammioväliseinäaukko
VT
Ventricular tachycardia, kammioperäinen tiheälyöntisyyskohtaus
WPW
Wolff&Parkinson&Whiten oireyhtymä, jossa esiintyy tiheälyöntisyyskohtauksia

Jos etsit tietoa synnynnäisten sydänvikojen kirjainlyhenteistä, tietoa löytyy Sydänlapset ja -aikuiset ry:n sivustolta.

Sydäntietoa-sivuston kautta löydät tietoa esimerkiksi sydänsairauksista, kuntoutuksesta ja sairastuneiden tarinoita.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi