Siirry sisältöön

Sanasto

Sanasto esittelee sydämeen ja sydänsairauksiin liittyvää sanastoa aakkosjärjestyksessä.

Mikko Syvänne
Julkaistu 13.11.2014
Päivitetty 1.8.2019

A

ACE-estäjät
reniini-angiotensiinijärjestelmää estävä lääkeaineryhmä, jota käytetään verenpainetaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa
AMI, Acute myocardial infarction, sydäninfarkti.
Sepelvaltimon tukkeutumisen aiheuttama kuolioalue sydänlihaksessa.
Anamneesi
esitiedot, potilaan itsensä kertomat aikaisemmat sairaudet ja nykyisen sairauden kehitys
Aneurysma
valtimon tai sydämen seinämän pullistuma
Antioksidantti
Aine, joka estää rasvojen ja solujen hapettumista eli härskiintymistä. Ravinnon antioksidantteja ovat mm. C- ja E-vitamiinit, beetakaroteeni, seleeni, flavonoidit sekä monet hivenaineet. Elimistö tuottaa myös itse jonkin verran antioksidantteja mm.ubikinonia ja glutationia.
Angina pectoris
sepelvaltimoiden ahtautumisesta johtuva, rasituksen yhteydessä esiintyvä rintakipu, joka menee ohi lepäämällä. Ilmenee useimmiten rasituksessa, kun sydämen työ ylittää ahtaumien rajoittaman sepelvaltimovirtauksen ja syntyy epäsuhta hapensaannin ja -kulutuksen välillä.
Angiografia
verisuonten varjoainekuvaus, jossa potilaan sepelvaltimoihin ruiskutetaan varjoainetta ja ne kuvataan eri suunnilta. Näin saadaan näkyville valtimoiden ahtaumakohdat.
Angioplastia
verisuonten pallolaajennus
Antikoagulantti
veren hyytymistä estävä lääkeaine
Antitromboottinen
veren hyytymistä estävä
Aortta
sydämestä lähtevä valtasuoni, josta valtimoverenkierto haarautuu eri puolille
Aortan aneurysma
aortan pullistuma
Apopleksia
aivohalvaus, aivoveritulpan tai aivoverenvuodon aiheuttama halvauskohtaus
Arterioskleroosi
valtimonkovettumatauti
Arytmia
rytmihäiriö
ASA
asetyylisalisyylihappo, aspiriini
Asystolia
sydämenpysähdys
Atelektaasi
Keuhkon tai sen osan ilmattomuus
Aterooma
rasvanystyrä valtimon seinässä
Ateroskleroosi
eli verisuonten kalkkeutuminen on hidas, usein vuosien tai vuosikymmenten aikana etenevä prosessi. Se ahtauttaa sepelvaltimoita, alaraajojen valtimoita ja aivovaltimoita. Ateroskleroosia kiihdyttävät erityisesti veren korkea kolesterolipitoisuus, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

B

Beetasalpaaja
sympaattisen hermoston beetareseptorien vaikutuksia eri kudoksissa estävä lääkeaineryhmä, jota käytetään kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin ja rytmihäiriöiden hoidossa
Blokki
häiriö sydämen sähköisessä johtoradassa
BNP
B-tyypin natriureettinen peptidi. BNP on hormoni, jota erittyy sydänkammioiden seinistä vereen myös fysiologisesti. Eritystä stimuloi pääasiassa sydämen seinien venytys, minkä vuoksi BNP sopii sydämen vajaatoiminnan osoittajaksi.
Bradykardia
hidas sydämen syke

C

CABG
Coronary artery bypass grafting, sepelvaltimoiden ohitusleikkaus. Leikkaus, jossa ahtautuneet tai tukkeutuneet sepelvaltimohaarat ohitetaan valtimo- tai laskimosiirteillä ja näin parannetaan sydänlihaksen veren- ja hapensaantia.
CAD
Coronary artery disease, sepelvaltimotauti
CCS
Canadian Cardiovascular Society -luokitus, vaikeusasteen arviointiin kehitetty luokitus
Claudicatio intermittens
katkokävely

D

Defekti
puutos, vajavuus
Defibrillaattori
laite, joka pysäyttää kammiovärinän sähkön avulla ja mahdollistaa näin sydämen normaalitoiminnan
Diabetes mellitus
sokeritauti, insuliinin puutteesta johtuva aineenvaihduntasairaus
Diastolinen verenpaine
alapaine, lepopaine
Digitalis
sormustinkukasta saatava sydämen supistumisvoimaa lisäävä sydänlääke, jota käytetään sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Nykyisin synteettinen valmiste.
Diureetit
virtsaneritystä lisäävä lääkeaineryhmä, jota käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa
Doppler – tutkimus
verivirran suunnan ja nopeuden osoittaminen kaikututkimuksella
Dyslipidemia
veren rasva-arvojen poikkeavuus
Dyspnea
hengenahdistus, hengästyminen, ilman loppumisen tunne

E

ECG, ekkokardiogrammi
ultraäänen heijastama kuva sydämen rakenteesta ja liikkeestä, kaikukuva
Ei-ST-nousuinfarkti
sydäninfarkti, johon ei liity ST–segmentin nousua EKG:ssa
Ejektiofraktio (EF)
sydämen pumppauskyvyn mitta (sydämen iskutilavuuden osuus kammiolepotilavuudesta) Yhden supistuksen pumppaaman verimäärän osuus prosentteina siitä verimäärästä, joka on vasemmassa kammiossa supistusta ennen.
EKG,elektrokardiogrammi
Sydänkäyrä, joka kuvaa sydämen sähköistä toimintaa
Elektiivinen
ennalta sovittu
Energia
energian mittayksikkö on kilojoule (kJ) tai kilokalori (kcal) (1 kcal = 4,2 kJ). Energiaa kuluu perusaineenvaihdunnan lisäksi työssä ja liikunnassa. Energiaa saadaan ravinnon hiilihydraateista, proteiineista ja rasvasta sekä alkoholista. Jos kehon energian kulutus ja saanti ovat tasapainossa, paino pysyy ennallaan. Liiallinen energia varastoituu rasvaksi ja paino nousee.

F

Familiaalinen hyperkolesterolemia
periytyvä, suvuittain esiintyvä veren kohonnut kolesterolipitoisuus
Flimmeri
eteisvärinä, rytmihäiriö, jossa sydämen eteiset ja kammiot supistuvat eri tahtiin. Eteisten supistumistaajuus vaihtelee 350-600 kertaa minuutissa ja samanaikaisesti kammiorytmi on epäsäännöllinen

H

HDL
“Hyvä kolesteroli”. Kudoksista, esimerkiksi verisuonen seinämästä pois kulkeutuva kolesteroli.
Holter
EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti, yleensä 24 tunnin nauhoitus
Homokysteiini
Homokysteiini on veressä kiertävä aminohappo. Epidemiologisten tutkimusten mukaan veren suuri homokysteiinipitoisuus on yhteydessä suurentuneeseen sepelvaltimotaudin ja muiden valtimosairauksien vaaraan. Veren homokysteiinipitoisuuteen vaikuttaa perimän lisäksi ruokavalio. Eniten vaikuttavat foolihappo, B6-vitamiini ja B12-vitamiini. Nämä ravintoaineet pienentävät veren homokysteiinipitoisuutta. Toistaiseksi ei ole kuin epäsuoraa näyttöä siitä, että foolihappo- tai B-vitamiinilisä alentaisi ateroskleroosin vaaraa, tai että näillä ravintolisillä voitaisiin ehkäistä sydän- ja verisuonitautien kehittymistä tai etenemistä. Parhaillaan on menossa useita tutkimuksia, joissa testataan homokysteiinipitoisuutta pienentävän hoidon tehoa sydäntapahtumien estossa. Foolihappoa ja B6-vitamiinia on kaikissa elintarvikkeissa, erityisesti kasvikunnan tuotteissa. B12-vitamiinia on pelkästään eläinkunnan tuotteissa.
HRR
Heart rate reserve, sykereservi. Iän mukaisen maksimisykkeen ja leposykkeen erotus.
Huffaus
Hönkäisy
Hyperkalemia
liian korkea kaliumin pitoisuus veressä
Hypertensio
kohonnut verenpaine
Hypertrofia
liikakasvu
Hypoksia
hapenpuute
Hypotonia
matala verenpaine, joka saattaa aiheuttaa oireita: väsymistä, horjahtelua, lihastonuksen katoa tai pyörtymistä.

I

Insuliiniresistenssi
insuliinin tavallista heikompi vaikutus ääreiskudoksissa, erityisesti luustolihaksissa
Invasiivinen tutkimus
verisuonen katetroinnin avulla suoritettu tutkimus
Iskeeminen
hapenpuutteesta johtuva
Iskemiakynnys
Syketaso, jolloin kliinisessä rasituskokeessa ilmaantuu merkitsevää iskemiaa, subjektiivisia oireita, systolisen verenpaineen laskua tai iskemian provosoimia rytmihäiriöitä
Isotooppitutkimus
radioaktiivisen alkuaineen avulla suoritettu tutkimus
Iskuvolyymi, Iskutilavuus
Verimäärä, jonka vasen kammio pumppaa aorttaan (tai oikea kammio keuhkovaltimoon) yhdellä sydänlihassupistuksella.

K

Kaikututkimus
sydämen tarkastelu ultraäänen avulla
Kalsiumestäjät
heterogeeninen ryhmä lääkeaineita, jotka estävät kalsiumin virtausta solun sisään. Käytetään mm. kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin, rytmihäiriöiden, aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa
Kammiovärinä
vakava rytmihäiriö, joka aiheuttaa sydämen pumppaustoiminnan pysähtymisen. Kammioiden toiminta on nopeaa ja täysin epäsäännöllistä,
Kardiologi
sydänsairauksiin erikoistunut lääkäri
Kardiomyopatia
ryhmä sydänlihassairauksia, joissa sydänlihaksen rakenne ja toiminta on heikentynyt
Kardioversio
rytminsiirto, sydämen rytmin palauttaminen normaaliksi sähköiskun avulla
Kasvimargariini
Margariini, joka on valmistettu ainoastaan kasvirasvoista ja /tai kasviöljyistä. Kasvimargariini voi sisältää rasvaa 80, 60 tai 40 %. Muun rasvamäärän sisältävät tuotteet ovat rasvalevitteitä. 40 % tai sen alle rasvaa sisältävistä margariineista käytetään myös nimitystä kevyt kasvimargariini.
Kasvisterolit ja -stanolit
Kasvisteroli on kolesterolin kaltainen yhdiste, mutta sitä on vain kasvikunnan tuotteissa. Kasvisterolien (yleisimmät sitosteroli, stigmasteroli, kampesteroli) on havaittu alentavan veren kolesterolipitoisuutta. Tehokkaimmaksi on kuitenkin havaittu sitosterolin johdannainen, sitostanoli. Sitostanoli estää kolesterolin imeytymisen suolesta ja pienentää näin veren kolesterolipitoisuutta. Se ei itse imeydy, vaan poistuu elimistöstä ulosteen mukana. Sitostanolia on lisätty mm. Benecol-tuotteisiin ja sitosterolia on Becel pro.activessa.
Katekoliamiini
stressihormoni, joka suurentaa mm. sydämen lyöntitiheyttä ja verenpainetta
Kertatyydyttymätön rasvahappo
Eli monotyydyttymätön rasvahappo sisältää vain yhden kaksoissidoksen. Kertatyydyttymätön rasva on olomuodoltaan huoneen lämmössä juoksevaa tai pehmeää. Sitä on erityisen runsaasti oliiviöljyssä ja rypsiöljyssä.
Kliininen rasituskoe
Lääkärin valvonnassa vakiomenetelmällä tehtävä erikoistutkimus, jolla selvitetään fyysistä suorituskykyä ja sitä rajoittavia tekijöitä.
Kolesteroli
Rasvamainen aine, jota on vain eläinkunnan tuotteissa. Ihmisen elimistö tuottaa tarvitsemansa kolesterolin. Runsas, ruoasta tuleva kolesteroli lisää veren kolesterolipitoisuutta, mikä puolestaan edistää valtimoiden kovettumista.
Kollateraali
Yhdyssuoni, uudissuoni. Verisuoni, jonka kautta tukkeutuneen suonen suonitusalue saa verenkiertoa.
Komplikaatio
jälkitauti tai oire, joka tavallisesti vaarantaa alkuperäisen sairauden hoitotulosta
Koronaariarteriat
sydämen sepelvaltimot
Koronaariskleroosi
sepelvaltimoiden kalkkeutuminen
Kova rasva
Sekä tyydyttynyt rasva että transrasva ovat olomuodoltaan kovaa rasvaa. Kova rasva nostaa veren kolesterolipitoisuutta heikentämällä maksan LDL-kolesterolireseptoreiden toimintaa.
Kuitu
Ravintokuiduksi kutsutaan imeytymättömiä hiilihydraatteja. Vaikka kuitu ei imeydy, sillä on lukuisia tehtäviä ihmisen ruoansulatuskanavassa. Se mm. lisää kylläisyyden tunnetta, hidastaa mahalaukun tyhjenemistä, säätelee ohutsuolen happamuutta sekä sitoo sappihappoja alentaen veren kolesterolia. Kuitua saadaan kaikista kasvikunnan tuotteista, etenkin viljavalmisteista.
Kuuden minuutin kävelytesti
Kuuden minuutin kävelytesti (6 MWT). Vakioiduissa olosuhteissa suoritettava submaksimaalinen rasituskoe

L

LAD
Left anterior descending, vasemman sepelvaltimon eteen laskeva haara
LCX
Left circumflex, vasemman sepelvaltimon kiertävä haara
LDL
“Paha kolesteroli”. Se kolesterolin muoto, joka on matkalla kudoksiin, esimerkiksi valtimoiden seinämiin.
Leukosyytti
Valkosolu.​ Veren ja sidekudoksen granulosyyttien, lymfosyyttien ja monosyyttien yhteisnimitys.
Liuotushoito
sydäninfarktin aiheuttavan verihyytymän liuottaminen lääkeaineen avulla
LVEF
sydämen vasemman kammion supistusvoima

M

Magneettikuvaus
suurtehomagneetin avulla tapahtuva kuvantaminen. Kuvantamiseen ei liity säderasitusta. Kuvauksen ehtona on, että kuvattavalta on poistettu metalliset vierasesineet.
Maksimisyke
sydämen maksimaalinen lyöntimäärä minuutissa. Ikään perustuva maksimisyke voidaan laskea kaavasta 220 miinus ikä. Siten esim. 45 vuotiaan maksimisyke on 220 – 45 = 175 lyöntiä minuutissa.
Marfanin oireyhtymä
sairaus, jossa geenipoikkeama aiheuttaa kudoksia tukevan fibrilliinin (=valkuaisaine) puutoksen. Seurauksena on mm. verisuonen seinämän heikkous.
MET
Metabolinen ekvivalentti on lepohapenkulutuksen (VO2) kerrannainen, noin 3,5 ml/min/kg. Se vastaa istuvan ihmisen hapenkulutusta. Eri toiminnoissa kuluvan energian määrää voidaan kuvata lepoarvon kerrannaisina.
Metabolinen oireyhtymä
insuliinin tavallista heikommasta vaikutuksesta ääreiskudoksissa johtuva insuliinitason nousu, joka voi johtaa verenpaineen kohoamiseen. Tilaan liittyy lisäksi pieni HDL- ja suuri triglyseridipitoisuus ja heikentynyt glukoosinsieto
Mitraaliläppä
hiippaläppä , vasemman eteisen ja kammion välinen läppä
Monityydyttymätön rasva
Rasva eli rasvahappo, jossa on kaksi tai useampia kaksoissidoksia. Monityydyttymätön rasva on huoneenlämmössä juoksevaa tai pehmeää. Monityydyttymätöntä rasvaa on runsaasti mm. auringonkukkaöljyssä ja rypsiöljyssä.
Myokardiitti
sydänlihaksen tulehdus
Myopatia
lihassairaus

N

Natrium (Na)
kivennäisaine, joka on välttämätön ihmiselle. Elimistö tarvitsee natriumia vain alle gramman päivässä ja sen liika saanti kohottaa verenpainetta. Eniten natriumia saadaan ruokasuolasta (NaCl), josta natriumia on noin puolet.
Neuropatia
ääreishermon sairaus
Neutrofiili
veren valkosoluihin kuuluva kuuluva neurtofilinen granulosyytti, makrofagi
Nitroglyseriini
nitro, laskimoiden ja valtimoiden sileää lihasta herpauttava lääkeaine, laajentaa pieninä annoksina pääasiassa laskimoita ja suurina annoksina sekä valtimoita että laskimoita
NSTEMI
Ei-ST-nousuinfarkti
Non–Q–aaltoinfarkti
Sydäninfarkti ilman patologista Q–aaltoa EKG:ssa, mikä viittaa usein pienempään sydänlihasvaurioon
NTproBNP
B-tyypin natriureettisen peptidin esiaste. B-tyypin natriureettinen peptidi on vasoaktiivinen peptidihormoni. Sitä syntetisoidaan sydänlihaksen soluissa, joista se vapautuu kammion seinän venytyksen seurauksena.
NYHA I-IV
toimintakyvyn luokitus (New York Heart Associationin mukaan)Sydän- ja verisuonisairauksien vaikeusasteen arviointiin kehitetty luokitus, jossa kartoitetaan tutkittavan oireet suhteessa tyypillisiin arkipäivän toimintoihin ja ponnistuksiin. Käytetään nykyään erityisesti sydämen vajaatoiminnan haitta-asteen mittarina

O

Ohitusleikkaus (CABG)
Leikkaus, jossa tukkeutuneet sepelvaltimot ohitetaan siirteen avulla
Ortostaattinen hypotensio
Ortostaattisessa hypotensiossa systolinen verenpaine laskee liikaa (> 20 mmHg) pystyasennossa.

P

Pallolaajennus (PTCA) tai PCI
suonen ahtaumakohtaan vietyyn pallokatetriin johdetaan suurella paineella nestettä, jolloin pallo avautuessaan pusertaa ahtaumamassan valtimon seinämään ja veri pääsee taas virtaamaan
Palpitaatio
tykytys
PCI
Percutaneous coronary intervention, sepelvaltimon pallolaajennus. Toimenpide, jossa ihon läpi johdetaan valtimoita myöten ahtauman kohdalle katetri, jonka kärjessä on täytettävä pallo. Kun palloon johdetaan hetkeksi korkea paine, ahtauma painuu suonen seinämän sisään, suonen vapaa läpimitta suurenee ja verenvirtaus paranee.
Pehmeä rasva
Tyydyttymättömät rasvat eli kertatyydyttymättömät ja monityydyttymättömät rasvat (rasvahapot) ovat olomuodoltaan pehmeää rasvaa. Pehmeä rasva laskee veren kolesteroli- ja LDL-kolesterolipitoisuutta.
Pep-pullo
Positive expiratory pressure. Liman irtoamista keuhkoputkista voidaan tehostaa pep-teknikan avulla. Pullopuhallus perustuu vastapaineen käyttöön uloshengityksen aikana.
Perfuusio
verenvirtaus elimeen tai kudokseen
Perikardiitti
sydänpussin tulehdus
Plakki
Valtimon seinämässä oleva ateroskleroosipesäke, joka sisältää kolesterolia, sidekudosta, soluja ja usein myös kalkkia. Pitkälle kehittynyt plakki ahtauttaa suonta ja estää veren virtaamista. Plakin pinnan repeytyminen tai rikkoutuminen ja verihyytymän kertyminen tähän kohtaan suonen sisään on tyypillinen syy sepelvaltimotautikohtauksiin.
Postoperatiivinen
leikkauksen jälkeinen
Prinzmetalin angiina
harvinainen angina pectoriksen muoto, jossa rintakipu ilmaantuu levossa ja aiheuttajana on epikardiaalisen sepelvaltimohaaran spasmi (äkillinen supistuminen)
Profylaktinen
ehkäisevä
PTCA
Percutaneous transluminal coronary angioplasty, vanha nimi sepelvaltimon pallolaajennukselle. Nykyään käytetään yleensä kattavampaa termiä PCI.
Pulssi
syke, sydämen lyöntitiheys
Pulssipaine
Systolisen ja diastolisen verenpaineen erotus

Q

Q–aaltoinfarkti
Sydäninfarkti, johon liittyy patologinen Q-aalto EKG:ssa. Q-aalto on usein merkki suuresta sydänlihasvauriosta.

R

Rabdomyolyysi
Oireyhtymä, jolle on tyypillistä poikkijuovaisten lihasten vaurioituminen ja lihaspunan (myoglobiini) erittyminen virtsaan esim. voimakkaan rasituksen yhteydessä.
Radiologi
röngenlääkäri
Rasitus-EKG
rasituksen aikana (yleensä kuntopyörää poljettaessa) rekisteröity sydänkäyrä, sepelvaltimotaudin diagnostiikassa käytettävä tutkimusmenetelmä
RCA
Right coronary artery, oikea sepelvaltimo
Resistenssi
Palpoitaessa käsin tunnettava ympäristöään kiinteämpi kohta
Respiraattorihoito
hengityskonehoito
Restenoosi
Uudelleenahtautuminen. Pallolaajennuksella hoidetun kohdan uudelleen ahtautuminen arpikudoksella, mikä tuo oireet takaisin.
Restoraattori
Harjoituspolkulaite, joka sopii käsien ja jalkojen kuntouttamiseen.
RM
1 repetition maximum, yhden toiston maksimi. Valitulla lihasryhmällä suoritettu maksimaalinen paino hyväksytyllä tavalla.
RPE
Rating of perceived exertion. Borgin asteikko 6–20, joka kuvaa numeraalisesti koettua kuormittumistuntemusta. Kun numeron kertoo kymmenellä, saatu luku korreloi hyvin nuorten henkilöiden sykelukemaa suhteessa harjoituksen intensiteettiin.
Rytminsiirto
sydämen sykkeen muuttaminen sähköiskun avulla esim. eteisvärinän yhteydessä, kardioversio

S

Sepelvaltimotauti
Sydänlihaksen omasta verenkierrosta ja hapensaannista huolehtivan sepelvaltimon verenkierron häiriytymisen aiheuttama sairaus. Sen aiheuttaa useimmiten sepelvaltimoita ahtauttava ateroskleroosi. Taudin ilmenemismuotoja ovat ns. angina pectoris -oire eli rasitusrintakipu, sydäninfarkti ja vakavasta sydämen rytmihäiriöstä johtuva äkillinen sydänkuolema.
Sinusrytmi
normaali, oikean eteisen seinämässä olevasta sinussolmukkeesta alkava sydämen syke
Sinussolmuke
sydämen normaalit sähköiset impulssit synnyttävä erikoistuneista sydänlihassoluista muodostunut solmuke
Spiroergometria
Rasituskoe, jossa kasvoilla oevan maskin kautta mitataan uloshengityksen virtausta ja analysoidaan happi- ja hiilidioksidipitoisuutta. Käytetän mm. epäselvien rintatuntemusten erotusdiagnostiikassa ja suorituskyvyn arvioimisessa.
Spirometri
Hengitystilavuuksien ja puhalletun ilman virtanopeuksien mittaus. Sen avulla voidaan todeta keuhkosairauksia ja arvioida leikkauskelpoisuutta ja työkykyä.
ST
sydämen sähköisen toimintasyklin repolarisaatiovaihetta kuvaava kohta EKG:ssä, ST-segmentin tason muutoksia käytetään esimerkiksi sydäninfarktin yhteydessä sydänlihaksen hapenpuutetta arvioitaessa
Statiinit
ryhmä lääkkeitä, jotka pienentävät veren kolesterolipitoisuutta
Status
tila
STEMI
ST-nousu-sydäninfarkti, ST-segmentin nousu perusviivasta merkitsee yleensä vaikeaa, koko sydänlihaksen paksuuden käsittävää hapenpuutetta
Stentti
Metalliverkkoputki, joka viedään pallokatetrin avulla sepelvaltimoahtauman kohdalle pallolaajennuksessa. Auttaa suonta pysymään auki ja estää sen uudelleenahtautumista.
Sternotomia
rintakehän avaus
Stetoskooppi
kuuntelulaite, jonka avulla kuunnellaan kehonsisäisiä ääniä (sydänäänet, hengitysäänet, suoliäänet)
ST-nousuinfarkti
Sydäninfarkti, jonka alkuvaiheessa todetaan ST-segmentin nousu EKG:ssa, STEMI.
Stressi
rasitus; tila, joka syntyy kun elimistön tasapaino järkkyy
Syanoosi
ihon sinerrys
Syke
pulssi, sydämen lyöntitiheys
Syke-painetulo
Systolisen verenpaineen ja sykkeen tulo, joka kuvaa sydänlihaksen hapenkulutusta
Sympaattinen hermosto
Tahdosta riippumattoman hermojärjestelmän osa. Tahdosta riippumaton eli vegetatiivinen hermosto muodostuu sympaattisesta ja parasympaattisesta hermojärjestelmästä. Ne vaikuttavat toistensa suhteen vastakkaisesti ja säätelevät verenkiertoelinten, rauhasten, ruoansulatuskanavan sekä virtsaelinten toimintoja.
Synkopee
äkillinen tajunnan menetys, pyörtyminen
Systolinen verenpaine
yläpaine, työpaine

T

Tahdistin
laite, joka sähköisen ärsykkeen avulla saa aikaan sydänlihaksen supistumisen
Takycardia
tiheälyöntisyys
Thorax
rintakehä, thorax-kuva on rintaontelon ja sen elinten röntgenkuva
Trans-rasvahapot (eli transrasva)
Rasvahappoja, joita syntyy märehtijöiden pötsissä tai kun kasviöljyjä kovetetaan teollisesti. Ne vaikuttavat veren kolesteroliin yhtä haitallisesti kuin kova eli tyydyttynyt rasva.
Triglyseridit
Tavallinen rasva ruoassa, joka koostuu glyserolista ja rasvahapoista. Rasvahappo on ravinnon rasvan osa, joka määrää rasvan laadun. Rasva voi olla laadultaan joko tyydyttynyttä, “kovaa” rasvaa tai tyydyttymätöntä, “pehmeää” rasvaa.
Trikuspidaaliläppä
sydämen kolmiliuskainen läppä, oikean eteisen ja kammion välinen läppä
Trombogeeninen
Veren hyytymistä lisäävä. Trombi on verisuonen tai sydänontelon sisälle muodostunut verihyytymä.
Trombolyysi
verisuoneen syntyneen (äskettäin) hyytymän liuottaminen suoneen annettavan lääkeaineen avulla
Tyydyttymätön rasva
“Pehmeä” rasva, joka on huoneen lämmössä juoksevaa tai notkeaa. Kalan rasva ja kasvirasva, lukuun ottamatta kookosrasvaa, ovat pääasiassa tyydyttymätöntä rasvaa.
Tyydyttynyt rasva
“Kova” rasva, joka on huoneen lämmössä kiinteää. Maito- ja eläinrasva, lukuun ottamatta kalan rasvaa, sisältävät runsaasti tyydyttynyttä rasvaa.

U

Ultraäänitutkimus
kuvaus äänikaiun avulla, kaikukuvaus
UAP
Unstable angina pectoris, epästabiili angina pectoris. Äkillinen sepelvaltimotaudin ilmentyminen tai paheneminen. Oireet tulevat jo levossa tai pienessäkin rasituksessa.
Urheilijansydän
ruumiillisen harjoittelun aiheuttamat muutokset sydämen rakenteessa ja toiminnassa (hidastunut syke, suurentunut iskutilavuus ja sydämen suurentunut koko)

V

Vagaalinen
Vagaalinen eli sympaattinen tonus vallitsee, kun ihminen on lepotilassa
Vasodilaattori
verisuonia laajentava lääke, jota käytetään erityisesti kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa
Verenpaine
Valtimoissa vallitseva paine, joka syntyy sydämen supistuessa ja pumpatessa verta eteenpäin valtimoihin. Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Isompi luku kuvaa painetta sydämen supistuessa (systolinen paine) ja pienempi painetta sydämen lepovaiheessa (diastolinen paine).
VO2max
Maksimaalinen hapenottokyky (ml/kg/min). Verenkierto- ja hengityselinten toimintakykyä kuvaava luku, joka ilmoittaa, paljonko happea enintään siirtyy lihastyön aikana ilmasta keuhkojen ja verenkierron kautta kudoksiin​

Ö

Ödeema
Turvotus, jonka aiheuttaa epätavallisen runsas nesteen kertyminen kudokseen

Kirjainlyhenteet

A2
Toisen sydänäänen aorttakomponentti, joka syntyy kun aorttaläppä sulkeutuu
AI
Aortic incompetence, aorttaläpän vuoto
ALCAPA
Anomalous left coronary artery from pulmonary artery, vasemman sepelvaltimon poikkeuksellinen lähtö keuhkovaltimosta
AO
Aortta
ARVD
Oikean kammion tautitila, johon liittyy toistuvia ja iän myötä pahenevia rytmihäiriöitä
AS
Aortic stenosis, aortan tyven tai aortan läpän ahtauma
ASD
Atrial septal defect, eteisväliseinäaukko
AV-
Atrioventricular, eteiskammio-
AVSD
Atrioventricular septal defect, eteiskammioväliseinän yhteinen aukko
CHD
Congenital heart disease, synnynnäinen sydänvika
CI
Cardiac index, sydämen minuuttitilavuus kehon pinta-alaa kohti suhteutettuna (l/min/m2)
CMP
Cardiomyopathy, kardiomyopatia, sydänlihastauti
CO
Cardiac output, sydämen pumppaama minuuttitilavuus
CoA
Coarctation of aorta, aortan koarktaatio
CRP
Bakteeritulehdusta osoittava laboratoriokoe
CW-doppler
Continuous wave -doppler, jatkuva doppler
DILV
Double inlet left ventricle, molemmat AV-läpät avautuvat vasempaan kammioon
DOLV
Double outlet left ventricle, molemmat valtasuonet lähtevät vasemmasta kammiosta
DORV
Double outlet right ventricle, molemmat valtasuonet lähtevät oikeasta kammiosta
ECC
Extra-corporeal circulation, sydänkeuhkokoneen ylläpitämä verenkierto
ECD
Endocardial cushion defect = AVSD
ECHO
Ultraäänitutkimus, kaikukuvantaminen
ECMO
Keinohapetus, extracorporeal membrane oxygenator
EF
Ejectio fractio, yhden supistuksen pumppaaman verimäärän osuus prosentteina supistusta edeltävästä vasemman kammion verimäärästä
EFE
Endocardial fibroelastosis, sydämen sisäkalvon fibroelastoosi eli paksuuntuminen
EMB
Endomyocardial biopsy, koepala sydämen sisäpinnasta
EPS
Elektrofysiologinen tutkimus
FS
Fractional shortening, vasemman kammion läpimitan supistuskerroin, fraktionaalinen supistuminen
GUCH
Grown up congenital heart disease
HLHS
Hypoplastic left heart syndrome, vasemman kammion vajaakehittyneisyys -oireyhtymä
HOCM
Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, ahtauttava sydänlihaksen paksuuntumistauti
IAA / A
Interrupted aortic arch, aortankaaren täydellinen katkos vasemman solisvaltimon alapuolella
IAA / B
Interrupted aortic arch, aortankaaren katkos kaulavaltimon ja vasemman solisvaltimon välissä
IAA / C
Interrupted aortic arch, aortankaaren täydellinen katkos kaulavaltimoiden välissä
IVC
Inferior vena cava, alaonttolaskimo
IVS
Intact ventricular septum, ehjä kammioväliseinä
LA
Left atrium, vasen eteinen
LAA
Left atrial appendage, vasemman eteisen korvake
LAD
Left anterior descendent, vasemman sepelvaltimon sydämen etupinnassa laskeva haara
LAHB
Left anterior hemiblock, johtoradan vasemman etuhaaran katkos
LBBB
Left bundle branch block, sydämen johtoradan vasemman päähaaran katkos
LGL
Lown&Ganong&Levinen oireyhtymä, harvinainen rytmihäiriöille altistava tila
LPA
Left pulmonary artery, keuhkovaltimon vasen haara
LPHB
Left posterior hemiblock, sydämen johtoradan vasemman takahaaran katkos
LPV
Left pulmonary vein, vasemman keuhkon laskimo
LQTS
Long QT -syndrome, pitkä QT -oireyhtymä; tautitila, johon liittyy hyvin vakavia rytmihäiriöitä
LV
Left ventricle, vasen kammio
LVEF
Vasemman kammion ejektiofraktio, ks. ejektiofraktio
LVH
Left ventricular hypertrophy, vasemman kammion liikakasvu eli hypertrofia
LVPW
Left ventricular posterior wall, vasemman kammion takaseinämä
MKG, MCG
Magnetokardiografia, sydämen magneettikentän rekisteröinti
M-mode
Motion mode, kaikukuvantamisen liikenäyttö
MPA
Main pulmonary artery, keuhkovaltimon päärunko
MR
Mitral regurgitation, mitraliläpän vuoto
MRI
Magnetic resonance imaging, magneettikuvantaminen
MS
Mitral stenosis, mitraaliläpän ahtauma
MV
Mitral valve, mitraali- eli hiippaläppä
NMR
Nucleo-magnetic resonance, magneettikuvantaminen
NYHA
New York Heart Associationin luokitus, joka kuvastaa fyysistä suorituskykyä (luokat I&IV)
P2
Toisen sydänäänen jälkimmäinen komponentti, joka syntyy kun keuhkovaltimon läppä sulkeutuu
PA
Pulmonary atresia, keuhkovaltimon rungon tukos
PA+IVS
Pulmonary atresia with intact ventricular septum, keuhkovaltimon tukos ja ehjä kammioväliseinä
PAC
Premature atrial contraction, eteisperäinen lisälyönti
PAPVD
Partial anomalous pulmonary venous drainage, osittainen poikkeava keuhkolaskimoiden lasku
PDA
Patent ductus arteriosus, avoin valtimotiehyt
PH
Pulmonary hypertension, kohonnut keuhkoverenpaine
PI
Pulmonary incompetence, keuhkovaltimoläpän vuoto
PPHNS
Persistent pulmonary hypertension in the newborn -syndrome, pitkittynyt vastasyntyneen kohonnut keuhkovaltimon verenpaine -oireyhtymä
PS
Pulmonary stenosis, keuhkovaltimon läpän ahtauma
PVC
Premature ventricular contraction, kammioperäinen lisälyönti
PVR
Pulmonary vascular resistance, keuhkoverenkierron virtausvastus
PW-doppler
Pulsed wave -doppler, pulsoiva doppler
QP
Keuhkoverenkierron eli pienen verenkierron virtaus
QP:QS
Keuhkoverenkierron virtauksen suhde systeemiverenkierron eli aortan virtaukseen
QS
Systeemiverenkierron eli ison verenkierron virtaus
QT-aika
EKG-käyrästä mitattu aika, mikä kuluu Q-heilahduksen alusta T-heilahduksen loppuun
RA
Right atrium, oikea eteinen
RAA
Right atrial appendage, oikean eteisen korvake
RBBB
Right bundle branch block, sydämen johtoradan oikean haaran katkos
RPA
Right pulmonary artery, keuhkovaltimon oikea haara
RPV
Right pulmonary vein, oikean keuhkon laskimo
RR
Verenpaineen mittaus mansetilla raajasta, Riva&Rocchin menetelmä
RV
Right ventricle, oikea kammio
RVH
Right ventricular hypertrophy, oikean kammion hypertrofia eli liikakasvu
RVP
Right ventricular pressure, oikean kammion paine
s1
Ensimmäinen sydänääni
s2
Toinen sydänääni
SVC
Superior vena cava, yläonttolaskimo
SVT
Supraventricular tachycardia, eteisperäinen tiheälyöntisyyskohtaus
TA
Tricuspid atresia, trikuspidaaliläpän tukos
TAC
Truncus arteriosus communis, yhteinen valtimorunko
TAPVD
Total anomalous pulmonary venous drainage, kaikkien keuhkolaskimoiden viallinen lasku
TCPC-leikkaus
Täydellinen onttolaskimo-keuhkovaltimoanastomoosi
TGA
Transposition of great arteries, valtasuonten transpositio
TI
Tricuspid incompetence, trikuspidaaliläpän vuoto
TOF
Tetralogy of Fallot, Fallot’n tetralogia (ks. Fallot)
TT
Tietokonetomografia, kerrosröntgenkuvantaminen
TV
Tricuspid valve, trikuspidaaliläppä
UVH
Univentricular heart, yksikammioinen sydän
Ultraäänitutkimus, kaikututkimus
VA
Ventriculo-arterial, yhteys kammiosta valtimoon
VES
Ventricular extrasystole, kammioperäinen lisälyönti
VSD
Ventricular septal defect, kammioväliseinäaukko
VT
Ventricular tachycardia, kammioperäinen tiheälyöntisyyskohtaus
WPW
Wolff&Parkinson&Whiten oireyhtymä, jossa tiheälyöntisyyskohtaukset ovat hyvin tavallisia

Lue seuraavaksi

Haku

Löytyi 0 tulokset