Hyppää sisältöön
Etusivu / Terveys & Hyvinvointi / Mielen hyvinvointi / ​Läheisen digiapu korostuu ikääntyessä

​Läheisen digiapu korostuu ikääntyessä

Elämäntilanne vaikuttaa digiavun tarpeeseen ikää enemmän, selviää Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta.

Marja Kytömäki
Julkaistu 28.6.2018
Päivitetty 27.2.2019

Ikääntyessä lähiasiantuntijoiden rooli osoittautuu kuitenkin erittäin tärkeäksi.

Akatemiatutkija Sakari Taipale on tutkinut Jyväskylän yliopiston Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikön kanssa perhetilanteen, iän ja sukupuolen vaikutuksia annettuun ja saatuun apuun tietokoneen ja digitelevision käytössä. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen aineistona on Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus.

Perheenjäsenten ja ystävien tuella myös digilaitteisiin tottumattomammat pystyvät jatkamaan laitteiden ja sovellusten käyttöä itsenäisesti tai yhdessä läheisten kanssa. Tutkimuksessa nousi esiin uutena ilmiönä, että ikääntyvien joukossa on yhä enemmän myös digitaitureita, jotka joutuvat luopumaan vastoin tahtoaan tieto- ja viestintäteknologioiden käytöstä fyysisen toimintakyvyn heikentyessä tai sairastuessa. Lähiasiantuntijoiden tehtävänä onkin yhä enemmän tukea heitä käytön jatkamisessa.

Suomen lisäksi Italiassa ja Sloveniassa kerätystä haastatteluaineistosta selviää, että suomalaiset nuoret toimivat muita harvemmin läheisasiantuntijoina isovanhemmilleen. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että Suomessa isovanhemmat asuvat usein toisella paikkakunnalla.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi