Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Palveluita sairastuneelle / ​Tavoitteena turvata erikoissairaanhoidon saatavuus Pohjois-Suomessa

​Tavoitteena turvata erikoissairaanhoidon saatavuus Pohjois-Suomessa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kertoi Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakentamisen suunnitelmista Sydänliiton syyskokouseminaarissa. 1960–70-lukujen vaihteessa rakennetun sairaalan tilat ovat heikkokuntoiset eivätkä ne vastaa nykyaikaisen hoidon vaatimuksiin eivätkä luo puitteita toiminnan tehostamiselle.

Marja Kytömäki
Julkaistu 21.12.2018
Päivitetty 25.3.2020

Tulevaisuuden sairaala -hankkeen tavoitteena on rakentaa turvalliset ja terveelliset hoitotilat, ja turvata erikoissairaanhoidollisten palvelujen saatavuus Pohjois-Suomessa.

Kesäkuussa hyväksytyn uudistussuunnitelman investoinnilla saavutetaan 300 miljoonan euron kokonaissäästö ja kuusi vuotta nopeampi käyttöönotto verrattuna aiempaan toteutusjärjestykseen. Samalla luodaan puitteet toiminnan tehostamiselle ja tuottavuuden parantamiselle aikaisempaa nopeammin.

Mitä nopeammin saadaan uusia tiloja, sitä vähemmän pitää korjata vanhaa. Samalla uudella rakentamisen toteuttamistavalla voidaan minimoida rakentamisen aiheuttamat häiriöt sairaalatoiminnalle, Ilkka Luoma kertoi.

Sujuvampaa palvelua

Ensimmäisessä vaiheessa (2019–2023) rakennetaan kaksi 10-kerroksista rakennusta sekä kaksi uutta pysäköintilaitosta. Ensimmäisen vaiheen uudistiloihin ovat tulossa päivystys, lasten ja naistensairauksien hoitoon tarvittavat tilat, teho-osastot sekä suurin osa uusista leikkaussaleista ja vuodeosastoista. Vuodeosastot sijoittuvat osaamiskeskittymiin, joissa potilaiden hoito tapahtuu moniammatillisesti. Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan maanalaista pysäköintiä sairaalaan tuleville asiakkaille.

Tulevaisuuden sairaala -hankkeeseen liittyvä toiminnan uudistaminen ja tuottavuuden parantaminen antaa mahdollisuudet sekä toiminnan tehostamiselle että palveluiden sujuvoittamiselle. Tämä saavutetaan mm. vuodeosastojen rakenteen ja tilasijoittelun avulla, potilaiden hoitamisella oikeantasoisilla paikoilla, leikkaustoiminnan keskittämisellä ja korkeammalla käyttöasteella sekä sujuvamman tiedonsiirron avulla.

Ideat esiin uuden työkalun avulla

OYS TestLabin testaustoiminnan päällikkö Timo Alalääkkölä esitteli seminaarissa yrityksille ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua OuluHealth Labs -innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristöä, OYSin uudistettua innovaatiotoimintaa ja Virtuaalisairaala 2.0 -hanketta.

Testilaboratoriossa on tutkittu mm. uusien eHealth-ratkaisujen käytännöllisyyttä ja sairaalalaitteiden prototyyppien käytettävyyttä.

OYS TestLab toimii sairaalan avoimena ideointikanavana, joka tarjoaa valmiin prosessin ja resurssit henkilökunnan ideoiden ja kehittämistarpeiden käsittelyyn. Syksyllä 2018 uudistetun toimintamallin myötä muutamassa viikossa on esitetty uusia ideoita moninkertaisesti aiempiin vuosiin verrattuna.

Ideanhallintatyökalua käyttää jo yli 1 300 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijää ja se on saanut runsaasti positiivista palautetta mm. toiminnan yhtenäisyydestä, avoimuudesta ja tavoitettavuudesta.

Digipalveluita hoitopolulle

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen yhtenä tavoitteena oli terveysteknologian ja digitaalisten ratkaisujen käytön edistäminen. Hankkeessa kehitettiin erikoissairaanhoidon verkkopalvelu Terveyskylä.fi sekä useita potilaalle suunnattuja sähköisiä palveluja eli digihoitopolkuja. Hankkeen innovaatiotyöryhmässä oli laaja edustus yliopistollisten sairaaloiden innovaatio- ja kehittämistyöstä vastaavia henkilöitä.

Oulun kaupungin lääkäripalveluiden vs. palvelupäällikkö, apulaisylilääkäri Eila Erkkilä kertoi seminaarissa digipalveluiden tuomisesta osaksi Oulun terveyspalveluiden hoitopolkua.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi