Hyppää sisältöön
Etusivu / Kulttuuri / Musiikki / Moni freelancemuusikko kärsii uupumuksesta

Moni freelancemuusikko kärsii uupumuksesta

​Sydänliitto toteutti joulukuussa 2018 freelancereiden hyvinvointia mittaavan kyselytutkimuksen yhdessä Freelancemuusikot ry:n kanssa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia vaivoja ja huolenaiheita freelancemuusikon työhön liittyy. Kyselyn pohjalta on suunnitteilla hyvinvointia edistävä pilottiprojekti.

Mari Blek-Vehkaluoto
Julkaistu 5.3.2019
Päivitetty 8.3.2019

Sydänliitto toteutti joulukuussa 2018 freelancereiden hyvinvointia mittaavan kyselytutkimuksen yhdessä Freelancemuusikot ry:n kanssa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia vaivoja ja huolenaiheita freelancemuusikon työhön liittyy. Kyselyn pohjalta on suunnitteilla hyvinvointia edistävä pilottiprojekti.

Terveyttä ja hyvinvointia mittaava kysely lähetettiin kaikille yli 2 000 freelancerina toimiville Muusikkojen liiton jäsenille. Kyselyyn vastasi 402, joista 59 prosenttia oli miehiä ja 41 prosenttia naisia.

Vastaajista 65 prosenttia arvioi terveydentilansa hyväksi tai erinomaiseksi. Tyydyttäväksi terveydentilansa raportoivien osuus (33 %) on hälyttävän korkea, ja seitsemän vastaajaa kertoi terveydentilansa olevan huono. Yli puolet vastaajista (59 %) oli jollakin tavalla huolestuneita omasta terveydentilastaan.

Jonkin verran uupuneeksi tai stressaantuneeksi itsensä kokee 58 prosenttia vastaajista. Erittäin uupuneiksi itsensä koki 30 vastaajaa. Kommenttien perusteella uupumusta aiheuttavat erityisesti epävarmuus toimeentulosta ja epäsäännölliset työajat. Oman työmäärän hallinta voi olla haastavaa: kiireisenä aikana oman terveyden hoitaminen jää taka-alalle, ja vapaa-aikanakin voi olla vaikeata irrottautua työasioista.

Neljännes vastaajista kertoi kärsivänsä sellaisista tuki- ja liikuntaelinperäisistä vaivoista, jotka haittaavat täysipainoista muusikon työtä. Huolestuttavaa oli, että suuri osa kertoi haitan olevan päivittäistä.

Suurin osa vastaajista (86 %) kertoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa. Kaksi suurinta ilmoitettua syytä olla harrastamatta liikuntaa olivat ajan puute ja laiskuus. Kyselyssä selvitettiin, olisivatko vastaajat halukkaita osallistumaan tulevaisuudessa freelancemuusikoille suunnattuun ohjattuun liikuntaryhmään. Noin puolet vastaajista oli tästä kiinnostuneita.

Vastaajien tietoisuus omasta verenpaineesta lisääntyi selvästi vanhemmissa ikäryhmissä: alle 40-vuotiaista suurin osa ei tiennyt omaa verenpainetasoaan, kun taas yli 60-vuotiaista lähes kaikki tiesivät verenpaineensa. Vain pienellä osalla vastaajista verenpaine ylitti huolestuttavat lukemat 140/90 mmHg.

Oma kolesterolitaso oli selvästi harvemmin vastaajien tiedossa kuin verenpainetaso. Myös kolesterolin suhteen ikääntyneimmät tiesivät lukemansa paremmin.

Kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi tupakoivansa päivittäin ja kolme prosenttia käyttää nuuskaa. Tältä osin tulos on parempi kuin suomalaisilla keskimäärin.

Useimmat vastaajat (87 %) kertoivat syövänsä kasviksia vähintään kerran päivässä. Kuitenkin yli 50 vastaajaa ei syö kasviksia päivittäin.

Vain noin puolet vastaajista kertoi nukkuvansa hyvin. Viime aikoina on havaittu, että unen häiriöt ja uniapnea ovat myös useiden sydänsairauksien vaaratekijöitä.

Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkalan mukaan kyselyn tuloksista voi päätellä, että monet sairauksille altistavat tekijät ovat muusikoilla hyvin tiedossa ja hallussa. Oman kolesteroliarvonsa tietää varsinkin nuoremmissa ikäryhmissä yllättävän harva.

Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja Pekka Lehti pitää tärkeänä, että tutkimuksesta saatiin selkeitä tuloksia, joiden pohjalta liitossa voidaan suunnitella toimintaa.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi