Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Kuntoutuminen / Sosiaalibarometri: eriarvoisuus kasvussa Suomessa

Sosiaalibarometri: eriarvoisuus kasvussa Suomessa

Sosiaalibarometrin vastaajista valtaosa katsoo, että Sipilän hallitus on epäonnistunut eriarvoisuuden vähentämisessä.

Cecilia Bergström
Julkaistu 12.6.2018
Päivitetty 27.2.2019
Kuva: Anna Kara

Vastaajat arvioivat, että eriarvoisuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Sosiaalibarometri selvittää kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien ja sosiaalityöntekijöiden sekä Kelan johtajien näkemyksiä eriarvoisuudesta ja toimeentuloturvajärjestelmän kehittämisestä.

Sosiaalityöntekijöiden avovastausten mukaan eriarvoisuuden kasvu johtuu työttömyydestä ja palveluiden heikentymisestä. Erityisesti pääkaupunkiseudun sosiaalityöntekijät arvioivat köyhyyden johtuvan korkeista asumiskustannuksista.

– Huono työllisyystilanne, ongelmien kasautuminen, palvelujen niukkeneminen, yksinkertaisesti resurssia ja sen kohdentumista heikko-osaisimpiin on liian vähän. Myös peruspalvelut ja koulutuspalvelut ovat heikentyneet, mikä vaikuttaa eriarvoisuuden kehitykseen, kirjoittaa kunnan sosiaalityöntekijä vastauksessaan.

– Ihmisten ongelmat ovat moninaistuneet, eikä palveluilla kyetä kaikkia auttamaan, kuvaa toinen sosiaalityöntekijä.

Etuusjärjestelmää kehitettävä eriarvoisuuden torjumiseksi

Sosiaali- ja terveysjohtajilta, sosiaalityöntekijöiltä ja Kelan johtajilta pyydettiin arvioita toimeentuloturvajärjestelmän kehittämisestä. Vastaajien enemmistön mukaan perusturvaetuuksien, kuten työmarkkinatuen, taso on liian alhainen. Lisäksi valtaosa vastaajista näkee, että perustoimeentulotuella paikataan perusturvaetuuksien matalaa tasoa.

– Sosiaalityöntekijät kertovat perusturvaan tehtyjen indeksileikkausten syventäneet asiakkaiden köyhyyttä. Ensisijaisten etuuksien tasoa on korotettava, jotta ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen vain aidosti viimesijaisena ja väliaikaisena ratkaisuna, toteaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden ja Kelan johdon enemmistö on sitä mieltä, että toimeentuloturvan monimutkaisuus ja byrokraattisuus hankaloittavat merkittävästi etuuksien käyttöä. Suurin osa sosiaali- ja terveysjohtajista ja sosiaalityöntekijöistä uskoo, että toimeentuloturvajärjestelmä aiheuttaa liikaa väliinputoamisia. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohtajista 40 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä 56 prosenttia katsoo, että toimeentuloturvan sanktiot lisäävät eriarvoisuutta.

– Sosiaalibarometri kertoo vahvaa viestiä siitä, että työnteon kannusteita on lisättävä kehittämällä palveluita ja asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista sanktioiden sijaan, muistuttaa erityisasiantuntija Järvinen.

Sosiaalibarometri 2018

Sosiaalibarometri on SOSTEn tekemä ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista. Selvitys on tehty vuosittain jo vuodesta 1991 alkaen.

Tänä vuonna Sosiaalibarometrissa tarkastellaan sote- ja maakuntauudistusta, eriarvoisuuden kehitystä Suomessa sekä perustoimeentulotuen Kela-siirtoa. Sosiaali- ja terveysjohtajista kyselyyn vastasi 52 prosenttia, eli 154 vastaajaa. Kelan johdon vastausprosentti oli 50, eli 109 vastaajaa. Sosiaalityöntekijöistä kyselyyn vastasi 300. Sosiaalibarometrikysely toteutettiin sähköisesti 8.1.–18.2.2018.

Cecilia Bergström

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi