Hyppää sisältöön
Etusivu / Taikusydän vuoden 2021 sydänterveyden edistäjäksi – kulttuurin ja hyvinvoinnin välillä selkeä yhteys

Taikusydän vuoden 2021 sydänterveyden edistäjäksi – kulttuurin ja hyvinvoinnin välillä selkeä yhteys

Sydänliitto palkitsee vuosittain Vuoden sydänterveyden edistäjä -palkinnolla tahon tai henkilön, joka on tehnyt hyvää työtä ihmisten terveyden edistämisessä. Tänä vuonna palkinto myönnettiin valtakunnalliselle Taikusydän-yhteyspistetoiminnalle, joka mm. edistää ja tekee tunnetuksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

Julkaistu 26.5.2021
Päivitetty 22.3.2022

Valtakunnallinen Taikusydän-yhteyspistetoiminta edistää ja tekee tunnetuksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia, jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää verkostomaisesti eri toimijoiden yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alalla. Yhdessä 14 alueverkoston kanssa Taikusydän toiminta kattaa lähes koko Suomen.

Perustelut valinnalle:
Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin tunnistetaan yhä paremmin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja kokonaisvaltaista hyvää elämää. Puhutaan kulttuurihyvinvoinnista, joka tarkoittaa ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että taide ja kulttuuri lisäävät hyvinvointia.

”Kulttuuri ja taide tuovat merkityksellisyyttä elämään, voimauttavat, osallistavat ja vahvistavat arjen toimijuutta, edistävät sosiaalista koheesiota ja ehkäisevät syrjäytymistä. Näillä kaikilla on selkeä yhteys myös sydänterveyteen. Siksi Sydänliiton yli 200 sydänyhdistystä ovat jo pitkään järjestäneet monipuolista kulttuuritoimintaa toimien sekä kulttuurin yleisöinä että tuottajina. Samasta syystä lähdimme myös vuoden 2021 Kulttuurigaalan yhteistyökumppaniksi”, kertoo Sydänliiton hallituksen puheenjohtaja Paula Risikko.

Vuoden 2015 lopulla käynnistyneen Taikusydämen toiminnassa kehitetään ja levitetään ratkaisuja, joilla taiteen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Taikusydän ylläpitää tietopankkia, johon kootaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tietoa, julkaisuja, käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja. Taikusydän välittää tietoa kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista asioista, tutkimuksesta, hankkeista ja toimijoista sekä koordinoi valtakunnallista tutkijaverkostoa ja tekee alan tutkimusta tunnetummaksi.

Taikusydän haluaa juhlistaa tunnustuspalkintoa taiteilija Ulla Remeksen teoksella Perhosen siiven viesti (2021) ja sen välittämällä viestillä.

Kulttuuritoimijoiden hyvinvointia edistävään työhön ja kulttuuritoiminnan käynnistämiseen tulee panostaa

Jo ennen koronaa Sydänliiton tekemän tutkimuksen mukaan mm. freelancemuusikkojen hyvinvointi oli koetuksella. 65 % tutkimukseen vastanneista muusikoista koki itsensä jonkin verran tai erittäin uupuneeksi ja stressaantuneeksi. Stressiä aiheutti eritoten epävarmuus toimeentulosta, mikä koronan myötä varmasti moninkertaistui. On siis tärkeää, että monimuotoista kulttuuritoimintaa saadaan käynnistettyä. Tästä on hyötyä sekä siitä nauttivalle yleisölle, että kulttuurin tuottajille, niin terveyden kuin taloudenkin näkökulmasta.

Kulttuurilla keskeinen rooli Sydänliiton syksyn toiminnoissa

Taikusydämen valinta palkinnon saajaksi juuri tänä vuonna on erityisen ajankohtainen, sillä kulttuuri ja sen hyvinvointivaikutukset ovat osa Sydänliiton syksyn 2021 suurempaa teemaa.

”Tulevana syksynä nostamme parrasvaloihin sydänyhdistystemme monipuolisen kulttuuritoiminnan. Kannustamme yhdistyksiämme lisäämään kulttuuritapahtumien määrää sekä tekemään laajemmin kulttuurihyvinvoinnin vaikutuksia tutuiksi. Näin toimien haluamme olla osaltamme edistämässä kulttuurinalan elpymistä”, kertoo järjestöpäällikkö Markku Holmi Sydänliitosta.

Sydänliitto on vuoden 2021 Kulttuurigaalan yhteistyökumppani ja tulee jakamaan 25.11.2021 pidettävässä gaalassa Kulttuurin hyvinvointi -kategorian palkinnon.

Lisätietoa: Lue tarkemmin Taikusydämestä ja taiteilija Ulla Remeksen teoksesta ja taitelijan teokseen liittyvistä ajatuksista. 

Taikusydän yhteystiedot
Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija, Taikusydän-yhteyspiste
anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi, 050 598 5257

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi