Etusivu / Vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä -seminaari 18.1.2023

<

Vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä -seminaari

Lihavuuden pelko, leimaava lihavuuspuhe ja lihavuuden stigman tuomat vaikutukset näkyvät yhteiskunnassamme niin lasten, nuorten kuin aikuisten käsityksissä ja käyttäytymisessä. Lihavuuden stigma vaikuttaa siihen, miten yhteiskunnassa puhutaan lihavuudesta, miten sitä hoidetaan ja miten lihavia ihmisiä kohdellaan.

Vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä -seminaarissa tarkastellaan henkilön painoon liittyviä puhetapoja vastuullisuuden eri näkökulmista. Lisäksi tilaisuudessa esitellään toimintatapoja, joilla haitallisia käytäntöjä voidaan vähentää.

Kohti eettistä ja vastuullista painopuhetta -hankkeen policy brief on luettavissa Valtioneuvoston Tieto käyttöön -sivuilta. 

Tilaisuudessa on puhumassa päättäjiä, aiheen eturivin tutkijoita ja Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä -hankkeen edustajia.