Hyppää sisältöön
Etusivu / Terveys & Hyvinvointi / Liikunta ja lihavuuden stigma

Liikunta ja lihavuuden stigma

Liikunnan hyödyt hyvinvoinnille, jaksamiselle ja terveydelle ovat kiistattomat. Mutta onko liikunnan rakenteet ja käytännöt sellaiset, että ne tukevat kaikenkokoisten ihmisten liikkumista? Miten liikunta-­alalla voidaan vähentää lihavuuden stigmaa ja lisätä jokaisen kokemusta onnistuvana liikkujana?

Terhi Koivumäki, kehittämispäällikkö, Neuvokas perhe
Julkaistu 31.3.2023
Kuvitus Maija Ukko

Suomen Sydänliitto ja Jyväskylän yliopisto saivat Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) -rahoituksen hankkeelle (2021–2022) Kohti eettistä ja vastuullista painopuhetta ja käytäntöjä. Hankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja vähentää lihavuuden stigmaa yhteiskunnassa, sekä lisätä vastuullista painopuhetta. Stigma tarkoittaa voimakkaasti sosiaalisesti negatiivisesti leimaavaa ominaisuutta.

Yhteishanke tarkasteli erityisesti neljää instituutiota, joissa tuotetaan ja ylläpidetään lihavuuden stigmaa: terveydenhuoltoa, mediaa, liikuntaa ja politiikkaa. Tavoitteena oli kartoittaa ammattilaisten omia näkemyksiä aiheesta. Tähän artikkeliin on koottu havaintoja liikunta-alan tuloksista hankkeen aikana.

Liikuntaa suositellaan lihaville usein erityisesti painonhallinnan keinona, mutta lihavien edellytyksiin harrastaa liikuntaa ja kohteluun liikunnan kentällä on kiinnitetty vain vähän huomiota. Tutkimusten ja kyselyjen perusteella lihavilla ihmisillä on kokemuksia huonosta kohtelusta ja syrjinnästä liikkuessaan erityisesti julkisissa tiloissa, kuten kuntosalilla ja uimahallissa. Huonon kohtelun tai sen pelon takia lihavat ihmiset eivät tunne itseään tervetulleiksi liikuntapaikkoihin tai oloaan turvalliseksi harrastaessaan liikuntaa. Tämän takia monet lihavat ihmiset välttelevät tai eivät uskaltaudu harrastamaan liikuntaa lainkaan.

Hankkeen aikana järjestetyissä eri alojen työpajoissa yhteinen viesti ammattilaisilta oli, että he haluavat ja tarvitsevat lisää tietoa lihavuuden stigmasta ja sen vaikutuksista. Näin opitaan ja kehitytään omalla alalla ja omassa työssä lihavuuden stigmaa vähentävästi. Liikunta-alan työpajassa keskustelua herätti erityisesti tavat toteuttaa hyväksyvää kohtaamista ja omien oletusten rohkeaa tarkastelua. Paljon keskustelua herätti myös se, miten liikuntaa markkinoidaan. Tavoittaako se myös ne, joilla kynnys on isompi liikunnan aloittamiseen. ”Voitaisiinko liikkua vain sen vuoksi, että se on kivaa?”, kuten yksi osallistuja kiteytti.

Lihavuuden stigmaa ja sen vaikutuksia tunnistetaan yhä paremmin. Mutta edelleen meillä on työtä tehtävä sen eteen, että kynnys ja mahdollisuudet liikkua kaikenkokoisena olisi samanarvoiset kaikille. Sen lisäksi, että olemme valmiita arvioimaan ja kehittämää tiloja, välineitä ja rakenteita mahdollistamaan kaikille liikkuminen, on hyvä pysähtyä pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan suhteessa lihavuuteen. Vaikka tieto lihavuudesta ja sen syistä on osoittanut jo pitkään lihavuuden monisyisen ilmiön, niin asenteet ja uutisointi lihavuudesta on edelleen hyvin yksilö- ja sairauskeskeistä. Voimme kaikki olla vaikuttamassa siihen, millaisia tarinoita tai mielikuvia lihavuuteen yhdistämme. Tällä kaikella on merkitystä, kun rakennamme yhteiskuntaa ja kulttuuria, jossa jokainen kokee oikeuden osallistua ja uskaltaa myös tehdä sen.

 

Kohtihyvinvointikeskustelua

Terveyden edistämisessä ja myös liikunnassa näkökulmaa tulisi siirtää painokeskeisyydestä hyvin­vointikeskeisyyteen. Omia arvoja ja asenteita voi tarkastella muun muassa pohtimalla mitä ajattelee alla olevista väittämistä:

1 Tunnistan lihavuuteen liittyviä ennakkoluuloja yhteiskunnassa.

2 Lihavan ihmisen kannattaa harrastaa liikuntaa laihtuakseen.

3 Lihavuuteen vaikuttaa eniten ihmisten omat arjen valinnat.

4 Olen pohtinut lihavuuteen liittyviä arvoja ja asenteita.

5 Paino on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia.

Lihavuuden stigma koskettaa myös lapsia ja perheitä

Lapsen ylipaino herättää vanhemmissa monenlaisia tunteita. Lapsen puolesta voi huolestuttaa tai harmittaa, joskus olo on neuvoton ja turhautunut. Ja kaiken takana jyllää voimakas tarve suojella lapsen kasvurauhaa.

Jokaisella aikuisella on tärkeä rooli olla tukemassa lasten terveen kehosuhteen kasvua, vähentämässä lihavuuden stigmaa. Tämä edellyttää vastuullisempaa puhetta painosta, erilaisista kehoista ja lihavuudesta.

Tutustu lisää vanhempien kokemuksiin Neuvokas perhe -verkkopalvelussa.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi