Hyppää sisältöön
Etusivu / Terveys & Hyvinvointi / Mielentämisen taitoa arkeen

Mielentämisen taitoa arkeen

Matti Keinänen ja Minna Martin puhuvat mielentämisen taidosta, joka on kykyä ymmärtää mielen sisältöjä ja niiden vaikutuksia itsessä ja toisessa.

Tiina Eloranta, toimittaja
Julkaistu 12.3.2019
Päivitetty 3.4.2019

Kukaan ei selviä elämän haasteista ilman toisten tukea ja apua, vakuuttavat Matti Keinänen ja Minna Martin kirjassa Mieli meissä. Tarvitsemme toisiamme ja sosiaalisia suhteita. Aidossa vuorovaikutuksessa oleminen haastaa, mutta se myös antaa voimaa, välttämättömyyttä ja antoisuutta.

Selviytyminen moninaisten, vastakkaisten odotusten viidakossa vaatii meiltä paljon. Matti Keinänen ja Minna Martin selvittävät kirjassaan, mitä ovat ne yksilöissä ja koko yhteisössä olevat voimavarat, joiden avulla selviydymme arkielämästä.

Kirjoittajat puhuvat mentalisaatiosta eli mielentämisen taidosta. Sillä he tarkoittavat kykyä olla tasapainoisesti selvillä oman ja toisen mielen sisällöistä. Mielentäminen on myös moniulotteista toimintaa, jolla käyttäytymisen taustalla olevia mielentiloja voi havainnoida, yhdistää ja tarkastella. Mielentilat taas sisältävät halua, tarpeita, tunteita, ajatuksia, uskomuksia ja järkeilyä eli käyttäytymisemme motivaattoreita.

”Koska elämä on koko ajan muuttuvaa, uusilla tavoilla haastavaa sekä yllätyksiä ja vaikeita pettymyksiä sisältävää, myös mielentämiskykymme säilyttäminen vaatii jatkuvaa psyykkistä työtä.”

Kun kiinnostuisimme siitä, mitä meissä ja muissa tapahtuu, suhteemme itseemme ja toisiin syvenisi ja paranisi entisestään, Keinänen ja Martin kirjoittavat.

Keinänen ja Martin esittelevät mielentämisen kehitystä ihmissuhteiden näkökulmasta. He kuvaavat aivojen ja autonomisen hermoston merkitystä. Kirjoittajat esittelevät myös sairauksia, joihin mielentämisen pitkäkestoinen pettäminen voi johtaa ja miten sairaudet uhkaavat kykyämme mielentää. Kirjoittajat pohtivat myös selviytymiskeinoja, joiden avulla ihminen voi löytää takaisin kohti yhteyttä ja tasapainoa. Lukujen loppuun Martin ja Keinänen ovat koonneet pohdinta- ja kehollisia harjoituksia. Niissä harjoitellaan muun muassa rauhoittumista, koska rauhoittumisen taito on välttämätön mielentämisen ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Matti Keinänen ja Minna Martin: Mieli meissä

Matti Keinänen ja Minna Martin: Mieli meissä – Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. Kirjapaja, 2019

Matti Keinänen on Turun yliopiston psykiatrian ja Jyväskylän yliopiston kliinisen psykologian dosentti. Hän toimii psykiatrina ja psykoterapeuttina sekä psykoterapian työnohjaajana ja kouluttajana.
Minna Martin on psykologi ja psykoterapeutti. Hän työskentelee psykologina Turun ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mielenterveyspalveluissa. Lisäksi hän toimii psykoterapeuttina, työnohjaajana ja tekee koulutustyötä ympäri Suomea.

Lue myös Anne Kuusiston artikkeli Hyvää mieltä luonnosta

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi