Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Palveluita sairastuneelle / Terveyden lukutaidolla on merkitystä

Terveyden lukutaidolla on merkitystä

Sydämen asialla -hanke keskittyi lisäämään Keski-Suomen maaseutualueiden kylien yhteisöllisyyttä kannustamalla terveyttä ja hyvinvointia edistävän kylätoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa edistettiin Keski-Suomen maaseutuasukkaiden sydänterveyttä ja terveyden lukutaitoa terveystapahtumien avulla. Samalla tuotettiin katsaus keskisuomalaisten maaseutualueilla asuvien ihmisten sydänterveyden nykytilaan.

Teksti; Nurmeksela Susanna, TtM, Jamk; Kontinen Tuija, TtM, Keski-Suomen Sydänpiiri ry; Pigg Kristiina, TtM, Keski-Suomen Sydänpiiri ry; Ylönen Saija, TtM, Jamk; Rantakokko Merja, TtT, Jamk, Rasa Leena, TtM, JAMK
Julkaistu 24.10.2022
Päivitetty 16.11.2022
Sydämen asialla -hankkeen terveysmittauksissa löydettiin neljältä henkilöltä diagnosoimaton eteisvärinä.

Pitkäaikaissairauteen sairastumista voidaan estää tai siirtää noudattamalla terveellisiä elämäntapoja. Niiden noudattaminen vaatii kuitenkin terveyden lukutaitoa.

Tietoa väestön terveyden lukutaidosta sekä sydänterveyteen liittyviä terveysmittauksia tehtiin Keski-Suomen maakunnissa pidettyjen hyvinvointitapahtumien yhteydessä vuosina 2021–2022 Sydämen asialla -hankkeen toimesta. Tutkimukseen osallistui 594 henkilöä, joista naisia oli 71.5 %. Osallistujien keski-ikä oli 70,3 vuotta (nuorin osallistuja oli 19-vuotias ja vanhin 94-vuotias). Osallistujilta mitattiin verensokeri, kokonaiskolesteroli, verenpaine, tehtiin eteisvärinäseulonta ja he vastasivat Sydänliiton valtimotautien riskipistearviointiin. Terveyden lukutaitoa mitattiin eurooppalaiseen terveyden lukutaidon mittarilla, HLS-EU-Q (Sorensen 2013).

Tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden terveyden lukutaito oli keskimäärin riittävää. Naisten terveyden lukutaito oli hieman miehiä parempi ja nuoremmilla (alle 65-vuotiailla) henkilöillä hieman vanhempia parempi. Sellaisilla henkilöillä, jotka käyttivät internetiä lähes päivittäin, oli parempi terveyden lukutaito, kuin niillä, jotka käyttivät internetiä kerran kuussa tai harvemmin. Myös koulutustaustalla oli merkitystä, sillä ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla oli perusasteen koulutuksen käyneisiin verrattuna parempi terveyden lukutaito. Terveytensä hyväksi kokevilla oli useammin erinomainen tai riittävä terveyden lukutaito verrattuna niihin, jotka kokivat terveytensä kohtalaiseksi tai huonoksi.

He, jotka kokivat oman terveytensä huonommaksi arvoivat muita useammin myös oman terveyden lukutaitonsa heikommaksi. Tiedetään, että tiedollisia ja taidollisia valmiuksia vahvistamalla voidaan lisätä yksilön mahdollisuuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn ja tukea yksilöä pitämään huolta omasta terveydestä.

Johtopäätökset:

  • Tutkimukseen osallistuneilla oli aiempiin tutkimuksiin verrattuna keskimääräistä korkeampi terveyden lukutaito. Todennäköisesti henkilöt, joilla on hyvä terveyden lukutaito, hakeutuvat terveystiedon äärelle ja ovat kiinnostuneita oman terveyden edistämisestä.
  • Hyvä terveyden lukutaito saattaa lisätä ymmärrystä elintapojen merkityksestä oman terveyden ylläpitämiseen ja tuo paremmat edellytykset soveltaa esimerkiksi median tarjoamaa tietoa oman terveyden edistämiseksi.

 

Hyvinvointitapahtumat ovat hyvä keino tavoittaa ihmisiä

Hankkeen tapahtumiin osallistui henkilöitä, jotka tulivat paikalle sattumalta eivätkä olisi hakeutuneet terveysmittauksiin ja -neuvontaan terveyskeskukseen. Osana terveysmittauksia toteutettiin osallistujille eteisvärinän seulontatutkimus, Heart2Save -laitteen avulla löydettiinkin yhteensä neljä uutta eteisvärinätapausta. Nämä henkilöt ohjattiin jatkohoitoon omaan terveyskeskukseen. Eteisvärinän varhainen toteaminen on tärkeää, koska siihen liittyy muun muassa kohonnut aivoinfarktiriski.

Vaikka internetin käyttö on yleistynyt paljon, kaikki eivät sitä vielä käytä. Onkin tärkeää järjestää matalan kynnyksen terveydenedistämistapahtumia ja tuoda tietoa niidenkin syrjäseudulla asuvien ihmisten äärelle, jotka eivät saa sitä netistä. Tapahtumat myös vähentävät yksinäisyyttä, lisäävät yhteisöllisyyttä ja vahvistavat taidollisia valmiuksia. Henkilökohtaista terveyden lukutaitoa voi myös parantaa osallistumalla yhdistyksen toimintaan, joka lisää oman terveysosaamisen kehittymistä.

Lisätietoa Sydämen asialla -hankkeesta

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi