Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Lääkehoito / Veren hyytymistä estävät lääkkeet

Veren hyytymistä estävät lääkkeet

Veren hyytymistä estävät lääkkeet jaetaan verihiutaleiden estäjiin ja antikoagulantteihin. Niitä käytetään erityyppisten verisuonitukosten hoitoon ja ehkäisyyn.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 8.12.2023

Veren hyytyminen käynnistyy verihiutaleiden (trombosyyttien) aktivoitumisesta. Ne takertuvat vaurioituneeseen kohtaan, muodostavat siihen löyhän tulpan ja käynnistävät samalla hyytymisjärjestelmän. Monivaiheisen tapahtuman lopputuloksena on verenvuodon pysäyttävä kestävä paikka.

Veren hyytymistä saattaa tapahtua myös epätoivotusti, jolloin tulpan syntyminen aiheuttaa vahinkoa. Silloin tarvitaan hyytymistä ehkäisevää lääkehoitoa.

Sisäpinnaltaan sairaan verisuonen sisälle saattaa muodostua tukos eli trombi, jolloin valtimon alajuoksulla olevat kudokset kärsivät hapen- ja ravinnonpuutteesta, ja pahimmassa tapauksessa vaurioituvat pysyvästi. Näin voi tapahtua sepelvaltimotautiin liittyvässä sydäninfarktissa.

Yleisin sydämen lokeroiden sisälle syntyvä tulppa liittyy eteisvärinään, jolloin vahinko syntyy kun hyytymä lähtee eteisestä liikkeelle verivirran mukana. Tavallisin paikka, jonne hyytymä kulkeutuu, on aivot, jolloin seurauksena voi olla aivoinfarkti.

Myös jalan laskimotukoksissa uhkana on hyytymän liikkeelle lähteminen ja päätyminen keuhkoihin keuhkoveritulpaksi.

Valtimoiden tukoksia ehkäistään ensisijaisesti verihiutaleiden estäjillä, laskimopuolen ja sydämen lokeroiden hyytymiä antikoagulanteilla.

Veren hyytymisen ehkäisyn kääntöpuolena on väistämättä vuototaipumuksen lisääntyminen, mikä saattaa näkyä mustelmaherkkyytenä, ja pienet haavat vuotavat pidempään. Lievinä nämä tavallaan kuuluvat asiaan ja ovat merkki siitä, että lääkitys toimii. Lääkitys valitaan siten, että saavutetut hyödyt ovat varmasti mahdollisia haittoja suuremmat.

Lue lisää näistä artikkeleista:

Hyytymän esto antikoagulanteilla

Mikä on antikoagulantti ja miten sitä käytetään?

Verihiutaleita estävät lääkkeet valtimotautien hoidossa

INR-seuranta Marevan-hoidossa

 

Lääkeaine Valmistenimet Huomauksia
Verihiutaleiden estäjät
Asetyylisalisyylihappo (ASA) Aspirin Cardio
Disperin
Primaspan
Bartal
ASA-*
Ei sv-korvausta
Dipyridamoli Persantin Peruskorvaus
ASA + dipyridamoli -yhdistelmä Orisantin Peruskorvaus
Klopidogreeli Plavix
Grepid
Clopidogrel *
Alempi erityiskorvaus kroonisessa sepelvaltimotaudissa
Prasugreeli Efient Alempi erityiskorvaus sepelvaltimotautikohtauksen tai määräehdoin pallolaajennuksen jälkeen reseptimerkinnällä korkeintaan vuoden ajaksi
Tikagrelori Brilique Alempi erityiskorvaus sepelvaltimotautikohtauksen jälkeen reseptimerkinnällä
Antikoagulantit
Varfariini Marevan Peruskorvaus
Apiksabaani Eliquis Alempi erityiskorvaus
Dabigatraani Pradaxa Alempi erityiskorvaus
Edoksabaani Lixiana Alempi erityiskorvaus
Rivaroksabaani Xarelto Alempi erityiskorvaus

*Geneerisen lääkkeen valmistaja, esim. ASA-Ratiopharm

Tilaa Antikoagulaatiohoito-opas Sydänkaupasta

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi