Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Liikunta ja sepelvaltimotaudin lääkkeet

Liikunta ja sepelvaltimotaudin lääkkeet

Yksilöllisesti ja sairauden vaikeusasteen mukaan toteutetun lääkehoidon aikana sepelvaltimotautia sairastava voi liikkua suositusten mukaisesti. Lääkitys ei vaikuta olennaisesti liikunnan toteuttamiseen.

Annukka Alapappila, Liikunta-asiantuntija
Julkaistu 30.1.2023
Päivitetty 1.3.2023
Kuva Anna Kara

Tavallisimpia sepelvaltimotaudin hoitoon liittyviä lääkkeitä ovat kolesterolia ja kohonnutta verenpainetta alentavat lääkkeet, nitraattivalmisteet ja veren hyytymisjärjestelmään vaikuttavat lääkkeet.

Statiinit ovat kolesterolia alentavia lääkkeitä. Niiden keskeisin käyttöä rajoittava haittavaikutus on lihaskipu. Statiinit saattavat myös voimistaa lihaskipuja liikunnan yhteydessä. Lihasoireiden syyt tulee selvittää, jotta liikuntaa ja lääkehoitoa voidaan jatkaa turvallisesti.

ACE:n estäjiä, AT2-reseptorin salpaajia, diureetteja, kalsium- ja beetasalpaajia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen. Ne eivät vaikuta oleellisesti liikkumiseen.

Beetasalpaajia käytetään sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin jälkitilan hoitoon sekä monien rytmihäiriöiden hoidossa. Ne eivät vaikuta oleellisesti liikuntaan, vaikka ne laskevat liikunnan aikaista syketasoa ja voivat aiheuttaa väsymyksen tunnetta liikunnan aikana. Beetasalpaajien lääkeannos tulee optimoida yksilöllisesti oireet huomioiden, jotta syketaso olisi sopiva myös liikunnan aikana. Lääkeannoksen optimoinnista tulee tarvittaessa keskustella lääkärin kanssa.

Nitraatteja, joita käytetään rintakipuoireiden estoon ja niiden hoitoon, tulee käyttää liikunnan aikana lääkärin ohjeiden mukaisesti. Niitä voi käyttää myös liikuntaa edeltävästi tai liikunnan aikana, jos rintakipuoireisto edellyttää. Lyhytvaikutteisten nitraattien käyttöä suositellaan, jos rintakipuoireita ilmenee herkästi erityisesti liikunnan alussa tai sen aikana.

Veren hyytymistä estävät lääkkeet eivät vaikuta sykkeeseen eivätkä suorituskykyyn. Ne ovat esteenä ainoastaan selkeästi kontaktityyppisille tai muille loukkaantumisriskin sisältäville liikuntamuodoille.

Lue myös:

Ruoka ja sydänlääkkeet

Lääkkeiden yhteisvaikutuksia tutkitaan perusteellisesti niiden kehitysvaiheissa, ja kaikki mahdolliset tekijät pyritään huomioimaan. Hankalampaa on tutkia ruuan ja ravintoaineiden vaikutuksia lääkkeisiin, luontaistuotteista puhumattakaan. On kuitenkin useita tunnettuja ruoka-aineita, joiden tiedetään vaikuttavan lääkkeiden toimintaan, ja joista sydänpotilaiden on hyvä olla tietoisia.

Kokemustoimija vaikuttajana

Järjestölähtöiset kokemuksen asiantuntijat ovat kokemustoimijoita. Heidän tehtävänään on lisätä ymmärrystä ja tietoa sairauksien ja vammojen kanssa elämisestä heille, joilla vastaavaa kokemusta ei itsellään ole. Sydänliiton kokemustoimijoilla on kokemus omasta tai oman lapsen sydänsairaudesta.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi