Hyppää sisältöön

Oikein mistään ei löydy kattavaa listaa ruoka-aineista, jotka ovat Marevan-lääkitykselle huonoja. Viime jouluna söin paljon piparkakkuja, joissa oli kanelia (kumariinia), ja Marevan-arvo nousi rajusti (9.2). Piparkakku ei esiinny missään kiellyttyjen listalla. Mistä kattava lista ruusita joita on syytä varoa?

09/08/2016

Lisää tietoa

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 12.8.2016
Päivitetty 4.6.2018

Varfariini (Marevan) heikentää veren hyytyvyyttä vähentämällä K-vitamiinista riippuvaa hyytymistekijöiden aktivaatiota. Ravinnon K-vitamiini on siis Marevanin vastavaikuttaja. K-vitamiinin vähentäminen lisää Marevanin vaikutusta (INR-arvo nousee), sen lisääminen vähentää Marevanin vaikutusta (INR-arvo pienenee). K-vitamiinin on monissa ravintoaineissa, eniten vihreissä kasviksissa: mitä tummemman vihreä, sitä enemmän. Siksi sellaisia kasviksia kuten pinaatti ja lehtikaali tulee käyttää vain pieninä määrinä. Marevan-potilaan ravinnossa ei kuitenkaan tule karttaa K-vitamiinia, koska saannin ollessa vähäinen pienetkin muutokset vaikuttavat paljon. Siten kasvispitoinen, yleisesti terveellinen ravinto, jossa vihreitä kasviksia on suhteellisen tasaisesti, sopii parhaiten.

Satunnaisesti on raportoitu tapauksia, joissa muut kuin K-vitamiinipitoiset ravintotekijät, kuten karpalomehu ja suuret määrät kotimaisia marjoja, ovat näyttäneet vaikuttavan INR-arvoon. Yksittäistapauksissa syy-yhteyttä on vaikea sitovasti osoittaa. Kaikkiin INR-arvon heittelyihin ei ole syytä todettavissa eikä edes epäiltävissä.

Piparkakut ja kanelin välityksellä niissä oleva kumariini on mielenkiintoinen kysymys. On luonnollista, että ”kumariini” herättää epäilyn vaikutuksesta veren hyytymisarvoihin, ovathan Marevan ja sen sukuiset lääkkeet kumariinijohdoksia. En kuitenkaan löytänyt kirjallisuudesta viitteitä siihen, että itse kumariinilla olisi vaikutusta veren hyytyvyyteen, vaikka sitä on takavuosina käytetty lääkkeenäkin lähinnä turvotustiloihin (mutta maksaan kohdistuvien haittojen vuoksi lääkekäytöstä on luovuttu). Selitys lienee se, että Marevan kuuluu 4-hydroksikumariinijohdoksiin, kun taas kumariini muuttuu elimistössä 7-hydroksikumariiniksi.

Elintarvikeviranomaiset varoittavat suurista kumariiniannoksista juuri edellä mainitun maksaan kohdistuvan myrkkyvaikutuksen vuoksi. Näissäkään teksteissä ei mainita veren hyytymisestä mitään. Osa ihmisistä on erityisen herkkiä kumariinin maksavaikutuksille, mahdollisesti siksi, että heillä kumariinin muuttuminen 7-hydroksikumariiniksi ja sitä kautta poistuminen elimistöstä on geneettisistä syistä hidastunut.

Eri kanelilaatujen kumariinipitoisuus vaihtelee huomattavasti. Eviran laskelmien mukaan 60-kiloiselle suositeltu vuorokauden maksimiannos (6 g) kertyy parhaassa tapauksessa (vähiten kumariinia sisältävä kaneli) 7 korvapuustista tai 55–100 kappaleesta pieniä (5 g) joulupipareita. Pahimmassa tapauksessa riittää vajaat 2 korvapuustia tai 16–26 piparia. Kuten aina, tällaisissa suosituksissa on huomattavat turvakertoimet.

Vaikka kysyjän INR-arvon nousun ja pipareiden välinen yhteys jää epävarmaksi, tulevina jouluina on varmastikin syytä herkutella pipareilla maltillisesti. Muutenkaan isot äkilliset muutokset ruokavaliossa eivät ole Marevan-potilaalle suositeltavia.

12/08/2016

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset