Hyppää sisältöön

Minulla on avattu pallolaajennuksessa kesällä 2014 Lada ja Lom 1 suoni. Sen jälkeen ollut pieniä rytmihäiriöitä lähes päivittäin.
Söin vuoden ASA 100 mg ja se vaihdettiin nyt Pradaxa 150 mg ja annostus 2 kertaa vuorokaudessa. Olen ottanut sitä 1 kerran vuorokaudessa aina aamuisin riittääkö se? Pelkään, että tulee sisäisiä verenvuotoja, jos ottaa 2 kertaa vuorokaudessa. Rytmihäiriöt ovat sellaisia silloin tällöin tuntuvia sykäyksiä ja menevät ohi. Lenkillä käydessä ei tule rytmihäiriöitä.

03/09/2015

Mies 59

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 6.9.2015
Päivitetty 4.6.2018

Pallolaajennuksen jälkeen, erityisesti jos asennetaan stentti, standardihoito hyytymisen estolääkkeillä on määräaikainen, useimmiten tapauksen mukaan 3–12 kuukauden niin sanottu verihiutaleiden kaksoisesto asetyylisalisyylihapolla (ASA) ja toisella lääkkeellä, joka voi olla joko klopidogreeli (Plavix ja geneeriset), prasugreeli (Efient) tai tikagrelori (Brilique). Määräajan mentyä umpeen jatketaan yhdellä verihiutaleiden estolääkkeellä, yleensä ASAlla. Pelkkä klopidogreeli on myös mahdolllinen, esimerkiksi jos ASA aiheuttaa vatsaärsytystä.

Antikoagulaatiohoidon aiheita ovat laskimotukos ja keuhkoveritulppa (yleensä määräajan, usein 6 kk) ja tietyin ehdoin eteisvärinä (yleensä pysyvä hoito). Antikoagulantteja ovat varfariini (Marevan) ja sen uudemmat vaihtoehdot, suorat antikoagulantit apiksabaani (Eliquis), dabigatraani (Pradaxa) ja rivaroksabaani (Xarelto).

Joskus joudutaan käyttämään verihiutale-estäjää ja antikoagulanttia samanaikaisesti, esimerkiksi eteisvärinä- tai tekoläppäpotilaalla, jolle tehdään pallolaajennus. Tämä hoito rajataan mahdollisimman lyhyeksi, koska niin voimakkaaseen hyytymisen estoon liittyy merkittävä verenvuodon vaara.

Pitkäaikaishoidossa normaali menettely on se, että jos on aihe antikoagulantille (siis jälleen esimerkiksi eteisvärinä tai tekoläppä), sitä käytetään yksinään. Ellei tällaista aihetta ole, käytetään yksinään verihiutale-estäjää, useimmiten ASAa.

Miksi kysyjän kohdalla on tehty ratkaisu vaihtaa verihiutale-estäjä (ASA) antikoagulanttiin (dabigatraani eli Pradaxa), ei kysymyksestä selviä. Ehkä lääkäri on epäillyt rytmihäiriötuntemusten olevan eteisvärinää. Yleensä kuitenkin eteisvärinästä pitäisi olla näyttöä ennen kuin vaihto voidaan katsoa perustelluksi.

Jos Pradaxa-hoito on perusteltu, sitä on syytä käyttää hyväksytyllä annoksella, joka on useimmiten 150 mg kahdesti vuorokaudessa. Pradaxa on saatavilla myös 110 mg:n kapseleina, jota käytetään kahdesti vuorokaudessa yli 80-vuotiailla ja harkinnan mukaan, jos verenvuodon riski katsotaan erityisen suureksi. Annoksen omatoiminen vähentäminen yhteen kertaan vuorokaudessa ei ole suositeltavaa, koska tällöin lääkityksellä haettava suojavaikutus heikkenee, mutta verenvuodon vaara on kuitenkin olemassa, kuten kaikessa veren hyytymistä vähentävässä lääkityksessä.

06/09/2015

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset