Hyppää sisältöön
Etusivu / Terveys & Hyvinvointi / Painonhallinta / Suomalaisten lasten ylipaino on lisääntynyt – mitä voisimme tehdä toisin?

Suomalaisten lasten ylipaino on lisääntynyt – mitä voisimme tehdä toisin?

WHO on selvittänyt lasten ylipainon yleisyyttä Euroopan maissa jo usean vuoden ajan. Suomi oli nyt mukana tutkimuksessa ensimmäistä kertaa.

Anne Kuusisto, lapsiperheasiantuntija, Mindfulness-ohjaaja.
Julkaistu 4.6.2018
Päivitetty 22.1.2020
Piirros: Annika Mannström

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi 1.kesäkuuta, että suomalaiset koululaiset ovat huolestuttavan ylipainoisia: 7-vuotiaista pojista 28 prosenttia ja tytöistä 27 prosenttia on ylipainoisia.

Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe on yli 10 vuotta kehittänyt lapsiperheiden elintapaohjauksen menetelmää terveyttä edistävien elintapojen vahvistamiseksi. Neuvokas perhe on kouluttanut vahvuuslähtöisen menetelmän käyttöön jo lähes jokaisen Suomen kunnan äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon terveydenhoitajat. Lisäksi menetelmän materiaaleja käytetään myös varhaiskasvatuksessa ja koulujen terveyskasvatuksessa yhä enemmän.

Neuvokas perhe viestii suoraan myös lapsiperheille liikunnan, ravitsemuksen ja arkisten valintojen teemoista ja tarjoaa erityistä tukea ylipainoisten lasten perheille. www.neuvokasperhe.fi sivuilta löytyy tietoa ja tukea sekä elintavoista, että myös lasten ylipainosta. Sivustolta löytyy esimerkiksi vinkkejä miten jutella lapsen kanssa ylipainosta, eri asiantuntijoiden vastauksia ylipainoon liittyen, ja myös verkkokurssi vanhemmille, joita oman lapsen paino mietityttää.

Asioita, joita tulisi tehdä vielä paremmin, jotta voimme vaikuttaa lasten ylipainoon

Lasten ylipaino ei ole ratkaistavissa vain liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvällä ohjauksella

Liikunta ja ravitsemusasiat ovat keskeisiä, kun puhutaan lasten ylipainosta. Mutta keskittämällä ohjaus vain näihin, jätämme huomioimatta perheen kokonaistilanteen.Harvoin tilanne lapsen ylipainon taustalla johtuu tiedon puutteesta, vaan usein taustalla on aivan muita tekijöitä. Perheessä voi olla uupumusta, voimavarojen vähäisyyttä, tai muita tekijöitä, jotka kuormittavat arkea. Kaikki keinot, joilla voimme tukea perheen jaksamista ja pystyvyyden tunnetta, tuovat hyödyt viime kädessä myös perheen elintapoihin. Usein liikkeelle kannattaa lähteä siitä, mikä perheessä jo toimii, mikä sujuu hyvin ja sitä kautta lähteä vahvistamaan perheen omaa tunnetta taidoistaan ja kyvyistään. Perheet ovat usein jo monia asioita kokeilleet tai heidän arjessaan saattaa olla sellainen akuutti tilanne, jonka tukeminen on sillä hetkellä oleellisempaa.

Lasten ylipainon ehkäisyyn ja hoitoon tarvitaan kaikkia

Terveydenhoitajat tapaavat lapsiperheitä melko harvoin ja sen vuoksi onkin tärkeää tarjota tukea elintapoihin muissakin ympäristöissä, joissa lapsiperheitä kohdataan. Varhaiskasvatus, erilaiset perhekerhot, koulu ja iltapäivätoiminta ovat paikkoja, joissa terveyteen liittyvistä taidoista voidaan puhua myönteisellä ja kannustavalla tavalla. Neuvokas perhe -ideologian ytimessä on ajatus, että terveyteen liittyviä taitoja opitaan yhdessä ja kaiken ikäisenä. Menetelmän materiaalit, tehtävät ja harjoitukset sopivat hyvin kaikille lapsille ja perheille, ja niiden avulla myös lasten on mahdollisuus oppia huomaamaan missä olen hyvä ja mikä tekee minulle hyvää arjessa.

Miten viestimme ylipainosta

Perheet kokevat, että ylipainosta viestiminen on syyllistävää. Hyvin herkästi ylipainoon liittyvät uutiset antavat yksipuolisen kuvan ylipainosta ja sen kertymisestä. Yksilön vastuulle sälytetään koko taakka, vaikka ylipainon kertyminen ei ole lainkaan niin yksiselitteistä kuin julkisuudessa usein esitetään. Lasten ylipaino herkästi osoitetaan vain vanhemmista johtuvaksi, vaikka nykyinen elinympäristö on 24/7  houkutuksia täynnä, ja asettaa näin meille kaikille haasteensa pysyä normaalipainoisena. Olisi tärkeää nostaa julkisudessa esille vielä vahvemmin ylipainoon vaikuttavien syiden laajuus.

Miten sitten terveydenhuollossa voisimme parantaa ylipainoisten lasten perheiden ohjausta?

Kolme ehdotusta mitä voisimme tehdä nykyistä paremmin:

  1. Tarjota vanhemmille suunnattuja lisäkäyntejä ja keskustelutukea. Ammattilaisten kokema ”perhe ei halua puhua asiasta” voi usein johtua siitä, että vanhemmat eivät halua keskustella asiasta lapsen kuullen. Esim. kouluterveydenhuollossa yhteys vanhempiin otetaan henkilökohtaisesti esimerkiksi soittamalla, jos mahdollista.
  2. Turhat kasvunseurantakerrat ja mittaukset pois. Perhe tai lapsi voivat tarvita keskustelua ja kannustusta useamminkin kuin vuosittaisilla käynneillä. Ohjauksen painopiste tulisi olla painonhallintaa tukevissa arjen asioissa.
  3. Ryhmämallien hyödyntäminen perheiden ohjauksessa. Suomessa on toteutettu hyviä ryhmämalleja ylipainoisten lasten perheiden tueksi. Ryhmät ovat tarjonneet lapsille liikkumisen iloa ja kokeiluja, vanhemmille vertaistukea ja ohjausta. Ryhmiin osallistuneet perheet ovat olleet tyytyväisiä.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi