Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Sydänpuhe-hankkeen kirjoituskutsu: Ruokaa sydämen läheltä

Sydänpuhe-hanke on Turun yliopistossa toteutettava monitieteinen hanke, jossa tarkastellaan sepelvaltimotautiin liittyvää kokemuskerronnallista puhetta ja sairauskerrontaa kokijoiden omasta näkökulmasta käsin. Hankkeen tutkijat ovat Turun yliopiston folkloristiikan, hoitotieteen ja yleislääketieteen aloilta. Sydänpuhe-hanke etsii nyt kirjoittajia tutkimuksen kirjoituskutsuun.

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia sairastamiseen liittyy ja miten näitä sanallistetaan. Tutkimuskysymyksiä lähestytään monitieteisesti haastatteluaineiston ja kirjoituskutsujen kautta saatujen vastausten avulla. Aineistoista tuotetaan folkloristiikan alaan kuuluva väitöstutkimus ja monitieteisiä artikkeleita hankkeen tutkimusryhmän kesken. Hankkeen julkaisuista tuotetaan lääkäreille opetusmateriaalia, jonka tavoitteena on lisätä tietoa vuorovaikutuksen ja kokemuskerronnan merkityksestä potilaiden kohtaamisessa.

Yksi hankkeeseen kuuluvan väitöstutkimuksen osa-alueista käsittelee sepelvaltimotautiin sairastuneiden ruokamuistoja, ja ruokavalioihin ja ruokaan liittyvää kokemuskerrontaa. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia ruokaan liittyviä teemoja sepelvaltimotautiin sairastuneet tuovat esille kertomuksissaan, ja jos, niin miten sairastuminen on vaikuttanut kertojien ruokasuhteeseen.

Kirjoituspyynnön kautta saatuja vastauksia käytetään väitöstutkimuksen aineistona ja luvansaaneet kirjoitusvastaukset arkistoidaan tutkimuksen valmistuttua Tietoarkistoon tutkimuskäyttöä varten. Kaikista vastauksista poistetaan tunnisteelliset tiedot, kuten nimet, iät ja paikkakunnat. Sydänpuhe-hankkeelle on haettu Turun yliopiston eettisen toimikunnan puoltava lausunto ja laadittu tietosuojailmoitus. Hankkeeseen voi tutustua Sydänpuheen kotisivuilla.

Kirjoituskutsu

Ruoka on mukanamme arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa. Lempiruoat, perinnereseptit, mieltymykset ja tottumukset näkyvät suhteessamme ruokaan. Ruoka on keholle polttoainetta, mutta myös tärkeä osa tapakulttuuria, johon liittyy muistoja ja tunteita.

Sepelvaltimotautiin sairastuminen voi tuoda mukanaan uudenlaisia näkökulmia omaan ruokavalioon ja ruokasuhteeseen. Moni perehtyy ruokaan uudella tavalla ja tutustuu sydänystävällisiin resepteihin ja raaka-aineisiin. Millaisia ajatuksia ruokavalion mahdollinen muuttuminen saa aikaan? Luovutaanko jostain, saadaanko jotain tilalle? Osallistu sepelvaltimotautikertomuksia käsittelevään Sydänpuhe-tutkimukseen ja kirjoita meille ajatuksiasi ruoasta, syömisestä, resepteistä ja ruokavalioista!

Vastausohjeet

Kirjoita vastauksesi omin sanoin. Tekstin pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös aikaisempia muistelutekstejä, äänitteitä, haastatteluita ja muita aiheeseen liittyviä aineistoja. Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä ruoka Sinulle merkitsee? Millaisia ovat tärkeät ruokamuistosi?
  • Miten ruoasta on puhuttu lapsuudessasi? Mitä lapsuudenkodissasi syötiin?
  • Millaista on terveellinen ruoka? Mistä saat tietoa terveellisestä ruokavaliosta?
  • Vaikuttiko sepelvaltimotautiin sairastuminen ruokavalioosi? Jos, niin miten?

Liitä vastaukseesi nimi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli. Kaikista vastauksista poistetaan tutkimusjulkaisuissa yksilöivät henkilötiedot (mm. nimet, paikannimet). Lähettämääsi aineistoa ei palauteta.

Kirjoituspyynnön järjestävät Turun yliopiston folkloristiikan, hoitotieteen ja yleislääketieteen Sydänpuhe-hankkeen tutkijat. Vastauksia käytetään hankkeen tuottamaan tieteelliseen tutkimukseen. Aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon, josta se on käytettävissä luvanvaraisesti tutkimuskäyttöön. Kirjoittaja voi halutessaan kieltäytyä aineiston arkistoinnista.

Vastaaminen

Kirjoituksen lähettäminen tutkimukseen onnistuu seuraavilla tavoilla:

  1. Verkkolomakkeen kautta

tai

Sydänpuhe/ruoka-sivun kautta

  1. Postitse osoitteeseen:

SYDÄNPUHE, Iida Räty/Kulttuurien tutkimus
Arcanum, Arcanuminkuja 1
20500 Turku

Muista kirjoittaa annatko suostumuksen aineiston arkistoimiseen.

  1. Sähköpostin kautta osoitteeseen iida.raty@utu.fi. Merkitse aihekenttään tunnus ”Sydänpuhe” ja liitä tekstisi liitetiedostona. Muista kirjoittaa annatko suostumuksen aineiston arkistoimiseen.

Kaikissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä hankkeen väitöskirjatutkijaan:

Iida Räty
FM, folkloristiikan väitöskirjatutkija
Sydänpuhe -hanke
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto
iida.raty@utu.fi
puh. +358 29 4504031, gsm +358 50 475 9630

Sydänpuhe

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi