Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Kuntoutuminen / Tulppa-verkkovalmennuksella digitaalista sydänkuntoutusta hyvinvointialueille
Sara Sutela, Sairastuneen tuen ja kuntoutuksen asiantuntija
Julkaistu 27.1.2023
Päivitetty 24.10.2023

Sydänliitto aloitti digitaalisen sydänkuntoutuksen kehittämisen jo vuoden 2019 alusta, jotta toimintamalli olisi valmis hyvinvointialueiden aloitellessa toimintaansa. Kasvokkaisiin tapaamisiin perustuvalle Tulppa-ryhmäkuntoutukselle kaivattiin myös sisarta, joka parantaisi kuntoutukseen osallistumisen mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumatta. Tulppa-verkkovalmennus on nyt valmiina hyvinvointialueiden käyttöön.

Yhteiskehittämisellä parempi lopputulos

Sydänliiton roolina oli koordinoida ja johtaa pilottihanketta, jossa kokeiltiin, kehitettiin ja arvioitiin digitaalisia välineitä ja menetelmiä sydänkuntoutuksen toteuttamiseen verkkoympäristössä. Pilotin keskeinen toimintapa oli yhteiskehittäminen, jossa sydänkuntoutuksen toimijat, tuottajat ja käyttäjät osallistuvat kehittämiseen. Sydänliiton asiantuntijat tuottivat ja muotoilivat valmennuksen sisällöt huomioiden yhteiskehittämisessä syntyneet havainnoit, tarpeet ja tulokset.

Valmennuspolku rakennettiin Terveyskylän Omapolku -palvelukanavalle ja testattiin seuraavassa vaiheessa todellisessa ympäristössä sairastuneiden parissa Heinolan kaupungilla, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Pilotin päätteeksi tuloksia ja kokemuksia työstettiin vielä työpajoissa, joihin osallistui pilotin asiantuntijoita, valmennusryhmien ohjaajia sekä vertaistukihenkilöitä. Asiakaskokemuksien, palautteen sekä työpajojen tuloksia hyödyntämällä Tulppa-valmennuksen sisällöt viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa loppuvuoden 2021 aikana. Yritysyhteistyö Amgenin kanssa mahdollisti riittävät resurssit ja rikastutti erityisesti hankeviestintää.

Pilotin toteutumista arvioitiin monipuolisesti. Ulkoinen arviointi toteutettiin arviointitutkimuksen sekä Itä-Suomen yliopistosta valmistuneen pro gradu -tutkielman avulla ja sisäinen arviointi sisälsi runsaasti kyselyitä ja haastatteluita. Valmennukseen osallistuneet kokivat saaneensa tukea terveytensä edistämiseen ja elintapamuutoksiin. Myös valmennuksen toteuttamistapa koettiin toimivaksi. Kuntoutuksen mahdollistama vertaistuki ja muiden sairastuneiden kokemusten kuuleminen nostettiin erityisen tärkeäksi. Pilotti osoitti, että sairastuneita tukevaa, moniammatillista ja vertaistukea sisältävää kuntoutusta on mahdollista järjestää toimivasti myös digitaalisesti.

Valmis toimintamalli hyvinvointialueille

Pilotin tuloksena tuotettiin terveydenhuollon käyttöön tarkoitettu kuntoutuksen toimintamalli eli Tulppa-verkkovalmennus. Sen avulla terveydenhuollon toimija voi tarjota sepelvaltimotautiin sairastuneille kokonaisvaltaista, laadukasta, tutkittuun tietoon perustuvaa ja riittävän pitkäkestoista tukea ja ohjausta omahoidon ja tarvittavien elintapamuutosten toteuttamiseksi. Juuri niin kuin kansalliset Käypä Hoito suosituksetkin ehdottavat.

Sairastumisen jälkeisen hoidon onnistumisesta suurin osa on sairastuneen harteilla. Esimerkiksi lääkkeiden säännöllinen käyttö, verenpaineen seuranta, seurantakäynneille saapuminen tai tupakoinnin lopettaminen eivät ole terveydenhuollon hallinnassa, vaan asioita, jotka sairastunut itse toteuttaa omassa arjessaan. Terveydenhuolto voi kuitenkin tukea sairastunutta. Sairastumisen jälkeiseen sydänkuntoutukseen osallistuneilla on todettu vähemmän uusintasairastuvuutta, sairaalajaksoja ja kuolleisuutta. 1, 2

Verrattuna uuden sydäntapahtuman ja sairaalahoidon kustannuksiin, verkkovalmennus on edullinen. Käytännössä kustannustehokkuuteen riittää, että yksi sadasta valmennukseen osallistujasta välttää uuden sydäntapahtuman. Todennäköisempää kuitenkin on, että valmennuksesta hyötyy useampi ja myös laajemmin kuin vain sepelvaltimotaudin osalta. Valmennus kun ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kokonaisvaltaisesti.

Sydänliitto on valmis yhteistyöhön hyvinvointialueiden kanssa

Tulppa-verkkovalmennus on tällä hetkellä käytössä Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueilla ja kokemukset sen käytöstä ovat olleet hyviä. Verkkovalmennuksen käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Sydänliiton kanssa ja se sovitetaan alueen hoitopolkuun yksilöllisesti. Sydänliitto päivittää ja kehittää valmennuksen sisältöjä, joten hyvinvointialue voi keskittyä olennaiseen eli toiminnan toteuttamiseen.

Sepelvaltimotautiin sairastuneiden jatkohoidon tehostaminen ja uusintasairastuvuuden ehkäisy on seuraava tärkeä askel suomalaisten sydäntautilukujen pienentämisessä. Keskeinen keino on sydänkuntoutuksen saatavuuden parantaminen ja sen tuominen olennaiseksi osaksi hoitoa. Sydänliitto pystyy nyt tarjoamaan valmiin digitaalisen sydänkuntoutuksen toimintamallin sovitettavaksi hyvinvointialueiden hoitopolkuihin.

 

 

Tulppa-verkkovalmennus tarjoaa sairastuneelle 12-osaisen itsenäisesti suoritettavan valmennuspolun, ammattilaisten ohjaamat etätapaamiset sekä mahdollisuuden ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon matalalla kynnyksellä. Tulppa-verkkovalmennus tukee toipumista, omahoidon toteuttamista sekä elintapamuutosten tekemistä sekä tarjoaa vertaistukea.

Lue lisää Tulppa-valmennuksesta

Lue Tulppa-verkkovalmennuksen pilotin koko raportti

 

 

1) Wallert J. ym. Attending heart school and long-term outcome after myocardial infarction: A decennial SWEDEHEART registry study. Eur J Prev Cardiol 2020;27(2):145-154. 2) Doimo S. ym.. Impact of ambulatory cardiac rehabilitation on cardiovascular outcomes: a long-term follow-up study. Eur Heart J 2019;40:678-685

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi