Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Sydänliitto vaikuttaa kaikilla tasoilla, myös EU:ssa

Sydänliitto vaikuttaa kaikilla tasoilla, myös EU:ssa

Sydänliiton strategiassa yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi kolmesta painopistealueesta. Toimimme niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. EU-tasoa unohtamatta. Vaikuttamista EU-tasolla koordinoi eurooppalainen kattojärjestömme European Heart Network (EHN), joka pitää majaansa Brysselissä.

Mikko Pousi
Julkaistu 26.3.2024
Kuvitus GettyImages

Mitä sitten käytännössä teemme? Lainsäädäntöön pyrimme vaikuttamaan muun muassa tapaamalla päättäjiä ja virkamiehiä sekä antamalla lausuntoja. Eduskunnan sydänryhmä on tärkeä vaikuttamisen ja yhteydenpidon kanava kansanedustajien suuntaan.

Vaikuttaminen hyvinvointialueilla tapahtuu pääasiassa sydänpiirien ja -alueiden kautta. Keskustoimisto Helsingin Oltermannintiellä tukee alueellista vaikuttamistyötä esimerkiksi tuottamalla tukimateriaalia.

Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnilla on paljon vastuuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen saralla. Paikallisilla sydänyhdistyksillä on oma tärkeä roolinsa tässä työssä esimerkiksi Sydänmerkki-aterian ja sydänturvallisuuden puolestapuhujina. Sydänliiton yhdistyspalvelun materiaaleja kannattaa aktiivisesti hyödyntää yhdistyksen vaikuttamistyössä.

Eurovaalit ovat tärkeät vaalit

Vaalit ovat vaikuttamistyössä tärkeää aikaa. Eurovaalit kesäkuussa 2024 sekä kunta- ja aluevaalit huhtikuussa 2025 ovatkin Sydänliitossa merkitty paksulla tussilla kalenteriin. Erityisesti kunta- ja aluevaaleissa yhdistysten työ paikallisesti on erittäin merkittävässä roolissa, koska vaalit käydään ikään kuin jokaisessa kunnassa erikseen. Eurovaaleissa taas vaalipiirinä on koko Suomi.

Euroopan parlamentti on keskeinen päätöksentekijä monissa arkeemme ja terveyteemme vaikuttavissa tekijöissä. Mitä ruokaa syömme? Saammeko tarvitsemiamme lääkkeitä? Suojellaanko lapsia ja nuoria päihteiden haitoilta? Olemme talven ja kevään aikana tavanneet lukuisan määrän meppejä, kansanedustajia ja puolueiden virkailijoita ja vieneet viestiä tavoitteistamme.

Sydänliitto tekee vaikuttamisen saralla tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Olemme mukana Tarttumattomat sairaudet -verkostossa, jolla on yhteiset tavoitteet myös eurovaaleissa. Verkostossa on mukana kuusi suuria kansansairauksia edustavaa järjestöä. Sydänliitto toimii vuonna 2024 verkoston puheenjohtajana.

Eurovaalitavoitteissamme on vahva painotus sairauksien ennaltaehkäisyyn. Se tarkoittaa esimerkiksi ilmasto- ja luontotavoitteista kiinni pitämistä, alkoholin sekä nikotiinituotteiden saatavuuden rajoittamista, epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamista ja lääkkeiden saatavuuden ja turvallisuuden varmistamista.

Äänioikeus vapaissa vaaleissa on demokratiamme kulmakivi, joten sitä kannattaa arvostaa. Euroopan parlamentilla on merkittävää valtaa EU-tason päätöksenteossa. Äänestämällä voi aidosti vaikuttaa EU:n suuntaan. EU ei ole vain ”tuolla jossain”. Me olemme EU, joten käytä siis ääntäsi.

 

Mitkä eurovaalit ja mistä apua vaikuttamistyöhön?

1. Europarlamenttiin valitaan viiden vuoden välein 705 meppiä, joista 15 Suomesta. Seuraavat vaalit järjestetään 9.6.2024. Euroopan parlamentti päättää unionin lainsäädännöstä yhdessä neuvoston kanssa, valvoo komission toimintaa sekä nimittää komission puheenjohtajan ja komissaarit.

2. Sydänliiton eurovaalitavoitteista löytyy lisätietoa osoitteista sydan.fi/vaikuttaminen ja tarttumattomat.fi.

3. Paikalliseen vaikuttamistyöhön löytyy tukimateriaalia Sydänliiton yhdistyspalvelusta osoitteesta sydan.fi/ yhdistyspalvelu. Tukea ja apua saa myös omasta sydänpiiristä tai -alueelta.

Lue verkossa: Vaikuttaminen (sydan.fi)

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi