Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Tunne lääkkeesi

Tunne lääkkeesi

Lääkehoidon päivän tavoitteena on lisätä tietoa itsehoitolääkkeiden järkevästä ja turvallisesta käytöstä.

Irma Heiskanen-Haarala
Julkaistu 13.2.2014
Päivitetty 12.9.2018
Kuva: Eeva Mehto

Itsehoitolääkkeet on pääsääntöisesti tarkoitettu tilapäiseen käyttöön sekä lieviin ja selkeisiin oireisiin. Tilapäinen käyttö tarkoittaa 1-2 viikkoa ilman lääkärin arvioita. Pitkäaikaiskäyttö voi peittää vakavamman sairauden oireita ja lykätä lääkäriin hakeutumista. Esimerkiksi nenän tukkoisuuteen tarkoitettujen limakalvoja supistavien nenäsuihkeiden käyttö yli kymmenen päivän ajan voi ruveta ylläpitämään tukkoisuutta.
Vaikka itsehoitolääkkeet ovat oikein käytettyinä tehokkaita ja turvallisia, ne voivat aiheuttaa myös haittavaikutuksia, kuten kaikki lääkkeet. Esimerkiksi tulehduskipulääkkeitä on monia valmisteita sekä reseptillä että itsehoidossa. Ne sisältävät joko samaa tai samalla tavoin vaikuttavaa lääkeainetta, joiden päällekkäinen käyttö lisää haittavaikutusten riskiä, mutta ei tehoa.
Kokonaislääkitykseen kuuluvat sekä lääkärin määräämät reseptilääkkeet että apteekista ilman reseptiä ostetut itsehoitolääkkeet. Myös rohdos- tai vitamiinivalmiste voi olla itsehoitolääke, kun sitä käytetään sairauden hoitoon tai ennaltaehkäisemiseen tai sairauden oireiden lievittämiseen.

Lääkkeiden käyttäjä:

 • Pidä ajantasaista listaa lääkkeistäsi, myös itsehoitolääkkeistä, rohdosvalmisteista ja ravintolisien käytöstä.
 • Kerro itsehoitolääkkeiden, rohdosvalmisteiden ja ravintolisien käytöstä terveydenhuollon ammattilaisille.
 • Käytä lääkkeitäsi ohjeiden mukaan.
 • Kuljeta aina mukanasi ajan tasalla olevaa tietoa käyttämistäsi lääkkeistä, mukaan lukien itsehoitolääkkeet, rohdosvalmisteet ja ravintolisät.
 • Varmista ammattilaiselta, että itsehoitolääke sopii käytettäväksi oireeseesi ja tilanteeseesi (esim. muut sairaudet tai raskaus), yhdessä käyttämiesi muiden lääkkeiden kanssa ja että et käytä päällekkäin samaa lääkettä sekä reseptillä että itsehoidossa.

Kysy ammattilaiselta:

 • Mikä lääke sopii oireeseesi?
 • Miten lääkettä käytetään?
 • Miten hyödyt lääkkeestäsi?
 • Sopivatko kaikki käyttämäsi lääkkeet yhteen?
 • Mitä haittavaikutuksia käyttämilläsi lääkkeillä voi olla ja miten niihin tulisi suhtautua?
 • Oletko ymmärtänyt ohjeet oikein?
 • Miten pidät ajan tasalla olevaa lääkitystietokorttia?
 • Miten ostat lääkkeesi taloudellisimmin?

Lääkehoidon päivä 19.3.

Toista kertaa vietettävän Lääkehoidon päivän tavoitteena on aktivoida lääkkeiden käyttäjät huomiomaan itsehoitolääkkeiden käyttö osana kokonaislääkitystä ja ohjata lääkkeiden käyttäjiä luotettaviin lääketiedon lähteisiin. Alan ammattilaisia kannustetaan kysymään aktiivisesti lääkkeiden käyttäjiltä itsehoitolääkkeiden, rohdosvalmisteiden ja ravintolisien käytöstä ja merkitsemään ne osaksi ajantasaista lääkityslistaa ja hoito- ja palvelusuunnitelmaa turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi sekä rohkaisemaan lääkkeiden käyttäjiä pitämään ajantasaista lääkityslistaa, jossa on mukana myös itsehoitolääkkeiden, rohdosvalmisteiden ja ravintolisien käyttö.
Päivän aikana järjestetään mm. yleisöluentoja ja tapahtumia esimerkiksi apteekeissa ja terveyskeskuksissa sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköissä.
Lääkehoidon päivää toteuttamassa on viranomaistahoja, yliopistoja, ammattijärjestöjä ja tieteellisiä yhdistyksiä, apteekkeja, sairaaloita, opiskelijajärjestöjä, lääkealan järjestöjä sekä Kuntaliitto ja Potku-hanke. Järjestöistä mukana ovat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Potilasliitto, Diabetesliitto, Hengitysliitto ja Sydänliitto.

Mistä löytyy tietoa?

 • Lääkepakkauksen pakkausselosteesta (Löytyvät myös Internetistä: Fimean lääkehaku, Lääkeinfo.fi, Lääkeohje.fi).
 • Puhelinpalveluista, kuten: Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus Klik Oy, Yliopiston Apteekin tietopalvelut, Teratologinen tietopalvelu (raskauden aikainen lääkkeiden käyttö), Myrkytystietokeskus (lääkemyrkytysepäilyt)
 • Esimerkiksi internetistä
 • Terveyskirjasto.fi
 • Käypä hoito -suositusten potilasversiot
 • Apteekki.fi
 • Kodin lääkeopas
 • Tietoja lääkekorvauksista ja lääkehaku-tietokanta Kela.fi
 • Potilasjärjestöjen verkkosivut ym.
 • Muista, että kaikki Internetistä löytyvä tieto ei ole luotettavaa
 • Voit arvioida löytämäsi lääketiedon luotettavuutta KATSE-tarkistuslistan avulla.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi