Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Vertaistuki löytyy helposti

Vertaistuki löytyy helposti

Vertaistukihenkilön kanssa voit jutella vapaasti omaan tai läheisen sairastumiseen liittyvistä ajatuksista ja kokemuksista. Sydänliiton koulutetun vertais­tukihenkilön löydät helposti Etsi vertaistuki­henkilö -hakupalvelusta Sydänliiton verkkosivuilta.

Anna Rikala, vertaistuen asiantuntija
Julkaistu 24.8.2023
Vertaistukiryhmässä voi jutella monenlaisista sairauden kanssa elämiseen liittyvistä asioista. Keskustelu on aina ehdottoman luottamuksellista. Kuva Iiro Rautiainen

Kirsi Salmivalli, Risto Ahvonen ja Voitto Mattila ovat vertaistukihenkilöitä ja mukana hakupalvelussa. Kirsi koki, että sairastuttuaan sai vain vähän ohjeita sairaalasta.

– Aloin itse hakea tietoa, löysin sydän­piirin osoitteen ja kävelin sinne. Sain tietoa myös vertaistuesta ja päätin, että menen myöhemmin sairaalaan kertomaan vertaistukihenkilönä, kuinka sairastumisesta selviää ja elämä jatkuu sairauden kanssa.

Voitto kuuli sydänjärjestön toiminnasta, myös vertaistuesta, sairaalan järjestämässä ensitietotilaisuudessa.

– Minusta vertaistuessa tärkeää on mahdollisuus keskustella sairastumisen vaikutuksista mielialaan. Jutteleminen saman kokeneiden kanssa todella auttaa. Sairastuneet osaavat keskenään olla samalla viivalla. Terveet eivät voi sanoa, kuinka pitää tervehtyä ja elää sairauden kanssa.

Ristokin painottaa sitä, kuinka läheinen tunne tulee sairauden kokeneen kanssa jutellessa.

– Tuntuu vahvasti siltä, että toinen ymmärtää sitä mitä on käynyt läpi. Minä sain aikanaan ensimmäisen kosketuksen vertaistukeen ihan kauppareissulla. Pienemmällä paikkakunnalla asuessa vertaistuki voi löytyä helpommin ja on matalampi kynnys mennä mukaan sydänyhdistyksen toimintaan. Siellä tapaa lisää samankaltaista kokeneita.

Miten hakupalvelu toimii ja mistä voi jutella?

Itselleen sopivaa vertaistukihenkilöä voi etsiä keskustelunaiheen perusteella. Aiheita ovat sama yhdistävä sairaus tai jokin tehty toimenpide, läheiset löytyvät erikseen. Voi etsiä oman-ikäistä, jolloin löytyy samankaltaisuutta myös elämäntilanteesta. Paikkakuntarajaus helpottaa, jos haluaa tavata kasvokkain.

Kun ottaa yhteyttä vertaistukihenkilöön, ei tarvitse olla mitään suurta ongelmaa tai mielessä jotakin tiettyä kysymystä.

– Vertaistukija luo toivoa ja kertoo, miten hän on selvinnyt. Olen itse hakenut tietoa liikunnan vaikutuksista ja liikuntaharrastukseen palaamisesta sairastumisen ja toimenpiteiden jälkeen. Tuon tämän esiin hakupalvelussa ja olen jutellut paljon liikuntaan liittyvistä asioista vertaistukea hakeneiden kanssa, kertoo Voitto.

Kirsi kertoo, että monella sairastuneella ja läheisellä on huolta ja pelkoa tulevaisuudesta sekä omasta jaksamisestaan.

– Koen, että mikään ei voita ihmisten ihan kasvokkain kohtaamista, siinä tuntee jotakin selittämätöntä energiaa. Aina ei tarvita sanoja, myös katseet ja hiljaisuuskin puhuvat. Haluan rohkaista kuitenkin ottamaan yhteyttä myös puhelimitse, vaikka se voi tuntua aluksi vaikealta. Jostakin kannattaa aloittaa. Me voimme kertoa myös järjestön muusta toiminnasta, Sydänliitolla on esimerkiksi Facebookissa toimivia vertaistukiryhmiä ja vertaistukeen perustuvia kursseja.

Ristokin kannustaa ottamaan rohkeasti yhteyttä vertaistukihenkilöön.

– Mukana on paljon viisaita ihmisiä. Itse olen jutellut puheluissa niin sairastumiseen liittyvistä tunteista kuin esimerkiksi lääkkeisiin liittyvistä asioista.

Voitto kertoo keskustelleensa niin toimenpiteisiin liittyvistä kivuista ja peloista kuin yrittäjän sosiaaliturvaan sekä eläkkeelle jäämiseenkin liittyvistä asioista.

– Olemme kokemusasiantuntijoita, emme aiheiden ammattilaisia. Silti meille kertyy monesta asiasta tietoa, jonka eteenpäin jakaminen voi auttaa muita samojen asioita pohdiskelevia. Lääkärin ohjeita hoidosta ja lääkityksestä emme kyseenalaista, ja aina tuomme esiin sen, että mikä on käynyt minulle ei välttämättä sovi muille. Toisten kokemuksista kuitenkin oppii ja voi löytää helpommin omat keinonsa päästä eteenpäin, toteavat Voitto ja Risto.

Alusta asti mukana hoitopolulla

Sydänliiton vertaistukihenkilöitä käy säännöllisesti sairaaloissa useammassa kaupungissa eri puolilla Suomea.

– Vastasairastunut on aika hukassa, mutta vertaistukihenkilön kohtaaminen voi jättää muistijäljen. Sairastunut tai läheinen voi palata myöhemmin asiaan, ottaa yhteyttä vertaistukihenkilöön, pohtii Kirsi.

Voitto korostaa vertaistukihenkilöiden vaitioloa.

– Me emme kerro keskusteluista eteenpäin vaan ne jäävät kahdenkeskisiksi. Tämän esille tuominen voi helpottaa yhteydenottoa ja rohkeutta avautua vaikeammistakin aiheista. Suurin este vertaistuen käyttämiselle on varmaan vieläkin tiedon puute tällaisen mahdollisuuden olemassaolosta. Me vertaistukihenkilöt voimme olla tukena kaikenlaisissa sairastumiseen ja sairauden kanssa elämiseen liittyvissä asioissa ja kokemuksissa, toteavat Kirsi, Voitto ja Risto yhdessä.

Kuinka käytetään Etsi vertaistuki-henkilö -hakupalvelua?

Vertaistuen löytäminen on helppoa sydan.fi-sivuston kautta. Sydänliiton koulutetut vertaistukijat ovat tavallisia ihmisiä, jotka haluavat auttaa samankaltaisessa elämän­tilanteessa olevaa.

Vertaistukihaun askeleet:

1.  Mene sivulle sydan.fi/vertaistukihaku

2. Rajaa halutessasi hakua keskustelunaiheen, iän, paikkakunnan tai kielen perusteella.

3. Löydät vertaistukihenkilön kohdalta hänen yhteystietonsa tai täytettävän sekä palvelusta suoraan hänelle sähköpostiin lähtevän yhteydenottolomakkeen.

4. Ota rohkeasti yhteyttä!

Vertaistuki löytyy helposti Toivo-sovelluksesta

Toivo-sovellus tarjoaa tukea eri elämäntilanteisiin. Yli 50 järjestön 200 koulutettua ja luotettavaa vertaistukijaa on kohdattavissa sovelluksessa ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellus tarjoaa kahden­keskistä vertaistukea sekä tietoa järjestöjen vertaistukipalveluista.

Toivo-sovellus on OLKA-toiminnan kehittämä sovellus, jonka järjestöt ovat ottaneet vastaan lämpimästi. OLKA-toiminta tarjoaa sairaalan potilaille ja läheisille tietoa potilasyhdistysten ja sairaalan yksiköiden tarjoamasta tuesta, vertaistukea ja muuta vapaaehtoisten tarjoamaa tukea. OLKA-pisteitä ja -toimintaa löytyy sairaaloista eri puolilta Suomea. OLKA-toiminnassa on huomattu, että vertaistuen tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä eri ihmisillä.

Sovelluksen kiinnostus on yllättänyt positiivisesti toiminnan kehittäjätkin. Uusia vertaistukijoita on tänä keväänä erityisen paljon – yli 60 uutta vertaistukijaa on lähtenyt mukaan Toivoon! Nyt keskitytään erityisesti sovelluksen markkinointiin, jotta sairastuneet ja läheiset löytävät sovelluksen. Hoitohenkilökunta ja muut ammattilaiset ovat tässä keskiössä. Olisi tärkeää, että he muistuttaisivat asiakkaitaan vertaistuen merkityksestä, kun opettelee elämään sairauden tai vamman kanssa.

Toivo-sovellus mahdollistaa luotettavan ja anonyymin keskustelun vertaistukijoiden kanssa. Hoitohenkilökunta voi suositella sovellusta hoidon tueksi, tuomaan toivoa sairastuneen arkeen. Jokainen voi ladata sovelluksen maksutta sovelluskaupoista tai käyttää selaimella osoitteessa olkatoiminta.fi/toivosovellus

Teksti Kaisa Kauhanen, OLKA-toiminnan päällikkö, HyTe ry

Sydänliitto on mukana Toivo-sovelluksessa, ja osa meidän koulutetuista vertaistukihenkilöistä löytyy Toivo-sovelluksesta. Voit siis hakea vertaistukihenkilöä joko Toivo-sovelluksen tai sydan.fi/vertaistukihaku -palvelun kautta.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi