Hyppää sisältöön
Etusivu / Terveys & Hyvinvointi / Luontoympäristö vähentää työstressiä myös virtuaalisena

Luontoympäristö vähentää työstressiä myös virtuaalisena

– Palauttavia hetkiä tarvittaisiin myös työpäivän aikana, mutta yhä harvemmalla on mahdollisuus edes elpymistä edistäviin ikkunanäkymiin, sanoo tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta. – Virtuaaliluontoympäristö tulee avuksi näissä tilanteissa.

Marja Kytömäki
Julkaistu 26.9.2019
Kuva Anna Kara

Luontoympäristön tuomista virtuaalisena toimistotiloihin, joissa ei ole mahdollista edes lepuuttaa silmiä katselemalla välillä ulos ikkunasta, on mitattu ensimmäistä kertaa Suomessa Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa ja Työsuojelurahaston rahoittamassa Virtunature-tutkimuksessa.

Liisa Tyrväinen johti tutkimusta, jonka tarkoituksena oli selvittää, mitä hyötyä virtuaalisista luontoympäristöistä voi olla tietotyöläisten työkuormituksesta palautumisessa. Yhteistyökumppanina tutkimuksessa oli aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Hankkeen virtuaaliluontoympäristöt toteutti palkittu dokumentaristi ja luontokuvaaja Petteri Saario.

Kaikki tauot elvyttävät työkuormituksesta

Luontoympäristön vaikutuksista mielenterveyteen ja stressistä palautumiseen on vahva näyttö. Virtunature-tutkimuksessa haettiin koeasetelman kautta näyttöä siitä, kuinka hyvin virtuaalisen luontoympäristön avulla pystytään tukemaan työhyvinvointia ja jaksamista tuomalla luonto digitaalisesti sisälle silloin, kun helppoa pääsyä luontoon ei ole.

Kokeeseen osallistuneet Otaniemen kampuksen tutkimushenkilöt kävivät iltapäivisin Luonnonvarakeskuksen virtuaaliluontohuoneessa, jossa oli tarjolla satunnaisesti neljä eri taukotilavaihtoehtoa. Tutkimushenkilöt katselivat 15 minuutin pituisen tauon aikana metsä- tai vesiympäristöä kuvaavaa videota TV-näytöltä ja kuuntelivat niihin liittyviä luontoääniä. Muita vaihtoehtoja olivat pelkkä luonnonäänien kuuntelu ja kontrollitilanteena toiminut istuminen hiljaisessa huoneessa.

Tutkittavilta mitattiin kokeen aikana sydämen sykevälivaihtelua, ja he vastasivat kyselylomakkeella ennen koetta ja kokeen jälkeen kysymyksiin psykologisista tunnetiloista. Kysymyksillä mitattiin koettua elpymistä, rentoutumista, tarkkaavaisuuden palautuminen ja ajatusten kirkastumista, koettua energisyyttä ja elinvoimaisuutta, ahdistuneisuutta ja positiivisia ja negatiivisia tunteita.

Tutkimuksen taukovaihtoehdot:

A Luontovideo ja äänimaisema metsäympäristöstä.

B Luontovideo ja äänimaisema vesiympäristöstä.

C Äänimaisema metsä- ja vesiympäristöistä.

D Kontrolliympäristössä hiljaisuus (ei videota eikä ääntä).

Luontoympäristö palauttaa stressistä muita paremmin

Fysiologisen mittauksen perusteella kaikki tauot palauttivat stressistä, mutta erilaisten taukotyyppien välillä oli eroja. Metsämaisemavideon aikana stressitaso oli alhaisempi kuin muissa vaihtoehdoissa.  Ero on tilastollisesti merkitsevä.

Psykologisten mittauksien perusteella luontovideoiden, varsinkin vesiympäristövideon, katselu yhdessä äänimaiseman kanssa elvytti paremmin kuin hiljaisuus. Kaikki tauot tuottivat rauhoittumiseen verrattavissa olevia muutoksia tunnetiloissa.

Tulokset vahvistavat taukojen pitämisen tärkeyttä stressistä palautumisessa työpäivän kuluessa. Stressistä palautumista taukojen aikana voidaan tehostaa virtuaalisen luontoympäristön avulla.

Virtunature-hankkeessa virtuaalinen luontohuone näyttäytyi helppona ja edullisena keinona luoda toimistotilaan voimia palauttava ympäristö. Useissa työympäristöissä, erityisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla, luontoa ei välttämättä ole helposti saavutettavissa.

Työympäristöjen lisäksi virtuaaliluontohuoneilla voisi olla tarvetta esimerkiksi terveydenhuollossa sekä sairaaloiden ja hoitolaitosten potilashuoneissa tai odotustiloissa että henkilökunnan palautumistilana.

Kaikki tauot rauhoittavat

  • Virtuaaliympäristön avulla stressistä palautumista voidaan tehostaa.
  • Metsämaisema laskee eniten stressiä.
  • Luontovideo äänimaiseman kanssa elvyttää paremmin kuin hiljaisuus.

Luonto ja työ -video

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi