Hyppää sisältöön

ATR:n salpaajat

ATR:n (angiotensiinireseptorin) salpaajien käyttöaiheita ovat kohonnut verenpaine ja sydämen vajaatoiminta.

Mikko Syvänne
Julkaistu 13.11.2014
Päivitetty 1.8.2019

ATR:n salpaajat tunnetaan myös englanninkielisellä lyhenteellä ARB:eiksi (angiotensin receptor blocker). Niiden vaikutus on läheistä sukua ACE:n estäjille. ATR:n salpaajat estävät angiotensiini II:n kiinnittymisen vaikutuskohtaansa (reseptoriin), jolloin verisuonet laajenevat, verenpaine laskee ja sydämen työ kevenee. Täsmällisempi nimitys onkin AT II -reseptorin salpaajat.

ATR:n salpaajilla on samoja vaikutuksia munuaisten toimintaan ja suolatasapainoon kuin ACE:n estäjillä, joten kreatiniini-, kalium- ja natriumarvoja tulee hoidon aikana seurata.

Yskää esiintyy haittavaikutuksena ATR:n salpaajahoidon aikana vain vähän, joten ne ovat luonteva vaihtoehto ACE:n estäjille silloin kun nämä eivät sovi.

ATR:n salpaajat oikeuttavat sairausvakuutuksessa useimmiten alempi erityiskorvaus (65 %) kroonisessa verenpainetaudissa ja kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa valmisteilla, joilla se on käyttöaiheena.

Lääkeaine Valmistenimet Huomauksia
Eprosartaani Teveten Käyttöaihe: verenpainetauti
Irbesartaani Aprovel Erityislupavalmiste. Käyttöaiheet:
verenpainetauti ja diabetekseen liittyvä
munuaistauti tietyin edellytyksin. Ei sv-korvausta
Kandesartaani Atacand
Candemox
Candestad
Candexetil
Candesartan *
Käyttöaiheet: verenpainetauti ja
sydämen vajaatoiminta
Losartaani Cozaar
Losarstad
Losatrix
Losartan *
Käyttöaiheet: verenpainetauti ja sydämen
vajaatoiminta, munuaistauti tietyin edellytyksin,
aivohalvauksen ehkäisy tietyin edellytyksin
Olmesartaani Benetor
Olmetec
Käyttöaihe: verenpainetauti
Telmisartaani Kinzalmono
Micardis
Tolura
Telmisartan *
Käyttöaiheet: verenpainetauti,
sydän- ja verisuonitautien ehkäisy tietyin
edellytyksin
Valsartaani Diovan
Valsarstad
Valsartan *
Käyttöaiheet: verenpainetauti, äskettäinen
sydäninfarkti tietyin edellytyksiin, sydämen
vajaatoiminta tietyin edellytyksin

*Geneerisen lääkkeen valmistaja, esim. Candesartan Orion

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset