Hyppää sisältöön

ACE:n estäjät

ACE:n (angiotensiinikonvertaasin) estäjien käyttöaiheita ovat kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminnan ehkäisy vasemman kammion toiminnan ollessa heikentynyt ja ennusteen parantaminen tietyissä sydänsairauksissa. Hyväksytyt käyttöaiheet ja niiden täsmälliset muotoilut vaihtelevat valmisteittain.

Mikko Syvänne
Julkaistu 13.11.2014
Päivitetty 1.8.2019

ACE (engl. angiotensin converting enzyme) eli angiotensiinikonvertaasi on entsyymi, jonka vaikutuksesta syntyy angiotensiini II -nimistä ainetta. Angiotensiini II on voimakas verisuonten supistaja, joten sen syntymisen esto laajentaa verisuonia, mikä alentaa verenpainetta ja keventää sydämen pumppaustyötä.

Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota suurennetaan, kunnes päästään toivottuun vaikutukseen. Ennusteen parantamiseen tähtäävässä hoidossa pyritään tutkimuksissa osoitettuun tehokkaaseen annokseen tai suurimpaan siedettyyn annokseen.

Harvinaisissa tilanteissa (molemminpuolinen munuaisvaltimon ahtauma) hoito ACE:n estäjällä voi huomattavasti heikentää munuaisten toimintaa eli nostaa veren kreatiniiniarvoa (S-krea). Siksi tätä arvoa tulee seurata erityisesti hoidon alussa ja jatkossa esimerkiksi vuosittain. Kohtuullinen kreatiniiniarvon nousu on kuitenkin hyväksyttävää, koska kokonaisvaikutus on munuaistenkin kannalta suotuisa.

ACE:n estäjillä on epäsuoria vaikutuksia elimistön suolatasapainoon. Veren kaliumarvo (S-K) saattaa nousta liikaa, jos munuaisten toiminta on heikentynyt sekä yhteiskäytössä eräiden muiden lääkkeiden kanssa. Kaliumarvoa tulee siis seurata, samoin veren natriumarvoa (S-Na).

ACE:n estäjien tärkein haittavaikutus on kuiva ärsytysyskä, jota kokee 10-20 prosenttia käyttäjistä. Jos yskä on haitallisen voimakas, lääke on syytä vaihtaa toiseen, useimmiten vaikutukseltaan muuten samankaltaiseen ATR:n salpaajaan. Jos verenpaine laskee liikaa, voi ilmetä huimausta erityisesti pystyasennossa. Turvotus, jota kutsutaan angioneuroottiseksi ödeemiksi, on hyvin harvinainen, mutta vakava haitta, sillä turvotus voi ahtauttaa hengitysteitä. Muuten ACE:n estäjät ovat hyvin siedettyjä.

ACE:n estäjillä on sairausvakuutuksessa useimmiten alempi erityiskorvaus (65 %) kroonisessa verenpainetaudissa ja kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa.

EnalapriiliLinatil
Linatilsan
Renitec
Enalapril *

Lääkeaine Valmistenimet Huomauksia
Kaptopriili ACE-Hemmer Ratiopharm Erityislupavalmiste
Kinapriili Accupro
Lisinopriili Cardiostad
Lisinopril *
Perindopriili Coversyl Novum
Perindopril *
Osalla valmisteista erityiskorvaus vain krooniseen verenpainetautiin
Ramipriili Cardace
Ramipril *
Käyttöaiheina myös tietyt munuaissairaudet
Tsofenopriili Zofenil (poistumassa) Ei sv-korvausta

*Geneerisen lääkkeen valmistaja, esim. Enalapril Orion

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset