Hyppää sisältöön

Kuntoutuspalvelut

Kun tarvitset kuntoutusta kysy rohkeasti omasta terveyskeskuksestasi, poliklinikalta tai sairaalasta. Kuntoutusvaihtoehdoista löydät tietoa myös järjestäjien Internet-sivuilta.

Anneli Luoma-Kuikka, kehittämispäällikkö
Julkaistu 3.9.2018
Päivitetty 5.2.2020
Kuva: Sydänliitto/ Johannes Romppanen

Kuntoutukseen hakeudutaan omatoimisesti. Usein yhteydenotto hoitavaan lääkäriin käynnistää hakuprosessin. Tarvittaessa lääkäri laatii kuntoutustarpeesta lausunnon ja ehdottaa kuntoutusta. Sydänkuntoutusta toteuttavat useat eri tahot, kuten Sydänjärjestö, KELA, kunnan ja kuntayhtymän sosiaali- terveyspalvelut.

Sydänjärjestöjen kuntoutus

Sydänpiirit ja valtakunnalliset sydänyhdistykset tarjoavat paljon erilaisia kuntoutumis-, sopeutumisvalmennus- sekä lyhyitä teemakursseja sydänsairauksiin sairastuneille. Kursseilta saat tietoa ja tukea sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja sairauden kanssa elämiseen. Harvinaisia sydänsairauksia sairastaville on tarjolla omia kursseja. Kurssit ovat yleensä maksuttomia tai niistä peritään omavastuuosuus. Sydänyhteisön kuntoutusta tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Valtakunnalliset potilasyhdistykset järjestävät sopeutumisvalmennusta ja teemakursseja omille erityisryhmilleen. Näitä yhdistyksiä ovat Karpatiat ry kardiomyopatia- ja sarkoidoosipotilaille tarkoitettu, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Sydänlapset ja -aikuiset ry synnynnäistä sydänvikaa sairastaville.

Sydänyhteisön järjestämälle sopeutumisvalmennus tai kuntoutuskurssille hakiessa tarvitset liikkeeksi kopion viimeisimmästä hoitoselosteesta (epikriisistä).  Jos haet matkakorvausta tai kuntoutusrahahakemusta tarvitset myös lääkärin suosituksen.

Lisätietoja: omasta sydänpiiristä tai yhdistyksestä.

Kelan järjestämä kuntoutus

Kela järjestää sopeutumisvalmennus ja kuntoutuskursseja sydändiagnoosin mukaan sekä työikäisille että työelämän ulkopuolella oleville.

Suurin osa Kelan kursseista on perhekursseja joissa läheiselle on mahdollisuus osallistua kurssille muutamaksi päiväksi. Kelan kuntoutuskurssihausta voit tarkistaa tulevat kurssit.

Kurssille hakemiseen tarvitset lääkärin B-lausunnon joka sisältää lääkärin kanssa yhdessä laaditun kuntoutussuunnitelman. Hakemus toimitetaan Kelan toimistoon Kuntoutukseen osallistuja ja läheinen voivat hakea Kelasta myös matkakorvausta kuntoutusmatkoista.

Kelan sydänkuntoutus järjestetään kuntoutuslaitoksissa joko laitoskursseina tai avomuotoisina kursseina jolloin osallistuja käy kurssilla kotoa käsin. Kurssit ovat ryhmämuotoisia, mutta niillä on myös yksilöllistä ohjausta.

Kelan sähköisessä asiointipalvelussa voi seurata oman kurssihakemuksen edistymistä sekä lähettää hakemuksen ja tarvittavat liitteet.

Kelasta voit hakea myös yksilöllistä kuntoutuspsyko-, fysio- tai toimintaterapiaa. Näitä varten tarvitaan lääkärin lähete tai lausunto.

Lisätietoja: Kelasta

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutus

Julkinen kunnallinen terveydenhuolto ja sairaanhoitopiirit järjestävät usein luentoja ja ensitiedonkursseja eri sairaus esimerkiksi infarkti-, ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaille. Niillä saa tietoa sydänsairauksien vaaratekijöistä, elämäntapamuutoksista ja hoidosta. Kuntien ja sairaanhoitopiirien mahdollisuudet järjestää kuntoutusta vaihtelevat huomattavasti.

Terveydenhuollon kuntoutusohjaus ei tavoita läheskään kaikkia sydänkuntoutuksen tarpeessa olevia, joten kysy rohkeasti kuntoutuksesta omasta terveyskeskuksestasi, poliklinikalta tai sairaalasta.

Sydänliitossa kehitetty Tulppa-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, jolla on sydän- ja verisuonisairaus, esimerkiksi sepelvaltimotauti tai aivoverenkiertohäiriö. Kuntoutus sopii myös heille, joilla on useita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, kuten tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, korkea kolesteroli, vähäinen liikunta, ylipaino ja sukurasite. Kysy lisää Tulppa-kuntoutuksesta oman kuntasi tai kuntayhtymäsi perusterveydenhuollosta.

Lisätietoja: omalta terveysasemalta tai sairaanhoitopiiristä

Liikunnallinen kuntoutus

Monet sydänyhdistykset ja fysioterapiayritykset järjestävät sydänpotilaille fysioterapeutin ohjaamia liikunnallisen kuntoutuksen ryhmiä. Myös terveyskeskuksissa järjestetään liikunnallisen kuntoutuksen ryhmiä ja niihin voi hakeutua oman terveyskeskuslääkärin tai – hoitajan kautta. Ryhmien maksullisuus vaihtelee kunnittain. Maksuista saa tietoa oman kunnan terveyskeskuksesta. Oman terveysaseman fysioterapeutin luo voi hakeutua suorituskyvyn arviointia ja liikuntaneuvontaa varten.

Useissa sydänyhdistyksissä toimii erilaisia liikuntaryhmiä, joihin on helppo osallistua.

Lisätietoja: omalta terveysasemalta sekä omasta sydänyhdistyksestä

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset