Hyppää sisältöön

Liikunta osana sepelvaltimotautia sairastavan kuntoutusta

Kuntoutus on suunnitelmallista ja tavoitteellista terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamaa toimintaa. Sen tavoitteena on sairastuneen toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, elämänlaadun ja hyvinvoinnin paraneminen sekä työikäisillä työkyvyn säilyminen, kohoaminen tai sen palautuminen.

Annukka Alapappila
Julkaistu 29.1.2018
Päivitetty 3.9.2018
Kuva: Anna Kara

Sydänkuntoutuksen avaintekijöihin kuuluu fyysisen aktiivisuuden ohjaus ja liikuntaharjoittelu. Avaintekijöihin vaikuttamalla vointi paranee, oireet vähenevät, sydäntapahtumien vaara pienenee ja sitoutuminen lääkkeiden ottoon paranee. Terveelliset elämäntavat kohentavat elämänlaatua ja parantavat ennustetta.

Kela järjestää sepelvaltimotautia sairastaville kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja työ- ja toimintakyvyn palautumiseksi.  Yhä useammat kunnat järjestävät ryhmämuotoista TULPPA-avokuntoutusta. Myös Sydänliitto järjestää kuntoutus -ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Liikunnallinen kuntoutus on fysioterapeutin ohjaamaa yksilö- tai ryhmäliikuntaa, suorituskyvyn arviointia ja liikuntaohjausta. Liikuntapelko, huono fyysinen kunto, ahdistuneisuus ja masentuneisuus ovat syitä hakeutua liikunnalliseen kuntoutukseen.

Lisätietoa kuntoutuksesta saa omalta hoitavalta lääkäriltä, sydänhoitajalta tai fysioterapeutilta omasta terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta.

Lue seuraavaksi