Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänsairaudet / Mitä tarkoittaa pidentynyt QT-aika?

Mitä tarkoittaa pidentynyt QT-aika?

EKG:stä mitattava QT-aika kuvastaa sydämen sähköistä palautumista. Sen pidentyminen altistaa eräälle rytmihäiriölle.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 22.8.2023
Sydänsähkökäyrän QT-aika. Käyrän eri osat on nimetty kirjaimin P, Q, R, S ja T. P-aalto kuvaa sydämen eteisten sähköistä toimintaa. Q-, R- ja S-heilahduksista muodostuva QRS-kompleksi kuvaa sydämen kammioiden sähköistä toimintaa. Sydämen sähköisen toiminnan palautuminen lepotilaan näkyy puolestaan T-aaltona.

Kirjainpari QT viittaa sydänsähkökäyrästä eli EKG:stä mitattavaan sydämen sähköisen toiminnan kestoon. Sen pidentyminen tarkoittaa sähköisen palautumisen häiriötä.

Sydämen sähköinen toiminta ja QT-aika

Sydämen supistuminen ei käynnisty ilman sydämessä syntyviä sähköisiä ärsykkeitä. Solukalvoissa olevat pienenpienet ionikanavat, eräänlaiset portit, ovat oleellisia sähköisen ärsykkeen syntymisessä ja etenemisessä. Sydämen sähköinen toiminta perustuu sähköisesti varautuneiden ionien, kuten kalium- ja natriumionien kulkemiseen solukalvon läpi tarkoin määrätyssä järjestyksessä.

Tämän järjestelmän toiminta häiriintyy, jos ioniportteja on liian vähän, tai ne avautuvat tai sulkeutuvat väärin.

Toimintahäiriön syynä voi olla geenivirhe, eli periytyvä sairaus. Tämän nimi on pitkä QT-oireyhtymä.

Myös monet lääkeaineet saattavat häiritä ioniporttien toimintaa ja aiheuttaa siten QT-ajan pidentymisen. Poikkeavan matala veren kalium tai magnesium voi myös aiheuttaa tällaisen hankinnaisen eli geeneistä riippumatta pidentyneen QT-ajan.

Jos QT-aika pidentyy liikaa, seurauksena voi olla häiriölle tyypillinen kammiotakykardia, jota kutsutaan myös nimellä kääntyvien kärkien kammiotakykardia. Rytmihäiriö on niin nopea, että verenkierto aivoihin pysähtyy hetkeksi, ja ihminen pyörtyy.

QT-ajan määrittäminen

QT-aika mitataan EKG:stä. Kun syke nousee, QT-aika lyhenee. Vastaavasti, kun syke laskee, QT-aika pitenee.

QT-aika ilmoitetaan yleensä siksi sykkeeseen suhteutettuna. Sen tunnus on QTc.

Myös sukupuoli vaikuttaa QT-ajan pituuteen siten, että aika on naisilla vähän pidempi.

EKG-nauhoitukseen tulostuu aina laitteen itse määrittämät ja laskemat sähköiset ajat, kuten QT-aika. Tuo automaattinen määritys ei aina ole luotettava QT-ajan suhteen, sillä mittaamiseen liittyy tiettyjä virheiden mahdollisuuksia. Vaikka automaattinen analyysi ilmoittaisi pidentyneestä QT-ajasta, se ei välttämättä ole oikea diagnoosi, vaan lääkärin täytyy itse mitata QT-aika EKG-viivaimella.

Normaali QTc -aika on miehillä alle 440 ms ja naisilla alle 460 ms. QTc-aika on haitallisen pitkä erityisesti, kun se ylittää 500 ms.

 

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi