Sydänpotilaan sosiaaliturva

Sydänsairauksia sairastavia koskee sama sosiaaliturva kuin muita pitkäaikaissairaita.

Anneli Luoma-Kuikka
Julkaistu 23.8.2018
Kuva: Anna Kara

Suurinta osaa etuuksia ja palveluita tulee hakea itse. Pääsääntöisesti niitä haetaan joko:

  • Kansaneläkelaitoksesta (Kela)
  • sosiaali- ja terveydenhuollosta
  • eläkevakuutusyhtiöistä.

Palveluita ja taloudellista tukea voi hakea muistakin paikoista, jotka mainitaan näillä sivuilla.

Sosiaaliturva-asioissa ei kannata jäädä yksin. Opastusta saa kunnan ja sairaanhoitopiirien sosiaalityöntekijöiltä, palvelu- ja kuntoutusohjaajilta sekä Kelan virkailijoilta. Myös Sydänpiirien ja kuntoutuskurssien työntekijät osaavat ohjata sosiaaliturvan piiriin. Kokeineilta vertaistoimijoilta voi saada hyviä käytännön vinkkejä.

Laajasti sosiaaliturvaan liittyvää tietoa löytyy järjestöjen yhteisestä järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleet korvauksia ja etuuksia koskevat muutokset löytyvät Kelan sivuilta.

 

Lue seuraavaksi

E
Kuntoutuminen
Lue artikkeli
E
Palveluita sairastuneelle
28.8.2018

Kuntoutus

Lue artikkeli
E
Palveluita sairastuneelle
Lue artikkeli
Kaupallinen yhteistyö
Lue artikkeli
Kaupallinen yhteistyö
15.4.2019

Sydämen asialla

Lue artikkeli
Kaupallinen yhteistyö
Lue artikkeli
E
Palveluita sairastuneelle
Lue artikkeli
E
Palveluita sairastuneelle
Lue artikkeli
E
Vertaistuki
Lue artikkeli