Skip to content

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kun osallistut kuntoutukseen.

Anneli Luoma-Kuikka, kehittämispäällikkö
Julkaistu 3.9.2018
Päivitetty 5.2.2020
Kuva: Sydänliitto/Johannes Romppanen

Toimeentulo heikkenee, kun sairastuminen vaatii pitkän kuntoutumisen. Kelalta saa tukea sydänkuntoutukseen osallistumiseen.

Matkakorvaus

Voit saada Kelasta matkakorvausta kuntoutuksen perusteella. Korvaushakemukseen tarvitaan Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätöksen. Jokaisesta matkasta maksetaan 25 euron omavastuu.

Lisätietoja Kela/matkat

Kuntoutusraha

Työikäiselle kuntoutujalle (16–67-vuotiaalle) voidaan kuntoutuksen ajalta maksaa kuntoutusrahaa, jos toimeentulo heikkenee kuntoutukseen osallistumisen takia.

Voit saada kuntoutusrahaa sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa. Osakuntoutusrahaa voit saada, jos  kuntoutus estää tekemästä ansiotyötäsi vähintään 40 prosenttia päivittäisestä normaalityöajasta.

Kuntoutusrahaa haetaan Kelasta, jos kuntoutuksen tarkoituksena on työelämään pääsy, siellä pysyminen tai sinne paluu. Hakemukseen tulee liittää Kelan tai muun kuntoutuksen järjestäjän tekemä kuntoutuspäätös.

Lisätietoja: Kela/kuntoutusraha

Kuntoutus- ja osakuntoutustuki

Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Jos et voi sairauspäivärahakauden jälkeen palata takaisin työhön tai olet kuntoutuksessa, voit hakea kuntoutustukea. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke, se myönnetään siksi ajaksi, kun hakijan on arvioitu olevan työkyvytön. Kuntoutustuen aikana kuntoutumismahdollisuudet selvitetään ja työkyvyn oletetaan palautuvan hoidolla tai kuntoutuksella.

Kuntoutustuki voidaan myöntää joko täytenä- tai osakuntoutustukena. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, johon sisältyy hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Kokoaikaista kuntoutustukea haetaan Kelasta tai eläkevakuutusyhtiöstä, mutta osakuntoutustukea vain omasta eläkevakuutusyhtiöstä.

Lisätietoja: Kela ja Työeläke.fi

Lue seuraavaksi

Search

Found 0 results