Hyppää sisältöön

Arjen tukea lapsiperheille

Kaikki lapsiperheet tarvitsevat joskus käytännön apua arjen askareissa ja tukea vanhemmuudessa. Oma lähipiiri voi auttaa, mutta tukea voi kysyä myös neuvolasta ja oman kunnan sosiaalitoimesta. Avun pyytäminen ja saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Terhi Koivumäki, kehittämispäällikkö, Neuvokas perhe
Julkaistu 29.6.2016
Päivitetty 1.12.2020

Lapsiperheiden kotipalvelu tukee arjen sujumista

Lapsiperheellä on oikeus saada kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista sairauden, raskauden tai synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityistilanteen takia. Erityinen perhetilanne voi tarkoittaa esimerkiksi vanhempien erovaihetta tai perheenjäsenen kuolemaa, mutta myös tilannetta, jossa pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen hoito kuormittaa tai perheessä on useita pieniä lapsia.

Kotipalvelu on perheen arjen tukemiseen tarkoitettua käytännön työtä. Palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, päivittäisiä kotiaskareita, pyykinpesua ja ruuanlaittoa sekä tukea lasten kasvatuksessa. Kotipalvelu tukee ja vahvistaa perheen omia arjen taitoja ja toimintakykyä.

Kotipalvelua voidaan järjestää tilapäisenä tai jatkuvasti ja säännöllisesti. Palvelun tarve arvioidaan ja palvelu suunnitellaan ja toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalvelua voi kysyä neuvolasta tai kunnan sosiaalitoimesta.
Kotipalvelu on maksullista. Palvelusta peritään tuntimaksu tai kuukausimaksu. Jos kotipalvelu on säännöllistä, siitä peritään yleensä kuukausimaksu, joka määräytyy käyntikertojen, perheen koon sekä perheen yhteisten bruttotulojen mukaan. Asiakasmaksuihin voi hakea kunnalta maksun alennusta tai vapautusta maksusta.

Kunta voi tuottaa palvelua omana palveluna tai ostopalveluna. Joissakin kunnissa on käytössä myös palveluseteli sopivien palvelujen hankkimiseen. Sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua voivat saada myös perheet, jotka saavat palveluja myös lastensuojelun tai vammaispalvelujen kautta.

 

Perhetyöstä apua vuorovaikutukseen ja vahvistusta voimavaroille

Perhetyö voi olla osa kotipalvelutyötä tai sitä voi saada erikseen. Se on maksuton palvelu. Perhetyöllä tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Perhetyö on pitkäjänteisempää keskusteluun ja yhteiseen toimintaan perustuvaa työtä perhetyöntekijän kanssa. Perhetyötä tehdään yhdessä laaditun perhetyön suunnitelman mukaisesti koko perheen kanssa perheen kotona.

Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Apua tarjotaan ja annetaan niissä asioissa, joissa perhe sitä tarvitsee. Käytännössä perhetyö tarjoaa tukea lasten ja nuorten kasvatukseen, vanhempana jaksamiseen, vuorovaikutukseen, sosiaalisiin verkostojen tarkasteluun, kodin sääntöihin, arjen rytmeihin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Luottamuksellinen keskustelu ja perheen voimavarojen ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia ja varhainen tuki voi estää ongelmia kasautumasta.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Joissakin kunnissa on perhekeskuksia, joihin on koottu lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut. Perhekeskuksessa voi olla monen alan työntekijöitä ja toimintaa ja sieltä perhe voi saada apua ja palveluja saman katon alta. Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa.

Vertaistuki ja lomat auttavat jaksamaan

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle voidaan järjestää sosiaalipalveluna tukihenkilö tai tukiperhe. Tukihenkilö voi viettää aikaa lapsen kanssa, kuljettaa häntä harrastuksiin, tukea koulunkäynnissä tai itsenäistymisessä. Myös vanhempi voi saada tukihenkilön sosiaalipalveluna.

Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat toisiaan keskustelun ja yhteisen tekemisen merkeissä. Yhteyttä pidetään tuettavan tarpeiden mukaisesti, ja tukihenkilötoimintaa voidaan jatkaa sopivalta tuntuvan ajan. Tukiperhetoiminnassa lapsi osallistuu tukiperheen normaaliin arkeen. Hän voi yöpyä tukiperheen luona esimerkiksi viikonloppuisin tai joskus pidempäänkin, esimerkiksi loma-aikoina.

Lapsiperheille tarjotaan myös tukea lomanviettoon. Sosiaalihuoltolain mukaisia lomanviettopalveluja annetaan perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella. Lomanviettopalveluja voidaan järjestää koko perheelle tai perheen lapsille tai nuorille. Kunta voi järjestää lomanviettopalveluita itse tai yhteistyössä esim. järjestöjen tai seurakuntien kanssa. Lyhytkestoisilla lapsille tarjottavilla tukilomilla voidaan tukea lapsiperheiden jaksamista.

Vertaistuki toisilta samassa tilanteessa olevilta perheiltä ja lapsilta on usein mittaamattoman arvokasta. Sydänlapset ja aikuiset -yhdistys järjestää vertaistukea erityisesti sydänlapsille ja heidän perheilleen. Vertaistuen ydin on, että lapset ja perheet jakavat kokemuksiaan ja saavat toisiltaan tukea, toivoa sekä uusia näkökulmia. Lastensuojelu ja perhesosiaalityö järjestävät omille asiakkailleen perheiden, vanhempien, nuorten ja lasten ryhmiä tai ohjaavat perheitä mm. erilaisten järjestöjen ryhmiin. Monilla järjestöillä on vertaisryhmiä ja neuvoja vanhemmuuteen ja lapsiperhearkeen sekä myös kivaa vapaa-ajan ja loma-ajan toimintaa perheille. Niitä kannattaa kysellä sosiaalitoimen lisäksi järjestöjen paikallisyhdistyksistä tai -osastoista.

 

Artikkelissa käytetty asiantuntijana Laura Tuominen-Lozić, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Diabetesliitto

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi