Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänsairaudet / Rytmihäiriöt / Eteisvärinä ja haarakatkos

Olen ollut ns. flimmeripotilas parin vuosikymmenen ajan. Tällä hetkellä olen 65-vuotias hyvässä kunnossa oleva mies. Syytä flimmeri-vaivalle ei ole löytynyt. Toistakymmentä vuotta käytin Tambocor-lääkettä ja vaiva pysyi kutakuinkin kurissa.

Kuluvana keväänä huhtikuun alussa tuli flimmerikohtaus, joka täytyi kääntää sähköllä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun sähköä täytyi käyttää. Aikaisemmin on kääntynyt itsestään.

Viimeisen flimmerin hoidossa todettiin oikea haarakatkos ja Tambocor-lääkitys täytyi lopettaa. Nyt on reilut pari kuukautta mennyt ilman estolääkitystä, ainoastaan uutena Pradaxa enempien haittojen estoon. (Bisoprol oli aluksi käytössä, mutta se täytyi jättää haittojen vuoksi pois. Losartan 25 mg hieman kohonneen verenpaineen hillitsemiseen). Flimmeri on pysynyt kurissa, eikä korvaavaa hoitoa ole toistaiseksi päätetty.

Ekg:ssa 2016 huhtikuun alussa QRS 100 ms Tambocorin lopetuksen jälkeen.

Kontrollikäynnissä toukokuun lopulla ekg arvot: PQ 0.19 ja QRS 140 ms.

Voiko haarakatkosaika vaihdella eri mittauksissa, vai voiko kuvaamani haarakatkoksen pidentyminen ennakoida pysyvää pidentymistä?

Vasen eteinen on suurentunut. Lausuntoon on merkitty pinta-alaksi 27cm2.

Mitä em. eteisen pinta-ala mahtaa kertoa?

17/06/2016

Haarakatkoskin

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 20.6.2016
Päivitetty 4.6.2018

Haarakatkos merkitsee, että jokin sydämen kammioihin johtavista sähköisistä johtoradoista ei toimi, jolloin sähköinen aktivaatio kyllä leviää asianmukaisesti koko sydänlihakseen, mutta osittain kiertoteitse ja siten normaalia hitaammin. Tämä heijastuu kammioiden aktivaatiota kuvastavan QRS-kompleksin levenemisenä. Normaalin yläraja on 100-110 ms. Haarakatkoksissa QRS-kompleksin leveys on yli 120 ms. Kompleksin muodosta voidaan päätellä, mikä haara on ”poikki”. Vika voi olla alkuun ajoittainen ja liittyä erityisesti tiheämpään sykkeeseen, jolloin lievästi heikentynyt johtorata ei ”vedä”.

Oikean puolen haarakatkos on sinänsä hyvänlaatuinen eikä haittaa havaittavasti sydämen toimintaa. Se on kuitenkin este flekainidin (Tambocor) käytölle, koska lääke hidastaa johtumista ja voi aiheuttaa sykettä hidastavan eteis-kammiokatkoksen.

Vasemman eteisen normaali pinta-ala on alle 20 cm2. 20-30 cm2 on lievästi, 30-40 cm2 kohtalaisesti ja yli 40 cm2 huomattavasti laajentunut. Käytännön merkitys on se, että mitä enemmän eteinen on laajentunut, sen huonommat mahdollisuudet on ylläpitää normaalirytmiä. Eteisen ollessa huomattavan laaja on parempi pidättäytyä turhista eteisvärinän kääntöyrityksistä. 27 cm2 ei ole este pyrkiä normaalirytmiin vaikkapa kateriablaation keinoin, jos tämä hoito muuten katsotaan aiheelliseksi.

20/06/2016

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi