Hyppää sisältöön

Mikä on vielä ns normaali puslssinpainearvo? Itselläni tulee päänsärkyä kun alapaine on noin 90 tai yli ja pulssinpaine 43 tai yli.

02/11/2016

Keke

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 4.11.2016
Päivitetty 4.6.2018

Pulssipaineella tarkoitetaan systolisen (ylä-) ja diastolisen (ala-) paineen välistä eroa. Esimerkiksi jos verenpaine on 140/90 mmHg, pulssipaine on 140-90=50 mmHg. Pulssipaineelle ei ole määritelty viite- eikä tavoitearvoja, mutta jos sovelletaan ”normaalin” verenpaineen raja-arvoja 130/85, tuolla tasolla pulssipaine on 45 mmHg. ”Ihanteellisen” tason 120/80 rajalla se on 40 mmHg.

Kun verisuonet vanhemmiten jäykistyvät eivätkä jousta pulssiaallon kulkiessa aortassa, yläpaine nousee ja alapaine laskee eli siis pulssipaine suurenee. Eurooppalaisten verenpaine- ja sydänjärjestöjen hoitosuosituksessa normaalin rajaksi on tässä mielessä määritelty 60 mmHg. Sen ylittyessä pulssipaine siis kuvastaa valtimoiden jäykistymistä.

Mietittessä verenpaineen ja oireiden välistä suhdetta sudenkuoppana on syy-yhteyden suunta: nouseeko paine siksi että päätä särkee vai päinvastoin. Pääsääntö on, että verenpainetta ei voi luotettavasti päätellä oireiden perusteella. Jos jotkut yksilöt muodostavat tässä poikkeuksen, mikäs siinä, mutta heilläkin verenpaineen arvioinnin tulee perustua ohjeiden mukaan tehtyihin mittauksiin.

04/11/2016

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset