Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Alkoholinkulutus ja ylipaino lisäävät masentuneen matala-asteista tulehdusta

Alkoholinkulutus ja ylipaino lisäävät masentuneen matala-asteista tulehdusta

Masennus, alkoholin käyttö ja ylipaino liittyvät usein yhteen. Masennuspotilaista viidesosalla ilmenee haitallista alkoholin käyttöä. Alkoholista riippuvaisista henkilöistä kolmasosa on masentunut. Haitalliset elämäntavat taas lisäävät riskiä ylipainoisuuteen.

Tiina Eloranta, toimittaja
Julkaistu 1.9.2022

Lääketieteen lisensiaatti, psykiatri Mari Archer totesi väitöstutkimuksessaan, että muutokset matala-asteista tulehdusta kuvaavien merkkiaineiden pitoisuuksissa yhdistävät alkoholin käytön, ylipainon ja masennuksen.

Masennus on yksi maailman johtavista työ- ja toimintakyvyn menettämiseen johtavista sairauksista. Arvioidaan, että yli 15 prosenttia väestöstä sairastuu masennukseen jossain vaiheessa elämäänsä. Myös Suomessa masennus on ohittanut tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet yleisimpänä syynä työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisessa.

Alkoholin suurkulutusta on raportoitu noin viidesosalla masennuspotilaista. Vastaavasti kolmasosa alkoholiriippuvaisista potilasta kärsii masennuksesta. Masennuspotilaat ovat usein ylipainoisia.

– Masennukseen näyttäisikin liittyvän lisääntyvästi haitallisia elämäntapatekijöitä kuten päihderiippuvuus, korkearasvainen ruokavalio ja vähäinen liikunta, jotka taas osaltaan lisäävät riskiä ylipainoisuudelle, Archer toteaa Tampereen yliopistossa tekemäänsä väitöstutkimusta koskevassa tiedotteessa.

Matala-asteinen tulehdus on jo aiemmin yhdistetty moniin kansansairauksiin kuten diabetekseen.

Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin masennuspotilaiden matala-asteista tulehdusta hoidon alkutilanteessa sekä kuuden kuukauden hoitojakson jälkeen. Samalla arvioitiin potilaiden alkoholin käytön ja ylipainon mahdollista yhteyttä tulehdustilaan sekä masennuksen vaikeusasteeseen.

Tutkimukseen osallistui 242 psykiatrisessa hoidossa olevaa masennuspotilasta. Heistä noin puolella ilmeni samanaikaisesti alkoholin suurkulutusta.

Tutkimuksessa todettiin, että matala-asteisen tulehduksen merkkiaineet kohosivat osittain sukupuolisidonnaisesti, mutta myös alkoholin kulutukseen liittyen. Ylipaino lisäsi odotetusti erityisesti rasvakudoksesta vapautuvien tulehdusmerkkiaineiden määrää. Tutkimus vahvisti alkoholin haitallisen vaikutuksen masennuspotilaiden tulehdustilaa tarkasteltaessa.

– Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että alkoholin käytön kartoitus tulisi olla rutiininomaisesti osa masennuksen diagnostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa, Archer sanoo.

– Lisäksi elämäntapaohjaus ylipainon välttämiseksi tulisi sisällyttää rutiininomaisesti osaksi masennuksen hoitoa ylipainoon liittyvän matala-asteisen tulehduksen lisääntymisen vuoksi.

Lääketieteen lisensiaatti Mari Archerin psykiatrian alaan kuuluva väitöskirja A Role of Alcohol and Adiposity in Low-grade Inflammation of Depression tarkastettiin Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 25.3.2022.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi