Hyppää sisältöön
Etusivu / Hälsa och livstil / Lähde liikkeelle

Lähde liikkeelle

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus -fysioterapiasuosituksen päivitys vuoden 2022 lopulla perustuu järjestelmällisesti koottuun tutkimus­tietoon. Se suosittaa riittävää arkista aktiivisuutta, kestävyysliikuntaa sekä lihasvoimaharjoittelua läpi elämän osana sepelvaltimotaudin omahoitoa.

Annukka Alapappila, Liikunta-asiantuntija
Julkaistu 23.3.2023
Kuva Anna Kara

Suosituksen mukaan liikunnan tulisi olla osa sairastuneen elämää iästä ja sukupuolesta riippumatta. Keskeistä on, että sairastunut oppii ja rohkaistuu liikkumaan säännöllisesti, riittävän kuormittavasti ja turvallisesti. Yksilöllisen liikuntatavoitteen merkitys korostuu ja parhaimmillaan siitä on sovittu yhdessä ammattilaisen kanssa.

Liikunnan vaikutukset sepelvaltimotautia sairastavalle

Tutkimustiedon mukaan liikunta vähentää merkittävästi sepelvaltimotaudista johtuvia sydäntapahtumia. Säännöllinen liikunta vähentää uusien, sydän- ja verisuonitaudeista johtuvien, sairaalahoitojen tarvetta sekä infarktin vaaraa. Myös pallolaajennuksen jälkeen se vähentää toimenpiteen jälkeisten sydän- ja verisuonitapahtumien vaaraa ja nopeuttaa sydämen pumppaustehon palautumista.

Säännöllinen kestävyysliikunta parantaa maksimaalista hapenottokykyä eli fyysistä kuntoa. Liikunta laskee verenpainetta, vähentää LDL-kolesterolipitoisuutta ja lisää HDL-kolesterolipitoisuutta. Lisäksi se parantaa valtimoiden toimintaa, sydämen pumppaustehoa sekä lisää energisyyttä, vähentää väsymystä ja parantaa elämänlaatua.

Sepelvaltimotaudin lääkkeet ja liikunta

Yksilöllisesti ja sairauden vaikeusasteen mukaan toteutetun lääkehoidon aikana sepelvaltimotautia sairastava voi liikkua suositusten mukaisesti. Lääkitys ei vaikuta olennaisesti liikunnan toteuttamiseen.

Nitraatteja, joita käytetään rintakipuoireiden estoon ja niiden hoitoon, tulee käyttää liikunnan aikana lääkärin ohjeiden mukaisesti. Niitä voi käyttää myös liikuntaa edeltävästi tai liikunnan aikana, jos rintakipuoireisto edellyttää. Lyhytvaikutteisten nitraattien käyttöä suositellaan, jos rintakipuoireita ilmenee herkästi erityisesti liikunnan alussa tai sen aikana.

Beetasalpaajien lääkeannos tulee optimoida yksilöllisesti oireet huomioiden, jotta syketaso olisi sopiva myös liikunnan aikana. Statiinien keskeisin liikuntaa rajoittava haittavaikutus on lihaskipu. Mahdollisten lihasoireiden syy tulee selvittää, jotta liikuntaa ja lääkehoitoa voidaan jatkaa turvallisesti.

Lisäksi ACE:n estäjiä, AT2-­reseptorin salpaajia, diureetteja, kalsiumsalpaajia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen. Ne eivät vaikuta olennaisesti liikuntaan.

Sairaalasta alkaa liikkuva elämäntapa

Alkusysäyksen liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan tulisi tapahtua jo sairaalassa. Varhainen liikkeellelähtö, alustava liikuntaohjaus sekä lähete liikunnallista elämäntapaa tukevan ammattilaisen luo ovat ydinasioita.

Sairaalasta kotiutumisen jälkeen tulee olla mahdollisuus kattavampaan elintapaohjaukseen, liikuntasuunnitelman tekoon ja ryhmäliikuntaan. Tätä polkua pitkin sairastunut löytää parhaimmillaan omalla tahdillaan omanlaisensa liikunnallisen elämäntavan. Tarjolla tulee olla mahdollisuus päästä keskustelemaan liikkumisesta ammattilaisen kanssa ja saada siihen tarvittavaa tukea ja seurantaa.

Liikuntasuosituksen tulee rakentua aina yksilöllisesti huomioiden sairastuneen fyysinen kunto, sairauden historia ja nykytila sekä henkilökohtaiset tavoitteet liikunnalle. Parhaimmillaan liikunta on monipuolista ja säännöllistä ja sen kuormittavuus kasvaa tuntemusten mukaan. Monipuoliseen liikuntaan kuuluvat hyöty- ja arkiaktiivisuus, kestävyysliikunta ja lihasvoimaharjoittelu.

Sepelvaltimotautia sairastavalle suositellaan monipuolista liikuntaa

Hyöty- ja  arkiaktiivisuus

Mielellään päivittäin, vähintään 3–4 kertaa viikossa

Vähintään 30 minuuttia kerrallaan, mielellään 60 minuuttia

Vähintään kohtuullisesti kuormittavaa fyysistä aktiivisuutta kuten reipasta kävelyä.

Kestävyys­­liikunta

Mielellään päivittäin, vähintään 3 kertaa viikossa

Vähintään 2,5 tuntia viikossa, mielellään 3–4 tuntia

Vähintään 20 minuuttia kerrallaan, mielellään  60 minuuttia

Alussa kevyellä ja kohtuullisesti kuormittavalla teholla, vähitellen teho saa nousta rasittavaksi.

Lihasvoima­harjoittelu

2–3 päivänä viikossa

8–10 suurimpia lihas­ryhmiä kuormittavaa liikettä, 10–15 toistoa/liike ja 1–3 sarjaa kohtuullisesti kuormit­tavalla teholla.

Tutustu ja tule mukaan:

sydan.fi/kurssikalenteri

sydan.fi/vertaistuki

sydan.fi/tule-mukaan

sydan.fi/tapahtumakalenteri

Tukea liikkumiseesi

Sydänliiton kursseilla pääsee tapaamaan toisia samassa elämäntilanteessa olevia ja jakamaan kokemuksia yhdessä toimien ja oppien. Vertaistukihenkilön kanssa voi puhua luottamuksella liikunnasta, omista ajatuksista ja tunteista. Sydänliiton valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen toiminta kutsuu mukaan jokaisen sepelvaltimo­tautia sairastavan.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi