Hyppää sisältöön
Etusivu / Lehdistötiedote / Sote-järjestöissä tarvitaan rakenteiden uudistamista ja tiiviimpää yhteistyötä

Aivoliiton, Diabetesliiton, Filhan, Hengitysliiton, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen toiminnanjohtajat pitävät tärkeänä tehostaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa uudistamalla rakenteita, karsimalla päällekkäisyyksiä ja lisäämällä yhteistyössä tuotettavia toimintoja.

Pääministeri Orpon hallitus päätti kehysriihessä vaikutuksiltaan suurista vähennyksistä tulevien vuosien sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettäviin valtionavustusten määrärahoihin. Valtionavustusten supistuminen tulee heikentämään merkittävästi sekä isojen että pienten järjestöjen toimintaedellytyksiä. Samalla järjestöjen tuottama toiminta ihmisten arjen tueksi uhkaa heikentyä.

Kansanterveysjärjestöjen toiminnanjohtajat vaativat, että avustusten pienentäminen toteutetaan ennakoitavasti siten, että järjestöillä on riittävä aika varautua muutoksiin. Samalla avustusten hakuun ja niiden käytön raportointiin liittyvää byrokratiaa tulee merkittävästi vähentää.

Kehysriihen pöytäkirjamerkintöjen mukaan valtionavustuskäytänteitä uudistetaan ja tavoitellaan nykyistä vaikuttavampaa toimintaa. Toiminnanjohtajat pitävät pöytäkirjamerkintöjä kannatettavina ja tarpeellisina uudistuksina. Yleisavustuksiin painottaminen tukee järjestöautonomiaa. Toiminnanjohtajat korostavat, että hyvin suunnitelluilla hankeavustuksilla voidaan saada aikaan vaikuttavia uudistuksia. Hankkeiden tulosten hyödyntämisen tulisi olla aiempaa vahvemmin mukana avustusarvioinnissa. Kaiken kaikkiaan valtionavustusten keskeisenä arviointikriteerinä tulee olla vaikuttavuus ja avustettavan toiminnan yhteiskunnallinen merkitys.

Toiminnanjohtajat toteavat, että pienenevät valtionavustukset ohjaavat priorisointeihin.

Kansanterveysjärjestöt valmistelevat yhteistyön tiivistämistä

Toiminnanjohtajat ovat käynnistäneet varautumisen sote-järjestöjen määrärahojen pienenemiseen ja selvittävät mahdollisuuksia yhteistyössä tuotettaviin toimintoihin. Tavoitteena on myös rakentaa uudenlaista yhteistyötä kansanterveysjärjestöjen paikallisen ja alueellisen toiminnan tueksi.

Yhteistyöllä pyritään vahvistamaan yhdistystoiminnan elinvoimaisuutta ja vaikuttavuutta sekä vaikuttamaan terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävään elinympäristöön ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelujen saatavuuteen.

 

Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja, Aivoliitto ry
Juha Viertola, toiminnanjohtaja, Diabetesliitto ry
Tuula Vasankari, pääsihteeri, Filha ry
Markku Hyttinen, toiminnanjohtaja, Hengitysliitto ry
Marjaana Lahti-Koski, pääsihteeri, Suomen Sydänliitto ry
Juha Pekka Turunen, pääsihteeri, Syöpäjärjestöt

 

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi