Hyppää sisältöön
Etusivu / Lehdistötiedote / Sydänrekisterin karu raportti: Vain viidenneksellä sairastuneista kolesteroliarvo tavoitetasolla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi kansallisen sydänrekisterin tietoja ensimmäistä kertaa 13.12.2023. Tulosten mukaan vain reilulla viidenneksellä sairastuneista LDL-kolesteroliarvo on tavoitetasolla, joka on alle 1,4 mmol/l. Joka kolmannelta ei löydy lainkaan mittaustulosta 6-18 kuukautta toimenpiteen jälkeen.

Kohonnut kolesteroli on keskeinen syy valtimoverisuonten kovettumiseen eli ateroskleroosiin. Sen tavallisin seuraus on sepelvaltimotauti. Usein ensimmäinen ateroskleroosin merkki on sydäninfarkti, ja jopa äkkikuolema.

”Tulokset ovat huolestuttavia potilaiden jatkohoidon toteutumisen näkökulmasta. Riskitekijöiden seurannan lisäksi tulisi huolehtia siitä, että kaikilla sairastuneilla on mahdollisuus päästä sydänkuntoutukseen”, Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala sanoo.

THL:n ylläpitämä laaturekisteri tuottaa järjestelmällistä ja yhdenmukaista tietoa siitä, miten sepelvaltimotautia sairastavia potilaita hoidetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti Suomessa. Sydänrekisterin tarjoaman tiedon avulla tulee kehittää hoidon laatua ja vaikuttavuutta. On varmistettava, että hoidon yhdenvertaisuus toteutuu asuinpaikasta riippumatta.

”Laaturekistereistä saatava tieto turvaa potilaan oikeutta Käypä hoito –suositusten mukaiseen hoitoon ja vahvistaa potilaiden yhdenvertaisuutta. On erinomaista, että laaturekisteritoiminta kehittyy ja eduskunta on ohjaamassa siihen lisää rahaa vuodelle 2024”, Hekkala sanoo.

Nyt julkaistiin sydänrekisteristä ensimmäisinä indikaattoreina sydäninfarktin esiintyvyys, infarktin sairastaneiden potilaiden 30 päivän vakioitu kuolleisuus sekä infarktin sairastaneiden potilaiden LDL-kolesteroliarvo vuoden kuluttua sydäninfarktista. Lähivuosina saadaan lisää tietoa hoidon kaikista vaiheista, kuten esimerkiksi pallolaajennushoidosta ja ohitusleikkauksista.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi