Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Kelan kuntoutuskurssilla voi parantaa toimintakykyä

Kelan kuntoutuskurssilla voi parantaa toimintakykyä

Kelan järjestämien kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on parantaa ja turvata kuntoutujan työ- ja/tai toimintakykyä sekä auttaa kuntoutujaa selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti päivittäisissä toiminnoissa.

Marjaana Kirjavainen
Julkaistu 11.11.2015
Päivitetty 12.9.2018
Kuva: Johannes Romppanen

Kela järjestää sydänsairauksia sairastaville kuntoutuskursseja talvella 2015–2016, vaikka harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha onkin supistunut. Muun muassa seuraavia kursseja on tarjolla:

  • Sepelvaltimotautia sairastavien osittainen perhekurssi sekä työelämästä poissaoleville että työelämässä oleville, kuntoutuskurssi
  • Läppäleikkauksessa olleiden osittainen perhekurssi, kuntoutuskurssi
  • Sydämen vajaatoimintaa tai kardiomyopatiaa sairastavien osittainen perhekurssi, kuntoutuskurssi
  • Sydänvikaisten ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten perhekurssi, sopeutumisvalmennuskurssi

Tarvitset hakemuksen liitteeksi B-lääkärinlausunnon tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet. Työelämässä olevat voivat olla yhteydessä työterveyslääkäriin ja työelämän ulkopuolella joko erikoislääkäriin tai terveyskeskuslääkäriin.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Kela voi maksaa täyttä tai osakuntoutusrahaa palkansaajalle ja yrittäjälle. Nuorille on oma kuntoutusraha. Sitä voidaan maksaa 16–19-vuotiaalle nuorelle, joka tarvitsee tehostettua kuntoutusta.
Kuntoutusrahaa maksetaan, jos kuntoutuksen tarkoituksena on työelämään pääsy, siellä pysyminen tai sinne paluu. Kelan kuntoutusrahaan on oikeutettu 16–67-vuotias kuntoutuja siltä ajalta, jolloin hän on kuntoutuksen vuoksi estynyt tekemästä työtään. Kuntoutusrahaa voivat saada myös sopeutumisvalmennukseen ja perhekuntoutukseen osallistuvat läheiset.
Osakuntoutusraha on uusi tuki ja Kela voi maksaa sitä, jos palkansaajan tai yrittäjän työaikaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 prosenttia. Työntekijä ja työnantaja arvioivat yhdessä, voiko kuntoutuspäivänä työskennellä osan aikaa. Yrittäjä tekee arvion itse. Ohjausta voi tarvittaessa pyytää työterveyshuollosta. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.
Muut paitsi nuoret tarvitsevat kuntoutuspäätöksen, jotta heille voidaan maksaa kuntoutusrahaa.
Kuntoutusrahan saaja voi saada ylläpitokorvausta kuntoutuksesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten kattamiseksi. Lisäksi kuntoutujalle korvataan kuntoutuksesta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset sairausvakuutuslain mukaisesti.
Kuntoutujalla, saattajalla, omaisella tai muulla läheisellä on oikeus yöpymisrahaan, jos hän on kuntoutuksen aloitusajan tai liikenneolosuhteiden vuoksi joutunut yöpymään matkalla ja hänelle on todistettavasti aiheutunut yöpymisestä kustannuksia.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi