Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Palveluita sairastuneelle / Seniori ansaitsee terveen suun

Seniori ansaitsee terveen suun

Heikentynyt suun terveys on riski sydänsairauksissa. Aina hoitoon pääsy ei kuitenkaan ole helppoa. Hammaslääkäriasema KotiHammas vie palvelun potilaan luo.

Aulikki Alakangas
Julkaistu 30.8.2016
Päivitetty 28.5.2018
Kuvassa hammashoitaja Mari Ilves ja hammaslääkäri Mikael Bengs hoitotyössään. Kuva Juha Paajanen

Ollessaan 2012 Afrikassa Rotary-järjestön lääkäripankin hommissa, lääketieteen lisensiaatti Tommi Raikula sai idean, joka oli alkusysäys KotiHammas-yrityksen perustamiselle. ”Kaukaa näkee paremmin lähelle”-sanonta piti tässä tapauksessa paikkansa.

– Lounastin hammasteknikon kanssa, ja keskustelimme paikallisten ihmisten vaikeuksista päästä hoitoon. Esimerkiksi Dar Es Salaamissa vakavasti sairaan matka sairaalaan oli kallis ja kivikkoinen. Usein he olivat hakeneet apua paikalliselta tasolta, useimmiten kansanparantajilta. Oireiden vaikeutuessa potilas hakeutui länsimaisen lääketieteen pariin. Hammaslääkärinä aloin miettiä, että kotimaassakin on ihmisiä, joiden on vaikea kulkea hoitoon. Siksipä palvelun voisi viedä hoidettavan luokse, ja aloin etsimään kotihoitoon sopivia laitteistoja.

Vuonna 2013 Raikula oli perustamassa KotiHammas Oy:tä, joka on ensimmäisenä Suomessa kehittänyt mobiilihammashoidon konseptin. KotiHammas kuuluu suomalaiseen MediVida-konserniin.

Sydänpotilaille suun hoito tärkeää

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut yhä enemmän tutkimustuloksia, jotka osoittavat heikentyneen suun terveyden yhteyttä esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien pahenemisessa. Hampaatonkin suu ja limakalvot on syytä tutkia säännöllisesti.

– Sama koskee myös irtoproteesin käyttäjiä. Jopa puolella kokoproteesin käyttäjistä on todettu suun limakalvoilla kandidoosi, hiivasienitulehdus tai tavanomaisesti sanottuna sammas. Tutkimuksissa on todettu, että vanhat proteesit tarjoavat kasvualustan myös keuhkokuumetta aiheuttaville mikrobeille. Ientulehdusten hoito ja säännöllinen hammaskiven poisto takaavat sen, ettei verenkiertoon pääse tulehdusten aiheuttajia, Tommi Raikula korostaa.

Raikula on huomannut työssään, että tutkittava ei aina itse tiedä suunsa todellista terveystilannetta. Aina pelkkään näköhavaintoon perustuva tutkimus ei riitä, vaan usein juuri röntgenkuvat paljastavat hankaliakin leukaluussa olevia infektiopesäkkeitä.

Hoitokalusto kulkee mukana

Hoitotiimiin kuuluu hammaslääkäreitä, suuhygienisti ja erikoishammasteknikko. Kotiympäristössä hoituu myös proteesien korjaus ja uusien valmistus.

– Myös kotikäynneillä diagnostiikka, aseptiikka ja potilasturvallisuus täyttävät nykyaikaisen hammashoidon kriteerit ja näiden osalta toiminta vastaa täysin perinteistä klinikalla tapahtuvaa hammashoitoa. Hyödynnämme tarvittaessa esimerkiksi kuvantamisessa langatonta digitekniikkaa hyväksikäyttävää mobiilihammasröntgeniä. Laitteella saadaan erittäin tarkkoja kuvia hampaista ja leuoista, joita voidaan hyödyntää välittömästi, Raikula kertoo.

Hammaslääkäri tuo mukanaan liikuteltavan hoitotuolin, poralaitteiston sekä hammaskiven poistoon tarkoitetun ultraäänilaitteen. Potilastiedot pysyvät salassa mobiiliympäristössä toimivan suojatun potilastietojärjestelmän ansiosta.

– Suurin osa asiakkaista on iäkkäitä, liikuntaesteisiä vanhuksia. Joukkoon mahtuu esimerkiksi kehitysvammaisia ja erilaisissa onnettomuuksissa liikunta- ja toimintakykynsä menettäneitä. Muistisairaista huolehtivat omaiset pyytävät myös kotikäynnille läheisensä luokse. Asiakkaita on sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Käyntejä tehdään yksityisiin hoivalaitoksiin ja kuntien palvelutaloihin.

Mitä maksaa

KotiHampaan hammaslääkärin hoitokäynti kodissa maksaa keskimäärin saman verran kuin yksityislääkärin vastaanotolla Helsingissä. Käytössä on myös Kelan suorakorvaus, jolloin ylimääräistä paperityötä ei synny.

– Käyntimaksu Kela-korvauksen vähentämisen jälkeen on 90,50 euroa. Tämän lisäksi veloitetaan tehdyistä toimenpiteistä. Taloudellisesti ajatellen asiakas hyötyy toiminnan tehokkuudesta, kun kalliit potilassiirtokustannukset ja muut kiinteät sivukulut jäävät pois, Raikula kiteyttää.

Kolmivuotisen toiminnan tulokset luovat uskoa tulevaisuuteen.

– Väestön ikääntyessä tarvetta palvelulle näyttää olevan lisääntyvässä määrin. Kustannustehokkaiden ja järkevästi tuotettujen terveyspalvelujen aikaansaaminen haastaa perinteiset toimintamallit ja tilalle on tultava innovatiivisempaa tapaa ajatella.

Pääkaupunkiseudulla toimintansa aloittanut KotiHammas on laajentamassa toimintaansa aloittaen hammashoidon avopalvelut Oulussa. Helmikuun alussa liiketoimintasopimus oululaisen Suukko Suuhygienistipalvelujen kanssa tulee täydentämään paikallista toimintaa.

Äidille hammashoito kotiin

Kun Jussi Koiviston äidin yleiskunto heikkeni, oli aika miettiä uusia hoitovaihtoehtoja. Vaikka oma työ oli vaativaa, päätös äidin ottamiseksi Koivistojen kotiin ja omaishoitajaksi ryhtyminen tuntui oikealta ratkaisulta.

– 82-vuotiaan äidin liikuntakyky on heikentynyt ja lääkärissä käynnit ovat aika työläs toimenpide. Kun äidin hammashoito tuli ajankohtaiseksi, pohdimme Helsingin kaupungin vanhusten omaishoidosta vastaavan työntekijän kanssa, miten äidin hammashoito saataisiin mahdollisimman vähän häntä rasittavaksi. Terveydenhoitaja oli kuullut hyvää palautetta KotiHampaan palveluista.

Koiviston mielestä tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä saatu hammashoito on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.

– Tommi Raikula on hoitanut äitini hampaat hyvin ja lääkäri–potilassuhde on ollut myönteisen vuorovaikutteinen. Toki yksityisellä puolella on kotikäyntimaksu, mutta hintavia olisivat hammaslääkärimatkat sairaankuljetuksenakin. Äidin vointi ja yleiskunto ovat selvästi kohentuneet, kun ”purukalusto” on saatu hyvään kuntoon.

Koivisto toivookin, että Helsingin kaupunki ottaisi kotihammaslääkärin palvelusetelialihankkijaksi, koska kysyntää varmasti olisi. Tällöin myös vähävaraisilla olisi pääsy potilasystävällisen kotikäyntihammaslääkärin hoitoon.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi