Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Palveluita sairastuneelle / Digitalisaatio tuo hoidon ja kuntoutuksen lähelle

Digitalisaatio tuo hoidon ja kuntoutuksen lähelle

Parhaimmillaan digitaaliset palvelut parantavat palvelujen saatavuutta, laatua ja valinnanvapautta. Palvelujen käyttöä helpottaa utelias asenne ja perustaitojen hankkiminen.

Julkaistu 4.10.2019
Päivitetty 9.10.2019

Digitalisaatio haastaa järjestämään palveluja uudella tavalla, mikä tarkoittaa nykyisten toimintatapojen uudistamista ja palveluiden sähköistämistä. Terveydenhuollon yhteydenotot ja vastaanottokäynnit hoituvat mobiilipalvelussa omalla kännykällä.

Julkisten toimijoiden ja palvelujen tarjoajien vastuulla on kehittää meille helppokäyttöisiä ja turvallisia digitaalisia palveluja. Tällä hetkellä on käynnissä useita hankkeita, joissa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia toimintatapoja. Mm. kaikki Suomen yliopistolliset sairaalat ovat mukana kehittämisessä Terveyskylän digitaalisia virtuaalisairaalapalveluja.

Digitaalinen hoitopolku

Sairaanhoidossa on jo nyt käytössä yli 80 digitaalista hoitopolkua, jotka palvelevat noin 10 000 potilasta. Esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa on käytössä sepelvaltimopotilaan digihoitopolku. Se on sähköinen asiointipalvelu, joka tukee sairaalasta kotiutumista ja turvaa hoidon käynnistymistä.  Vastaavia sydänsairauksien hoitoon liittyviä digitaalisia polkuja otetaan käyttöön myös muissa sairaaloissa.

Oulun digihoitopolulla sydäninfarktiin sairastunut saa tukea ja ohjausta neljän viikon ajan sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Järjestelmään rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelusta käyttäjä löytää vastauksia arjessa esiin nousseisiin esimerkiksi sairauteen ja sen hoitoon liittyviin kysymyksiin. Tarvittaessa hän voi olla yhteydessä sairaalan sydänhoitajaan ja saada henkilökohtaista tukea.

Neljän viikon jälkeen palvelu sulkeutuu ja hoito jatkuu omalla terveysasemalla tai työterveyshuollossa. Tulevaisuudessa myös jatkohoitoon on tarjolla digitaalisia vaihtoehtoja kuten sydänvalmennusta ja omahoito-ohjelmia.

Etäkuntoutuksesta hyviä kokemuksia

Myös etäkuntoutuksesta on hyviä kokemuksia. Etäkuntoutus tarkoittaa kuntoutusta, jossa käytetään etäteknologiaa, kuten matkapuhelinta, tietokonetta, tablettitietokonetta, videoita tai videoneuvottelua. Etäkuntoutusta ohjaa ja seuraa ammattilainen.

Etäkuntoutus voi toteutua joko reaaliajassa tai olla ajasta riippumatonta. Se voi sisältää verkkomateriaalia, omatoimisesti toteutettavia harjoitteluohjelmia, erilaisia tehtäviä ja testejä. Kuntoutuksessa voidaan hyödyntää aktiivisuusmittareiden tai älykellojen keräämiä tietoja ja puhelimen mobiilisovelluksia, jotka muistuttavat tai kannustavat harjoitteluun. Yhteys virtuaalivalmentajaan ja muihin osallistujiin voidaan järjestää videoyhteyden tai tekstipohjaisen keskustelun välityksellä. Myös teknologia voi kannustaa ja luoda toivoa.

Kansaneläkelaitos on selvittänyt etäkuntoutuksen vaikutuksia. Palautteiden perusteella asiakkaat ovat ottaneet etäkuntoutuksen hyvin vastaan. Jatkossa etäkuntoutus on osana Kelan kuntoutusta.

Digipalvelut osana Sydänliiton kuntoutusta

Myös sydänjärjestöissä kehitetään digitaalisia palveluja. Satakunnan Sydänpiiri on kehittänyt elintapaohjauksen- ja painonhallinnan Verkkopuntari-valmennusohjelman. Sydänliitto on mukana kehittämässä etäsopeutumisvalmennusta yhdessä kymmenen muun potilasjärjestön kanssa. Tulossa on myös digitaalinen sydänvalmennuksen ohjelma. Sydän.fi-verkkopalvelu tavoittaa kuukausittain noin 170 000 kävijää.

Etelä-Suomen Sydänpiiri kouluttaa vapaaehtoisia sydändigineuvojia, jotka opastavat sähköisten palvelujen löytämiseen ja käyttöön. Apua annetaan myös älylaitteen tai tietokoneen hankintaan ja hallintaan.

Digitaidot ovat kansalaistaitoja

Digitaaliset palvelut rakennetaan käyttäjän tarpeisiin. Hänelle tarjotaan välineitä oman toipumisen, kuntoutumisen tai terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen. Parhaimmillaan terveydenhoito jalkautuu osaksi potilaan arkea.

Hyvistä digitaidoista on apua. Omia digitaitoja kannattaa vaalia ja kehittää, sillä ne ovat uusia kansalaistaitoja. Onneksi neuvontaa ja tukea on tarjolla. Kunnat tarjoavat maksutonta digineuvontaa kirjastoissa, vanhusten palvelukeskuksissa ja nuorisotaloissa. Apua saa niin tietoteknisiin kysymyksiin, sähköiseen asiointiin kuin laitteiden käyttöön. Monet kansalaisopistot ja järjestöt järjestävät digikursseja ja -neuvontaa. Digitaitoja voi opiskella itsekseen tai sukulaisen tai naapurin kanssa. Apua digitaalisten palvelujen käyttöön voi löytyä omasta lähipiiristä.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi