Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu

Henkinen hyvinvointi ja yhteys muihin ihmisiin

Terveys ei ole vain fyysinen tila, vaan siihen kuuluvat myös henkinen tasapaino ja yhteys muihin ihmisiin. 

26.8.2018
·
Anneli Luoma-Kuikka
·
Kuva: Rodeo

Sairastuminen koettelee tasapainoa näillä kaikilla elämänalueilla. Sairastuminen ja terveyden menettäminen  aiheuttavat surua. Elämän hankalina hetkinä on normaalia kokea huolta ja väsymystä. Sairastunut voi tuntea pelkoa tulevaisuudesta, alavireisyyttä,  unettomuutta, ahdistusta ja masentuneisuutta.    Sairastuminen muuttaa myös läheisten elämää ja herättää monenlaisia tuntoja. Ajatuksista ja tunteista voi puhua läheisten kanssa, se usein helpottaa.

Jos mieli on pitkään alavireinen, elämä tuntuu harmaalta, itkettää, mikään ei oikein kiinnosta,  tämä kannattaa ottaa esille  lääkärin tai sydänhoitajajan  vastaanotolla.

Keskustelu toisten kanssa , joko ammattilaisen kanssa tai vertaistukihenkilön kanssa voi auttaa.  Vaikka vakava sairaus voi aiheuttaa elämään rajoituksia, se ei aina tuo vain kielteisiä seurauksia. Kun potilaita haastatellaan myöhemmin, monet heistä pitävät kokemusta arvokkaana.  Sairauden sanotaan osoittaneen, mikä elämässä on todella tärkeää ja mistä ei kannata stressata.

 

Lue seuraavaksi