Hyppää sisältöön

Ohitusleikkaus kiertää sepelvaltimon ahtauman

Ohitusleikkausta käytetään vaikeimpiin sepelvaltimotaudin muotoihin tai jos oireiden hallinta niin vaatii.

Mikko Syvänne
Julkaistu 1.12.2016
Päivitetty 11.11.2019
Kuva: Sydänliitto

Sepelvaltimotauti on mahdollista saada pysymään aisoissa lääkityksen, suotuisien elintapojen ja niin sanottujen kajoavien hoitomuotojen ansiosta. Elintapa- ja lääkehoito kuuluvat asiaan aina. Pallolaajennusta tai ohitusleikkausta käytetään vaikeimpiin tautimuotoihin tai jos oireiden hallinta niin vaatii.

Sepelvaltimon ahtaumaa ei voi aina hoitaa pallolaajennuksella. Jos ahtauma sijaitsee epäsuotuisassa paikassa tai jos sepelvaltimotauti on kovin laaja, harkitaan ohitusleikkausta. Usein ohitusleikkaus lievittää oireita, mutta vaikeimmissa tapauksissa myös parantaa potilaan ennustetta.

Ohitusleikkauksessa tukossa oleva tai ahtautunut sepelvaltimo ”kierretään” terveellä, potilaan omasta kehosta otetulla valtimosiirrännäisellä tai jalasta otetulla laskimolla. Siten veri pääsee jälleen kuljettamaan sydänlihakseen happea ja ravinteita.

Ohitusleikkauksen tekemiseen on erilaisia menetelmiä. Menetelmän valintaan vaikuttavat potilaan kunto sekä ahtaumien lukumäärä, sijainti ja vaikeusaste. Ohitusleikkaus tehdään nukutuksessa, ja siitä toipuminen kestää viikkoja kauemmin kuin pallolaajennustoimenpiteestä.

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus tehdään lähes aina avaamalla rintalasta. Leikkaus voidaan tehdä sydän-keuhkokoneen avulla.

Sydän-keuhkokonetta käytettäessä sydän pysäytetään ja eristetään verenkierrosta. Tällaista leikkausta kutsutaan pysäytetyn sydämen leikkaukseksi. Tällöin sepelvaltimoita ja sydäntä on helppo tutkia ja käsitellä.

Ilman sydän-keuhkokonetta tehtävässä leikkauksessa sydän toimii kuten tavallisesti. Sepelvaltimoiden alue ja sitä ympäröivä sydänlihas saadaan vakaajien avulla liikkumattomiksi siksi aikaa, kun ohitettava siirre ja vastaanottava suoni liitetään yhteen.

Sepelvaltimon ohitussiirteenä käytetään pääasiassa rintakehän sisäseinämän valtimoita, jaloista otettavia laskimosiirteitä tai kädestä otettavaa värttinävaltimoa. Ennen rintalastan sulkemista varmistetaan, että veri virtaa hyvin ohitussiirteiden kautta. Yleensä leikkausalueelle jätetään laskuputkia, joita pitkin kertynyt veri poistuu. Rintalasta suljetaan teräslangoilla niin, että siitä tulee vakaa ja se luutuu hyvin.

Sairaalahoito sydänleikkauksen jälkeen kestää yleensä 5-10 vuorokautta. Sydänleikkauksesta toipuminen kestää tavallisesti 3–6 kuukautta, joskus kauemminkin. Toipumiseen vaikuttavat monet asiat, kuten ikä, yleiskunto, vointi ennen leikkausta, muut sairaudet ja tehty leikkaus.

Lue seuraavaksi