Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänsairaudet / Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimotauti

Kun sydämen omat valtimot, sepelvaltimot, sairastuvat on kyseessä sepelvaltimotauti

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 9.2.2023

Sepelvaltimot ovat sydämen pinnalla kulkevia valtimoita, jotka vievät happea ja ravinteita sydänlihakselle itselleen. Happea ei siis kulkeudu sydämelle sen sisällä kiertävästä verestä, vaan veren kuljettamiseen tarvitaan omat verisuonet.

Sepelvaltimotaudin kehittyminen

Sepelvaltimotaudissa sydämen valtimoiden sisäkerrokseen alkaa kehittyä rasvapesäkkeitä, jotka ajan myötä aiheuttavat valtimon ahtautumisen. Kyse on ateroskleroosista eli valtimoiden kovettumistaudista.

Lue lisää sepelvaltimotaudin kehittymisestä

Kun valtimosta on ahtautunut yli puolet, veren virtaus alkaa vaikeutua ja sydän alkaa kärsiä hapen puutteesta kuormittavissa tilanteissa, kuten rasituksessa. Sisäpinnan ahtaumakohta voi myös tukkeutua äkillisesti, jolloin seurauksena on akuutti kohtaus, sydäninfarkti. Sydämen hapenpuute saa aikaan sepelvaltimotaudin oireet.

Lue lisää sepelvaltimotaudin oireista

 

Sepelvaltimotaudin tutkimukset

Akuutti sydäninfarkti on yleensä todettavissa kohtauksen aikana otetusta sydänfilmistä eli EKG:stä.  Vahvistusta voidaan hakea vielä tutkimalla verikokeella sydänlihaksesta vereen vapautuvia merkkiaineita. Usein sepelvaltimotauti ei onneksi kuitenkaan etene infarktiin asti, vaan oireet ovat ohimeneviä ja ajoittain esiintyviä. Silloin lepotilassa otettu EKG ei paljasta sepelvaltimotautia, vaan tarvitaan muitakin tutkimuksia.

Lue lisää sepelvaltimotaudin tutkimuksista

 

Sepelvaltimotauti on krooninen sairaus

Kun sepelvaltimotauti on todettu tavalla tai toisella, sitä hoidetaan lopun elämää toteuttamalla sydänterveellisiä elintapoja ja käyttämällä sairautta hidastavaa lääkitystä. Jos valtimoiden ahtautumat ovat kehittyneet merkittäviksi, siten että verenvirtaus on huomattavasti vaikeutunutta, ahtautunut kohta voidaan avata pallolaajennuksella. Näin tehdään myös, jos verisuoni on tukkeutunut äkillisesti eli potilaalla on sydäninfarkti. Joskus tarvitaan sepelvaltimoiden ohitusleikkausta. Toimenpiteet eivät pysäytä ateroskleroosin etenemistä, vaan lääkitys ja hyvät elintavat kuuluvat kaikille. Sepelvaltimotauti on pysyvä eli krooninen sairaus.

Valtimoiden ahtautumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten perimä, diabetes, kohonnut verenpaine, tupakointi, kohonnut kolesteroli, stressi, jopa ilmansaasteet. Omilla elintavoilla on suuri merkitys sairauden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Vaikka sepelvaltimotautia ei voi parantaa pois, sen etenemistä on mahdollista hidastaa ja jopa pysäyttää.

Lue lisää sepelvaltimotaudin ehkäisystä

 

Sepelvaltimotaudin sanastoa

Sepelvaltimot= sydämen omia valtimoita, joita on yleensä kolme päähaaraa (LAD, LCX ja RCA). Nämä jakaantuvan pienempiin haaroihin eli osiin. Ruotsiksi nimi on kransartär ja englanniksi coronary artery.

LM= (engl. Left Main) vasen päärunko. Lyhyt valtimorunko, josta sydämen vasemmalle puolelle verta vievät kaksi päähaaraa (LAD ja LCX) saavat alkunsa.

LAD= (engl. Left Ascending Descending) vasemman sepelvaltimon eteen laskeva haara.

LCX= (eng. Left Circumflex) vasemman sepelvaltimon kiertävä haara.

RCA= (engl. Right Coronary Artery) oikea sepelvaltimo.

Sepelvaltimotauti= Sydämen omat valtimot sairastuvat, jolloin osa sydänlihasta ei saa riittävää verenkiertoa. Syynä on yleensä ateroskleroosi eli valtimoiden kovettuminen. Englannin kielellä nimi on coronary artery disease, tästä johdettuna suomen kielessä käytetään joskus nimitystä ”koronaaritauti”.

Sydäninfarkti = (sepelvaltimotautikohtaus tai ”sydänkohtaus”) Sepelvaltimotaudin ilmenemismuoto, jossa yksi kohta sepelvaltimoista menee äkillisesti tukkoon, tai on uhkaavasti tukkeutumassa.

PCI= (engl. Percutaneus Coronary Intervention,  pallolaajennus) Toimenpide, jossa kardiologi avaa ahtaan verisuonen viemällä verisuonireittiä pitkin välineet sepelvaltimosuoneen.

Stentti= Verkkoputki, jonka kardiologi asettaa ahtaumakohtaan. Verkkoputkella halutaan tukea sairastuneen suonen seinämää, jottei se ahtautuisi tästä kohdin uudelleen.

CABG= (engl. Coronary Artery Bypass Grafting,  ohitusleikkaus) Sydänkirurgin suorittama leikkaus, jossa ahtautuneiden sepelvaltimoiden väylät ohitetaan toisilla verisuonilla.

Ahtaumaprosentti= Sepelvaltimon ahtauma ilmoitetaan prosenttilukuna. Esimerkiksi 90%:n ahtaumassa suonen sisäpinta-alasta on siinä kohden vain 10% avoimena.

Preventio= ennaltaehkäisy

Primaaripreventio= Toimet, joilla ehkäistään ettei terve henkilö sairastuisi.

Sekundaaripreventio= Toimet, joilla ehkäistään jo sairastuneen potilaan sairauden etenemistä.

 

 

Haluatko lukea sepelvaltimotautiin liittyvistä asioista vielä laajemmin?

             Lue lisää sepelvaltimotauti -sivulta

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi