Siirry sisältöön

Vertaistuki

Vertaistuesta tukea sairauden kanssa elämiseen.

Anneli Luoma-Kuikka, kehittämispäällikkö Pirjo Suomalainen, suunnittelija
Julkaistu 3.9.2018
Päivitetty 24.1.2020

Vertaistuki on kokemusten jakamista, josta on iloa ja hyötyä sekä tuen antajalle että saajalle. Moni sairastunut on saanut vertaistuesta tukea sairauden kanssa elämiseen ja uusia ystäviä. Esimerkiksi kuntoutusryhmissä ja yhdistystoiminnassa toteutuu spontaani vertaistuki, mielekäs toiminta ja sosiaalinen kanssakäyminen. Tämä kaikki edistää kuntoutumista.

Vertaistukija on kuuntelija, kokemusten jakaja, rohkaisija ja tiedonvälittäjä. Hän on  vaitiolovelvollinen, tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa. Hän on henkilö, joka on itse sairastunut sydänsairauteen tai sydänpotilaiden läheinen, sillä sairaus koskettaa aina koko lähipiiriä. Vertaistukijan tehtävänä on välittää kokemustietoa siitä, mitä on olla sydänpotilas ja miten sairauden kanssa tulee toimeen. Lisäksi hän voi toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa.

Vertaistuki löytyy sydänyhdistyksestä

Sydänyhdistyksissä toimii ympäri maan noin 500 vertaistukihenkilöä. Vertaistukijaan saa yhteyden sydänyhdistysten ja sydänpiirien kautta. Tavallisimpia sydänsairauksia kuten sepelvaltimotautia sairastavien, ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden tukihenkilöt löytyvät sydänpiireittäin.

Vertaistukitoiminta on sydänyhdistysten vapaaehtoistoimintaa, joka on tarvitsijalle maksutonta. Tällöin koulutettu vertaistukihenkilö ja tuettava kohtaavat kahden kesken tai vertaistukiryhmässä. Tavata voi kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai verkossa. Vertaistukihenkilön voi myös kohdata mediassa, kun joku kertoo oman tarinansa. Koulutettu tukihenkilö voi vetää erilasia keskustelu- ja harrasteryhmiä esimerkiksi sydänyhdistyksessä. Joillakin paikkakunnilla tukihenkilöt käyvät sairaalassa tapaamassa potilaita.  Vertaistukihenkilöt voivat toimia myös sydänkerhojen ohjaajina, kokemusluennoitsijoina tai vertaisohjaajina kuntoutumiskursseilla  ja Tulppa-ryhmissä.

Sydänlihassairauksien(mm. kardiomyopatia, sydänsarkoidoosi, jättisolumyokardiitti)  vertaistukihenkilöt löytyvät Karpatiat ry:n kautta,  Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n kautta ja synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä tukihenkilöt Sydänlasten ja -aikuisten kautta.

Myös joillakin harvinaisempia sydänsairauksia sairastavilla on vertaisverkostoja, joista saa lisätietoja Sydänliitosta.

Etsi tukihenkilöä vertaistukihaulla

Lue seuraavaksi

Haku

Löytyi 0 tulokset