Hyppää sisältöön

Kyseessä 70-vuotias rouva, jolla sepelvaltimotauti ja pallolaajennus vajaa 10 vuotta sitten. Erikoissairaanhoito määrännyt tuolloin muun lääkityksen ohessa simvastatiinin 40 mg ja etsetimibin 10 mg, joilla kolesterolit ok. Muita statiineja/annoksia ei ole kokeiltu. Yleisesti ottaen, onko etsetimibistä yksinään lainkaan tietoa sekundaaripreventiossa, onko sillä itsenäistä tehoa sairastavuuden vähenemiseen? Onko teho tosiasiasa parempi kuin pelkän statiinin kanssa? Onko simvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmä siinä määrin mielekäs, ettei yksilääkehoitoa statiinia tehostamalla kannata kokeilla?

12/03/2017

Kaisu

Vastaus

Anna-Mari Hekkala
Julkaistu 17.3.2017
Päivitetty 4.6.2018

Etsetimibi (Ezetrol) ehkäisee kolesterolin imeytymistä suolistosta. Yksin käytettynä sen teho LDL-kolesterolin laskuun on aika vaatimaton, mutta statiinihoidon kanssa yhdessä se tuo hoitoon lisätehoa.

IMPROVE-IT-tutkimukseen otettiin mukaan yli 18 000 sepelvaltimotautipotilasta. Kaikki käyttivät simvastatiinia 40 mg päivässä, ja annosta oli lupa nostaa 80 mg:aan, jos riittäviin tavoitteisiin ei muutoin päästy. Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä sai lisäksi etsetimibiä 10 mg päivässä ja toinen ryhmä lumelääkettä (placebo). Etsetimibin lisääminen statiinihoitoon alensi LDL-kolesterolia keskimäärin 25 %, ja vähensi päätetapahtumia (uusia sydäninfarkteja, tarvittavia sepelvaltimoiden toimenpiteitä ja aivoverenkiertohäiriöitä). Kyseessä oli sekundaaripreventiotutkimus, eli tavoitteena oli ehkäistä jo sairastuneella uusi sydäntapahtuma.

Simvastatiini ei ole ainoa statiini eli vaihtoehtoja toki löytyy. Simvastatiini 40 mg tabletin tehoa vastaava tulos voitaisiin saavuttaa käyttämällä esimerkiksi atorvastatiinia annoksella 20 mg päivässä tai rosuvastatiinia 10 mg päivässä. Jos haluttaisiin jättää lääkityksestä etsetimibi pois, jouduttaisiin statiiniannosta vastaavasti nostamaan, jolloin kokeiltavaksi voisi tulla simvastatiini 80 mg/vrk, atorvastatiini 40 mg/vrk tai rosuvastatiini 20 mg/vrk. Statiiniannoksen kaksinkertaistaminen ei tosin suoraan tuplaa tehoa. Kysyjän nykyinen lääkitys näyttää suositusten mukaiselta. Jos ei ole aiheutunut haittoja, en lähtisi sitä muuttamaan.

17/03/2017

Anna-Mari Hekkala

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset