Hyppää sisältöön

Kolesteroliarvoni olivat: kokonaiskolesteroli 6,3, HDL 1,55, LDL 4,3, Trigly 0,9. Puolen vuoden simvastatiinin (10 mg/vrk) käytön jälkeen arvot ovat: kokonaiskolesteroli 4,4, HDL 1,69, LDL 2,4, Trigly 0,7. Mitä hyötyä tästä voidaan olettaa olevan. Väheneekö mahdollisesti uusien plakkien muodostuminen, sulavatko jo olemassa olevat plakit, onko muita verisuoniin vaikuttavia seurauksia? Kannattaisiko annostusta muuttaa?

22/11/2015

Epätietoinen

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 26.11.2015
Päivitetty 4.6.2018

Veren suuri kolesterolipitoisuus on yksi valtimosairauksien riskitekijöistä. Päätös aloittaa kolesterolilääkitys elintapojen lisäksi perustuu valtimosairauksien riskinarvioon. Tavoiteltavat kolesteroliarvot perustuvat tähän arvioituun riskiin, ja oman lääkityksen riittävyyttä voi tarkastella niiden perusteella. Kolesteroliarvot ovat vain välitavoitteita, varsinainen tavoite on valtimotautien ja (uusien) vakavien tautikohtausten ehkäisy. Laajoista tutkimuksista tiedetään, että kun LDL-kolesteroliarvo pienenee statiinilääkityksellä 1 mmol/l, riski pienenee runsaat 20 % noin 2–5 vuoden aikana, pitemmällä aikavälillä todennäköisesti enemmän. Kysyjällä LDL-kolesteroliarvo aleni lähes 2 mmol/l, joten hänen saamansa hyöty on vastaavasti suurempi. Suonensisäisistä ultraäänikuvauksista tiedetään, että kolesteroliarvon laskiessa riittävästi valtimonseinämän muutoksista (plakeista) poistuu pehmeintä ja vaarallisinta kolesterolipitoista ainesta, jolloin ne sitkistyvät ja tulevat vähemmän repeämisalttiiksi (plakin repeäminen on keskeinen tapahtuma sydäninfarktin ja muiden akuuttien tautikohtausten taustalla). Samaan suuntaan vaikuttaa plakeissa olevan tulehduksen väheneminen. Lisäksi valtimoiden sisäpintaa verhoavan solukerroksen (endoteelin) toiminta paranee, jolloin se tehokkaammin vastustaa paikallista hyytymänmuodostusta ja säätee verisuonten laajenemista ja supistumista paremmin. Toki myös uusien plakkien muodostuminen ja kehittyminen oireita aiheuttaviksi estyy tai jarruuntuu.

26/11/2015

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset