Hyppää sisältöön

Olen kolmekymppinen nainen ja kävin vähän aikaa sitten yksityisellä puolella kliinisessä rasituskokeessa liikunnan aikana ilmenneiden rytmihäiriöiden takia. Tutkiva lääkäri ei kuitenkaan jostain syystä käynyt kokeen tuloksia kanssani juurikaan läpi. Ovatko nämä esitestissä otetut arvot ok (nopeahko syke selittyy jännityksellä): syke 108, PR-väli 126 ms, QRS-kesto 92 ms, QT/QTc 328/439 ms, P-R-T akselit 66/85/52, P-kesto 98 ms, RR intervalli 554 ms?

Taulokkoyhteenvedossa on kokeen aikana ilmenneiden rytmihäiriöiden kohdalla lueteltu A:26, VBIG:1 ja VES:6. Tiedän kahden jälkimmäisen tarkoittavan kammiobigeminiaa ja kammiolisälyöntejä, mutta entä A:26? EKG-tulosteissa näissä kohdin käyrä näyttää jokseenkin erikoiselta ja yläpuolella lukee QRSL. Itselleni tämän merkitys on täysin epäselvä. Rytmihäiriöitä esiintyi siis sekä lepo-EKG:n että rasituksen aikana.

04/11/2016

Tiuhti

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 8.11.2016
Päivitetty 4.6.2018

Rasituskokeella, kuten monella muullakin tutkimuksella, haetaan vastausta johonkin nimenomaiseen kysymykseen, joka kumpuaa tutkittavan oireista ja muista koetta edeltävistä tiedoista. Jos rasituskoe tehdään rytmihäiriöiden vuoksi, pääasiallinen kysymyksenasettelu lienee, ilmeneekö kokeen aikana vaarallisia tai muuten huolestuttavia rytmihäiriöitä. Toki kaikissa tutkimuksissa voi tulla myös yllättäviä sivulöydöksiä, joihin sitten pitää ottaa erikseen kantaa.

Lepo-EKG:sta kerrotut aikaintervallit ja muut numerotiedot ovat normaaleja. Tämä ei ole sama kuin EKG:n koko tulkinta, joka aina on lääkärin tehtävä. Rasituksen aikaisiin automaattisesti tulostuviin tietoihin ei voi ottaa mitään kantaa. Niissä voi helposti olla virheitä. Jos tutkiva lääkäri ei ehdottanut jatkotoimenpiteitä, voisi olettaa, että hän ei havainnut mitään huolestuttavaa. Jos epäselvyyksiä kuitenkin on jäänyt, on syytä ottaa kyseiseen lääkäriin uudelleen yhteyttä.

08/11/2016

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset