Hyppää sisältöön

Kysymykseni rasitus-EKG:stä 1/2015 ja rintatuntemuksista, lepo EKG:ssä LAHB. Beetasalpaaja lääkitys, joka vuorokauden tauolla, ennen rasitus-EKG:tä. Seuraavanlainen teksti. Polkee 40 W/ 3min portain 120 wattia 9 sekunnin ajan, 6.8 MET eli suorituskyky lievästi alentunut. Verenpainevaste hypertensiivinen 148-200/100-110, verenpaine nousee loogisesti. Heti rasituksen alettua ensimmäisellä portaalla QRS-kompleksi leviää hieman LBBB-tyyppisesti, ei kuitenkaan täysin haarakatkoksen kriteerejä täytä. QRS-kesto 100 ms. Löydös säilyy samanlaisena rasituksen loppuun asti, aiheuttaa lievää ST-laskua ad 2 mm haarakatkokseen liittyen. Muutokset palautuvat nopeasti rasituksen päätyttyä. Saavutettu syketaso on diagnostinen 92 prosenttia iänmukaisesta maksimista. Heti rasituksen alkaessa rytmihäiriötuntemus, jonka aikana normaali sinusrytmi. Sepelvaltimot kuvattu 2012 (rintakipua ja ST-nousuja), sepelvaltimot sileät. Sydämen UÄ-tutkimus 2016 normaali, Mitraaliläpässä merkityksetön vuoto. Verenpaine kotimittauksissa n. 130/75, kolesteroli LDL 3.4, SVT todettu – 98 Kävin toisen kardiologin arviossa, hänen tekstissä (koskien rasitus EKG:tä), lukee: ei varmaa iskemiaa. Asia jäi vaivaamaan, voinko luottaa rasitus EKG:n tulkintaan? ST-lasku 2 mm liittyy haarakatkokseen? Käveltyäni hieman reippaammin ja lopuksi noustuani ylämäkeä sain pari ”tuntemusta” rinnataani, ehkä lisälyöntejä, jotka tuntui kivuliailta. Vastaavaa on ollut jo vuosia sitten, tulevat usein mäkeä ylös noustessa ja usein myös vasemman olan/käsivarren/kaulan kipua. Rasitus-EKG:n alussa vastaava kivulias ”lyönti”. Voiko LAHB levetessään aiheuttaa rintatuntemuksen? Nainen 55v. sukurasitusta sepelvaltimotautiin, molempien vanhempien puolelta.

20/06/2016

Pohdiskelija

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 23.6.2016
Päivitetty 4.6.2018

Kliininen rasituskoe, kuten linkitetyssä kirjoituksessakin kerrotaan, ei anna ”kyllä–ei”-vastauksia, vaan lisätietoa, joka on suhteutettava kokonaistilanteeseen. Monet lepo-EKG:n poikkeavuudet tekevät sydämen hapenpuutteen (iskemian) arvioinnin vaikeaksi tai mahdottomaksi. Erityisesti täydellinen vasen haarakatkos (LBBB), joko pysyvä tai syketasoon liittyvä, on tällainen muutos. Kysyjän kohdalla tieto sepelvaltimokuvauksen normaalista tuloksesta on luonnollisesti oleellinen. Syketason kiihtymisen myötä ilmenevä vasen haarakatkos aiheuttaa monille rintakipua, koska vasemman kammion aktivaatiojärjestyksen muuttuminen voi muuttaa sydämenlyöntien tuntemusta, joskus epämiellyttävään suuntaan. On epävarmaa, aiheuttaako vähäisempi kammioaktivation (QRS-kompleksin) muutos tällaista. Vaarattomat lisälyönnit osa ihmisistä kokee kivuliaina ja joskus ilman varsinaista rytmihäiriötuntemusta. Vaikuttaa siltä, että tämä on ainakin osasyy kysyjän oireille. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, ettei kysyjällä ole sydänsairautta. Toinen asia on suhtautuminen ennaltaehkäisyyn korkeahkon LDL-kolesteroliarvon ja sukutausta vuoksi: riittävätkö elintapakeinot vai tarvitaanko statiinia?

23/06/2016

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset