Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu

Stressiä voi opetella hallitsemaan

Halusimme tai emme, elämä on jatkuvaa muutosta. Vastoinkäymisiä ja vaikeita aikoja tulee kaikkien elämään. Mitä parempi on resilienssimme, kykymme joustaa ja palautua stressaavista tilanteista, sitä paremmin ja terveemmin selviydymme vaikeuksista.

Anne Kuusisto
Julkaistu 14.2.2019
Soili Poijula. Kuva Ari-Matti Huotari

Onneksi resilienssiä on mahdollista kehittää ja stressiä opetella hallitsemaan.

Psykologi, psykoterapeutti ja tutkija Soili Poijulan kirja resilienssin rakentumisesta ja keinoista auttaa ymmärtämään ihmisten välisiä eroja suhtautumisessa muutoksiin ja kyvyssä toipua näistä. Kirjassa esitellään keinoja, joilla voi tunnistaa oman resilienssin ja annetaan myös arvokkaita vinkkejä oman muutoksensietokyvyn vahvistamiseen.

Vastoinkäymisille merkitys

Vaikka fysiologia ja genetiikka ovat tärkeä osa yksilön resilienssiä, on myös näyttöä siitä, että ihmiset voivat oppia kehittämään ominaisuuksiaan, jotka helpottavat stressistä selviytymistä, soputumista ja toipumista. Resilienssiin kuuluu päättäväisyys hallita omaa kohtaloaan myös olosuhteissa, joita ei voi hallita. Tällaisille ihmisille ja yhteisöille on ominaista kyky nähdä merkitys vastoinkäymiselle. Sen sijaan, että kokee itsensä kauhean kohtalon uhrina, resilientti luo vastoinkäymiselle merkityksen, mikä suojelee vaikeuksien kokemiselta.

Poijula esittelee tutkittuja resilienssin vahvistamisen terapioita ja menetelmiä, kuten stressirokotusterapian. Itseapu on yksi keino harjoitella samoja taitoja. Tähän soveltuvia välineitä tarjoavat myös monet järjestöt (esim. Mielenterveysseura ja Sydänliitto). Erilaiset stressiä helpottavat ja mielen joustavuutta lisäävät menetelmät, kuten rentoutumis- ja mindfulness-harjoitukset vahvistavat tutkitusti resilienssiä. Kirjassa on myös hyviä vinkkejä mm. lapsiperheiden ja vaativassa työssä työskentelevien ihmisten arkeen.

Soili Poijula: Resilienssi-kirjan kansi

Soili Poijula: Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito. Kirjapaja, 2018.

Lue seuraavaksi