Hyppää sisältöön
Etusivu / Terveys & Hyvinvointi / Pöytä puhtaaksi avaa ikäymmärryksen käsitettä

Pöytä puhtaaksi avaa ikäymmärryksen käsitettä

Pöytä puhtaaksi on Marja Kytömäen ja Eeva-Riitta Piispasen kirja siitä, mitä eläkkeelle siirtyminen elämään tuo. Kirjassa asiaa käsitellään heidän toisilleen lähettämien kirjeiden avulla. Niissä Kytömäki ja Piispanen keskustelevat monesta eri näkökulmasta muun muassa ikääntymisestä, eläkeläisistä, ikäymmärryksestä ja heidän ja muiden samanikäisten aktiivisesta roolistaan yhteiskunnassa. Kirjeissä on läsnä koko ajan se, että niitä on vaihdettu koronan aikaan.

Eeva Hietalahti, Johtaja, Tuotteet, palvelut ja viestintä
Julkaistu 25.10.2023
Marja Kytömäki ja Eeva-Riitta Piispanen. Kuva Tiina Eloranta

Etukäteen eläkkeelle siirtyminen tarkoitti mielessä museoita, kahviloita, konsertteja ja elokuvia eli aktiivista elämää oman kodin ulkopuolella. Toisin kuitenkin kävi kirjan kirjoittajille Marja Kytömäelle ja Eeva-Riitta Piispaselle. Korona ajoi neljän seinän sisälle ja rajaamaan ihmiskontaktit vähiin. Tässä uudenlaisessa arjessa he rupesivat kirjoittamaan toisilleen kirjeitä, joiden antia pääsee lukemaan kirjan avulla. Kirjeissä vaihdetaan ajatuksia siitä, mitä uusi eläkkeelle jäämiseen liittyvä elämänmuutos on tuonut heille.

Viime aikoina työelämässä puhutaan paljon asiakasymmärryksestä – siitä miten palveluja ja tuotteita tarjoavien toimijoiden tulisi ymmärtää yhä entistä paremmin asiakkaidensa tarpeita ja huolia. Palvelukehityksessä otetaan kohderyhmät kehittämiseen mukaan varmistamaan sitä, että palvelu vastaa käyttäjien toiveita. Kirjassaan Piispanen ja Kytömäki keskustelevat ikäymmärryksestä ja sen puutteesta. Ikäymmärryksen perustana on ajatus, että ihminen kykenee välttämään kaikkia ikään ja ikäkausiin, niin nuoruuteen kuin vanhuuteenkin, liittyviä stereotypioita ja ennakkoluuloja. Emme siis oleta, että jos joku on tietyn ikäinen, hänen kuuluu toimia jotenkin tai hänen tarpeensa ovat pelkästään iän takia tietynlaisia.

Samalla tavalla kuin työikäisten osalta, yhteiskunnassa tulisi olla paljon enemmän ymmärrystä erilaisten ikääntyvien ihmisten elämästä ja tarpeista. Palveluja tulisi kehittää tähän ymmärrykseen pohjautuen. Kirjeissä keskustellaan siitä, kuinka 65–74-vuotiaat ovat nykymaailmassa myöhäiskeski-ikäisiä, jotka ovat useimmiten aktiivisia, hyvässä toimintakunnossa olevia ihmisiä. Heillä on usein merkittävä rooli niin isovanhemman roolissa kuin esimerkiksi erilaisen vapaaehtoistyöntekijän roolissa. Osa tekee vielä osittain ansiotyötäkin. Ostovoimaltaan he ovat usein myös houkutteleva kohderyhmä markkinoijalle, vaikka moni yritys ei sitä ole vielä huomannutkaan. Toisaalta he eivät ole samanlaisia ihmisiä, vaan tarpeet ja kiinnostuksen kohteet ovat hyvinkin erilaisia.

Marja Kytömäki ja Eeva-Riitta Piispanen: Pöytä puhtaaksi. Kustantamo etc.

Marja Kytömäki ja Eeva-Riitta Piispanen: Pöytä puhtaaksi. Kustantamo etc.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi