Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydän.fi  / Ajankohtaista / Sydänliiton kysely: Iäkkäätkin pitävät digitaalisia terveyspalveluita tervetulleina

Digitaalisiin terveyspalveluihin suhtaudutaan myönteisesti ja valtaosa on niitä myös käyttänyt. Näin voisi tiivistää Sydänraadin jäsenten vastaukset uusimpaan kyselyymme.  

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi sähköisen asioinnin osuuden nostaminen. Petteri Orpon hallitus haluaa tehdä digitaalisesta asioinnista ensisijaista niiden asiakkaiden kohdalla, joille se on mahdollista. Siksi halusimme selvittää sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä näkemyksiä digitaalisiin terveyspalveluihin. Niillä tarkoitetaan tietokoneen, älypuhelimen tai padin/tabletin kautta käytettäviä terveyspalveluita. 

Yli kaksi kolmasosaa vastaajista on käyttänyt digitaalisia terveyspalveluita. Vastaajista 88 prosenttia suhtautuu niihin myönteisesti tai neutraalisti. Vain 6 prosenttia kaikista vastaajista kertoi, ettei pidä niitä tervetulleina.  

Erityisen innokkaasti digipalveluihin suhtautuvat nuoremmat vastaajat eli 35-49 -vuotiaat. Heistä lähes kolme neljäsosaa (73 prosenttia) pitää niitä tervetulleina. Vaikka iäkkäämmät eivät ole digipalveluista yhtä innoissaan, silti 65-79 -vuotiaistakin vain 8 prosenttia ei pidä digiasiointia tervetulleena. Yli 80-vuotiaissa negatiivisesti suhtautuu 15 prosenttia vastaajista.   

Kysyimme myös syitä digipalveluiden käytölle ja käyttämättömyydelle. Lähes 70 prosenttia digipalveluiden käyttäjistä kertoi pitävänsä niitä hyvänä lisänä muille palveluille. Myös digitaalisen asioinnin nopeus, helppous ja vaivattomuus nousivat esiin syinä palveluiden käyttöön. 

Suurin syy käyttämättömyyteen oli se, ettei digipalvelun koettu vastaavan omaan palvelutarpeeseen. Erityisesti rytmihäiriötä sairastavien kohdalla tämä syy korostui. 

Toisena isona syynä nousi esiin puutteet omassa digiosaamisessa. Näin arvioi neljännes vastaajista. Varsin odotetusti osaamispuutteet digilaitteiden käytössä korostuivat iäkkäimpien kohdalla. Yli 80-vuotiaista näin vastasi joka kolmas. Sen sijaan tietoturvasta vastaajat eivät olleet huolissaan, sillä vain reilut kaksi prosenttia nimesi sen syyksi olla käyttämättä terveydenhuollon digipalveluita. 

Sote -uudistus ei ole parantanut palveluiden saatavuutta  

Kysyimme myös Sydänraadin jäsenten kokemuksia terveyspalveluiden yleisestä saatavuudesta sote -uudistuksen myötä. Vuoden 2023 alussa voimaan tullut uudistus ei ainakaan toistaiseksi ole näkynyt asiakkaille positiivisesti, sillä vain kuusi prosenttia vastasi palveluiden saatavuuden parantuneen. Palveluiden saatavuuden koki heikentyneen 37 prosenttia ja pysyneen ennallaan 37 prosenttia vastaajista.  

 

Sydänraati -kyselyyn vastasi 314 sydänsairastunutta ja heidän läheistään ympäri Suomen. Kysely toteutettiin 30.10.-6.11.2023. 

LUE LISÄÄ: Pelastaako digitaalisuus rikkoutuneen hoitopolun ongelman? 

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi